Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

LOKATY

Zachęcamy do sprawdzenia zasad ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Informujemy o możliwości złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich.Taką dyspozycję może złożyć Posiadacz rachunków oszczędnościowych lokat terminowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. 
Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków oszczędnościowych lokat terminowych Banku Pekao S.A. 

 • Lokata negocjowana

   
  Lokata negocjowana to propozycja dla Klientów, którzy oczekują wysokiej, indywidualnie ustalanej stawki oprocentowania i chcą termin lokaty dopasować do własnych potrzeb. Proponujemy lokaty od 2 do 999 dni.

  Do otwarcia lokaty wystarczy 5.000 ZŁ, 5.000 USD, 5.000 EUR, 5.000 GBP, 10.000 CHF.

 • Lokata rentierska

  To najlepsze rozwiązanie, jeśli planujesz zdeponować kapitał na 12 miesięcy, tak aby móc korzystać z odsetek wypłacanych co miesiąc lub co kwartał na rachunek bieżący.

  Minimalna kwota lokaty to 10.000 ZŁ, 5.000 USD, 5.000 EUR. Lokata otwierana jest na 12 m-cy.

  Lokata jest zakładana w placówce Banku lub przez platformę bankowości elektronicznej P24.

   

 • Lokata Mobilna

  To atrakcyjnie oprocentowana lokata w złotych polskich, którą możesz otworzyć w dowolnym miejscu i czasie poprzez aplikację mobilną w ramach usługi Pekao24 w swoim telefonie komórkowym.

  Usługa Pekao24 jest dostępna dla Klientów posiadających otwarte w Banku dowolne konto osobiste.

  Termin trwania lokaty to 10, 30, 60, 90, 120, 180 lub 360 dni, a minimalna kwota 1.000 ZŁ.

 • E-lok@ta

  To wysoko oprocentowana i wygodna forma lokaty w PLN, którą możesz otworzyć zdalnie w serwisie PekaoInternet w ramach usługi Pekao24.

  Termin trwania lokaty to 10, 30, 60, 90, 120, 180 lub 360 dni, a minimalna kwota 1.000 ZŁ.

 • Lokata Elastyczna

  Oprocentowanie Lokaty Elastycznej w dniu 10.12.2018 r. wynosi 1,54%.
  Oprocentowanie przedstawione jest w stosunku rocznym.  Lokata Elastyczna - doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy oczekują atrakcyjnego oprocentowania odpowiadającego sytuacji rynkowej oraz możliwości okresowego korzystania z wypracowanych odsetek.

  • Lokata zakładana jest w złotych polskich na okres 24 miesięcy.
  • Lokatę można otworzyć w placówce Banku Pekao S.A. lub w systemie Pekao24.
  • Oprocentowanie lokaty jest zmienne, oparte o ustalaną codziennie referencyjną stopę oprocentowania WIBOR 1M oraz marżę oferowaną przez Bank.
  • Marża jest stała przez cały okres trwania lokaty.
  • Dochód z odsetek wypłacany jest co 6 miesięcy na wskazany przez Klienta rachunek rozliczeniowy.
  • Minimalny wkład to 1 000 ZŁ.
 • Lokata progresywna

  To wygodna forma oszczędzania oferująca atrakcyjne oprocentowanie, rosnące w każdym kolejnym miesiącu trwania lokaty. Dodatkowym atutem tej lokaty jest brak utraty naliczonych odsetek w przypadku jej zerwania (już po 3 miesiącach od dnia jej założenia)*.

  Lokata zakładana jest ze stałym oprocentowaniem ustalanym odrębnie dla każdego miesiąca okresu lokaty.

  Lokata może być otwarta na 9 lub 13 miesięcy.

  Minimalna kwota lokaty to 1.000 ZŁ.

  Lokata jest zakłądana w placówce Banku lub przez platformę bankowości elektronicznej P24.
  * jeżeli wypłata nastąpiła po upływie 3 miesięcy licząc od dnia otwarcia lokaty, Bank wypłaca posiadaczowi lokaty 80% kwoty odsetek naliczonych według stawki oprocentowania lokaty za faktyczną liczbę dni pozostawania wkładu na lokacie w poszczególnych miesiącach okresu lokaty

 • Lokata standardowa

  Wystarczy 500 ZŁ, 250 USD, 60 GBP, 350 CHF lub 200 EUR i wskazanie terminu lokaty a Twoje pieniądze zaczną efektywnie zarabiać.

  Lokatę standardową możesz otworzyć w placówce Banku lub zdalnie w systemie Pekao24.

  Po upływie zadeklarowanego okresu, lokata wraz z naliczonymi odsetkami może być automatycznie odnawiana na kolejny okres.

 • Lokata overnight

  Gwarantuje stały dostępu do pieniędzy i wysokie, ustalane indywidualnie  oprocentowanie.

  Lokaty otwierane są na 1 dzień lub weekend, w kwocie min. 50.000 ZŁ, 50.000 USD, 50.000 EUR .

Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt