PROGRAMY INWESTYCYJNE

Bank Pekao SA umożliwia dokonywanie inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy Pioneer w ramach specjalnie przygotowanych programów inwestycyjnych.

Super Basket

Wyspecjalizowany program inwestycyjny Super Basket umożliwia Klientom inwestowanie w sposób systematyczny w kilka funduszy Pioneer tworzących tzw. Portfel Funduszy.

Program Akumulacji Kapitału PRO/Junior

PAK PRO i PAK JUNIOR są wyspecjalizowanymi programami inwestycyjnymi przygotowanymi we współpracy z TFI Pioneer. Umożliwiają one systematyczne i elastyczne oszczędzanie w wybranych funduszach Pioneer.

Moja Perspektywa

Program Systematycznego Oszczędzania "Moja Perspektywa" to innowacyjny program długoterminowego inwestowania oparty na dywersyfikacji i regularności zakupu jednostek uczestnictwa fudnuszy inwestycyjnych Pioneer.

Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty