Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

UBEZPIECZENIA INWESTYCYJNE

Świat Inwestycji Premium  jest dobrowolnym ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi przygotowanym prze PZU Życie S.A. dla klientów Bankowości Osobistej Premium Banku Pekao S.A. Produkt dostęny jest w ramach trzech walut (PLN,EUR, USD) i oferuje możliwość inwestowania kapitału w gotowe strategie inwestycyjne aktywnie zarządzane przez specjalistów TFI PZU S.A. przyjednoczesnym wykorzystaniu realnych korzyści wynikających z formy prawnej jaką jest ubezpieczenie 
KONTAKT Z DORADCĄ OSOBISTYM PREMIUM
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt