Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE I SPECJALISTYCZNE

Bank Pekao S.A. jest dystrybutorem następujących FIO oprócz subfunduszy parasolowych:

FUNDUSZE OBLIGACJI:

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

KONTAKT Z DORADCĄ OSOBISTYM PREMIUM
NABYCIE JEDNOSTEK W PEKAO24
Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt