DOSTĘPNE W RAMACH STREFY INWESTYCJI PREMIUM UFK

Obecnie w ramach Strefy Inwestycji Premium dostępnych jest 26 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz 3 portfele modelowe. Pełna lista dostępnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w produkcie dostępna jest tutaj.

Prospekty Informacyjne i KII wszystkich funduszy dostępne są na stronie ubezpieczyciela pod adresem www.allianz.pl (link)

Notowania i wyniki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla Strefy Inwestycji dostępne są również na stronie ubezpieczyciela pod adresem www.allianz.pl (link)

W ramach Strefy Inwestycji Premium dostępne są następujące UFK:

A.   Fundusze inwestycyjne polskie

Rynku pieniężnego:

1. Allianz Pieniężny

2. Allianz Pioneer Gotówkowy

Obligacyjne:

3. Allianz Obligacji Plus

4. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego

5. Allianz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2

6. Allianz UniObligacje Aktywny

Stabilnego wzrostu, Zrównoważone, Mieszane:

7. Allianz Aktywnej Alokacji

8. Allianz Pioneer Strategii Globalnej

Akcyjne

9. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych

10. Allianz NN Średnich i Małych Spółek

11. Allianz NN Japonia

12. Allianz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja

13. Allianz UniAkcje Dywidendowy

14. Allianz UniAkcje Wzrostu

Sektorowe i alternatywnego inwestowania

15. Allianz Pioneer Surowców i Energii

16. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu

17. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji

B.   Fundusze inwestycyjne zagraniczne

Dłużne

18. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged)

Akcyjne

19. Allianz Templeton Latin America Fund

20. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged)

21. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN)

22. Allianz Schroder Asian Opportunities  (PLN Hedged)

23. Allianz Schroder Frontier Markets Equity (PLN Hedged)

24. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged)

Mieszane

25. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged)

Alternatywne

26. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged)

C.    Portfele modelowe zagraniczne

27. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych

28. Portfel Akcji Rynków Wschodzących

29. Portfel Obligacji Zagranicznych 
Toolbox
   Zapamiętane skróty