Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

NAWIGATOR INWESTYCYJNY - ZAPLANUJ SWOJE INWESTYCJE

Filozofia inwestowania

Świadomy wybór - przejrzyste inwestycje.

Warunkiem dokonania udanej inwestycji jest jej dostosowanie do wielu indywidualnych czynników: posiadanych środków, celów inwestowania, czasu inwestycji czy wreszcie postawy wobec ryzyka inwestycyjnego.

Dlatego przy wspólnym planowaniu inwestycji zaczynamy od określenia Twojej indywidualnej sytuacji i zdefiniowania potrzeb.

Dzięki analizie finansów osobistych z wykorzystaniem Nawigatora Inwestycyjnego łatwo wybierzesz optymalny sposób realizacji planów.

 • 1 Analiza sytuacji

  Analiza sytuacji

  Pierwszy krok do świadomego inwestowania to ustalenie kwoty Twojej inwestycji. Wymaga to określenia jakimi środkami aktualnie dysponujesz
  i oszacowania jakimi środkami będziesz zasilać swoją inwestycję w przyszłości.

 • 2 Analiza celów

  Analiza celów

  Systematyczne oszczędzanie wolnych środków? Edukacja dzieci, kupno ziemi, a może oszczędzanie na emeryturę? Znając cele możesz zdecydować czego oczekujesz od swoich inwestycji, a przede wszystkim  jak długo powinny one trwać.

 • 3 Wybór strategii

  Wybór strategii

  Wybór strategii inwestycyjnej zależy od Twojej skłonności do podejmowania ryzyka inwestycyjnego oraz zakładanego horyzontu czasowego. Każda inwestycja niesie inny potencjał, dlatego warto poznać rożne warianty możliwego zachowania się planowanych inwestycji w przyszłości.

 • 4 Rozwiązanie produktowe

  Rozwiązanie produktowe

  Dopasowanie rozwiązań produktowych to uwieńczenie pracy nad budową portfela inwestycyjnego. Dopiero po właściwym rozpoznaniu Twoich oczekiwań i potrzeb możemy wspólnie zastanowić się nad wyborem konkretnych produktów, pamiętając by portfel inwestycyjny był odpowiednio zróżnicowany.

 • 5 Monitorowanie inwestycji

  Monitorowanie inwestycji

  Ten etap trwa przez cały okres inwestycji. Systematyczna kontrola pozwala sprawdzić czy wyniki poczynionych inwestycji są zgodne z Twoimi oczekiwaniami. Twoja sytuacja życiowa i potrzeby zmieniają się, więc z czasem pożądana może być modyfikacja portfela inwestycyjnego.

kontakt