FUNDUSZE PARASOLOWE

Fundusz parasolowy to fundusz inwestycyjny, w ramach którego funkcjonuje kilka subfunduszy. Każdy z subfunduszy charakteryzuje się inną polityką inwestycyjną. Fundusz parasolowy, z dużą swobodą, może tworzyć kolejne subfundusze, w zależności od aktualnych wydarzeń, jak i prognoz co do rozwoju sytuacji na rynkach finansowych.

Przenoszenie środków między subfunduszami w ramach jednego funduszu parasolowego (zamiana jednostek uczestnictwa) zwolnione jest z tzw. podatku Belki. Podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19% od osiągniętego dochodu jest naliczany dopiero w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa z funduszu bądź przy konwersji jednostek uczestnictwa zgromadzonych w funduszu parasolowym na jednostki uczestnictwa innego funduszu.

Bank Pekao S.A. jest dystrybutorem następujących funduszy parasolowych:

FUNDUSZ PARASOLOWY - Pioneer FIO:

Jest to fundusz z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną, dzięki czemu inwestor ma dostęp do szerokiej palety rozwiązań inwestycyjnych. W skład funduszu parasolowego Pioneer FIO wchodzą następujące subfundusze:

Pioneer Pieniężny

Pioneer Obligacji Plus

Pioneer Stabilnego Wzrostu

Pioneer Zrównoważony

Pioneer Akcji Polskich

Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego

Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja

Pionner Dynamicznych Spółek

Pioneer Stabilnego Inwestowania

Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2

Pioneer FIO - Pioneer Pieniężny PlusFUNDUSZ PARASOLOWY
- Pioneer Funduszy Globalnych SFIO:

Jest to fundusz z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną, dzięki czemu inwestor ma dostęp do szerokiej palety rozwiązań inwestycyjnych, w szczególności możliwość dywersyfikacji geograficznej i sektorowej portfela inwestycyjnego. W skład funduszu parasolowego  wchodzą następujące subfundusze:

Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego

Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku

Pioneer Akcji Rynków Wschodzących

Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

Pioneer Obligacji Strategicznych

Pioneer Surowców i Energii

Pioneer Gotówkowy

Pioneer Obligacji i Dochodu

Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego  

Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu   

Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu

Pioneer Dochodu USD FUNDUSZ PARASOLOWY
- Pioneer Strategie Funduszowe SFIO

Jest to fundusz o bardzo szerokim spektrum inwestycyjnym, obejmującym zarówno różne rynki geograficzne, jak i klasy aktywów. Fundusz umożliwia dostęp do inwestycji w kilka tysięcy funduszy zagranicznych różnego typu - akcyjnych, obligacyjnych, nieruchomości, surowcowych itp. W skład funduszu parasolowego Strategie Funduszowe SFIO wchodzą następujące subfundusze:

Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny NOWOŚĆ !!!

Pioneer Strategii Globalnej


Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego 

Pioneer Zmiennej Alokacji 
 
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące 


Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 

Pioneer Elastycznego Inwestowania

Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywnyFUNDUSZ PARASOLOWY
- Pioneer Walutowy FIO

Jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną.
W skład funduszu parasolowego Pioneer Walutowy FIO wchodzą następujące subfundusze:

Pioneer Akcji Amerykańskich

Pioneer Akcji Europejskich

Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Pioneer Obligacji Europejskich Plus

Pioneer Obligacji Dolarowych Plus

KONTAKT Z DORADCĄ OSOBISTYM PREMIUM
NABYCIE JEDNOSTEK W PEKAO24
Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty