Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY DLA DZIECI MÓJ SKARB


Teraz z rachunkiem oszczędnościowym "Mój Skarb" możesz uczyć swoje dziecko oszczędzania od najmłodszych lat. Nawet niewielkie kwoty wpłacane systematycznie przez Twoje dziecko na rachunek oszczędnościowy "Mój Skarb" (np. kieszonkowe, gotówka otrzymana na prezent urodzinowy czy komunię) po kilku latach urosną i pozwolą zrealizować jego marzenia. Im wcześniej Twoja pociecha zapozna się ze światem finansów, z tym większą łatwością wejdzie w dorosłość i odpowiedzialną samodzielność.


Informacje o Rachunku oszczędnościowym "Mój Skarb":
  • nie pobieramy opłaty za jego prowadzenie,
  • można go otworzyć od dnia narodzin dziecka do 18 roku życia (umowa rachunku Mój skarb wygasa 30 dni po ukończeniu przez dziecko 18 lat, chyba, że wcześniej zostanie ona rozwiązana lub zostanie rozwiązana umowa konta osobistego wspomnianego wyżej),
  • wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w dowolnej wysokości gotówką lub przelewem, 
  • zgromadzone środki można przekazywać bez utraty odsetek na dowolny rachunek bankowy wskazany przez Ciebie lub Twoje dziecko (dla którego prowadzony jest rachunek).
  • miesięczny limit wypłat z konta jest co do zasady równy kwocie zwykłego zarządu- stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku; kwota publikowana co miesiąc przez GUS. Wypłaty są możliwe tylko w formie bezgotówkowej (przelewem). Przed ukończeniem 13 roku życia posiadacz nie może samodzielnie dokonywać wypłat.
  • rachunek można otworzyć w serwisie internetowym Pekao24 (zakładka Wnioski/Mój Skarb) oraz w każdym oddziale Banku Pekao S.A., 
  • otwarcia rachunku może dokonać rodzic (poprosimy Cię o podanie numeru PESEL dziecka, przedstawienie skróconego odpisu aktu urodzenia oraz jednego z dokumentów: paszport, dowód osobisty lub legitymacja szkolna),
  • rachunek może być również prowadzony dla Posiadaczy Konta Przekorzystnego dla Młodych i Eurokonta Kieszonkowego.


Zachęcamy do sprawdzenia zasad ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


Regulamin rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych

 

 

 

 

Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt