Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAO24

Z Pekao24 mogą korzystać posiadacze rachunku Eurokonto, którzy zawarli z Bankiem umowę o usługę Pekao24. Zasady udostępnienia i korzystania z serwisów bankowości elektronicznej Pekao24 zawarte są w Regulaminie Rachunków Bankowych Banku Pekao S.A. dla Osób Fizycznych oraz Wykazie Funkcji Serwisów.

Pekao24 umożliwia korzystanie z konta poprzez bankowość mobilną, serwis internetowy, telefoniczny i SMS.

Serwis internetowy (PekaoInternet)

Oferuje najszerszy zakres funkcji
ze wszystkich serwisów Pekao24.
Umożliwia również dostęp do rachunku
inwestycyjnego i wygodne zarządzanie
środkami po zalogowaniu na stronie
www.pekao24.pl 

Bankowość mobilna

Umożliwia obsługę rachunku przez telefon
lub tablet z dostępem do internetu poprzez
aplikacje mobilne na telefon lub na tablet,
które możesz pobrać ze strony impekao24.pl.
Bankowość mobilna to także serwis mobilny
dostępny w telefonie na stronie m.pekao24.pl.

Serwis telefoniczny (TelePekao)

Pozwala na dostęp do rachunków i usług
bankowych codziennie przez całą dobę 
przez telefon - w serwisie konsultantów
oraz w serwisie automatycznym (IVR)
pod numerami telefonów: 801 365 365
lub 42 683 82 32.

Serwis SMS (PekaoSMS)

Pozwala na dostęp do rachunku za
pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanych
z telefonu komórkowego pod numer 3803 
lub +48 665 657 657. Wiadomość powinna
zawierać numer klienta i PIN oraz treść
uzależnioną od rodzaju zlecanej operacji.

Czy wiesz, że korzystając z usługi Pekao24 możesz:

wypełnić wniosek w ramach Programu Rodzina 500+

Wniosek w ramach programu Rodzina 500+ dostępny jest po zalogowaniu do serwisu internetowego w sekcji Wnioski.

Wniosek możesz złożyć w trybie:
 • uproszczonym (drugie i kolejne dziecko/dzieci w wieku poniżej 18. roku życia, inne niż pierwsze) lub
 • pełnym (dot. ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub pierwsze i kolejne dziecko).

Wypełnij wniosek w Pekao24 >

Dowiedz się więcej o Programie Rodzina 500+ >

wyciągi pobierać on-line

W serwisie internetowym Pekao24 dokumenty są prezentowane w formie plików PDF i mają identyczny wygląd jak te, które otrzymujesz za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Sekcja "Wyciągi" dostępna jest po wyborze z górnego menu konkretnej grupy produktów. Możesz przeglądać wyciągi z rachunków bieżących, lokat i kart płatniczych do 12 miesięcy wstecz.

założyć E-lok@tę lub lokatę mobilną o preferencyjnym oprocentowaniu

E-lok@tę możesz założyć w serwisie internetowym oraz aplikacji mobilnej na tablety. Lokata mobilna dostępna jest natomiast w aplikacji mobilnej na telefon. Lokaty możesz założyć na okres 10, 30, 60, 90, 120, 180 lub 360 dni. Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł. Oprocentowanie lokaty jest stałe, uzależnione od kwoty lokaty.

otrzymywać powiadomienia np. o zalogowaniu do usługi

Możesz być informowany o różnego rodzaju zdarzeniach w Pekao24, np.: o logowaniu
do serwisów Pekao24, realizacji przelewu czy wypłacie gotówki.

Jak to działa?

Informacje o wybranych zdarzeniach otrzymasz na numer telefonu wskazany do PekaoSMS - możesz go sprawdzić po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24 w sekcji "Ustawienia".
Tu znajdziesz również pełną listę powiadomień dla wybranego rodzaju zdarzenia.

Aktywuj usługę powiadomień w serwisie PekaoInternet lub u konsultanta TelePekao
i przekonaj się jak łatwo możesz mieć pełną kontrolę nad swoim kontem.

Koszt jednego wysłanego SMS to tylko 0,20 PLN. W Pekao24 możesz ustalić kwotę, którą przeznaczysz na powiadomienia - w sekcji "Ustawienia" wybierz "Ustawienia powiadomień" i określ rachunek do opłat oraz limit kwoty.

określić zawartość "Strony głównej" w serwisie internetowym

Możesz określić zawartość strony głównej w serwisie internetowym Pekao24, tak aby dostosować jej widok do własnych potrzeb, przestawiać kolejność sekcji za pomocą strzałki w górę lub w dół oraz zwijać i rozwijać ich zawartość. Funkcję "Personalizacja strony głównej" znajdziesz w sekcji "Ustawienia".

AKTYWA
 • Lista wszystkich rachunków - jest elementem stałym tzn. nie można jej usunąć ze strony. Zawiera listę Twoich rachunków bieżących.
 • Lista lokat - zawiera wykaz wszystkich Twoich rachunków depozytowych.
 • Lista funduszy - zawiera listę Twoich kont funduszy inwestycyjnych Pioneer.
  Prezentowane są na niej zarówno konta regularne, jaki i fundusze prowadzone
  w ramach Programu Akumulacji Kapitału oraz Indywidualnego Konta Emerytalnego
  Pioneer (IKE).

KARTY I KREDYTY

 • Lista kart - prezentuje listę wszystkich Twoich kart z podziałem na karty aktywne oraz karty, które nie zostały jeszcze aktywowane.
 • Lista kredytów - zawiera listę Twoich rachunków kredytowych.

POZOSTAŁE

 • Limity transakcyjne - w tej sekcji znajdziesz informacje nt. wysokości limitu
  ustanowionego oraz kwoty limitu dostępnego.
 • Lista przelewów zdefiniowanych - zawiera listę zdefiniowanych przez
  Ciebie przelewów.
 • Lista przelewów cyklicznych - prezentuje listę przelewów wykonywanych cyklicznie w określonych odstępach czasu.
 • Lista przelewów oczekujących i zestawienie miesięczne - w tej sekcji znajdziesz listę złożonych przez Ciebie przelewów cyklicznych i z datą przyszłą oraz informacje na temat sumy przelewów do realizacji do końca bieżącego miesiąca z poszczególnych rachunków.
 • Lista doładowań zdefiniowanych - w tej sekcji znajdziesz informacje na temat zdefiniowanych doładowań telefonów komórkowych pre-paid.
 • Lista rachunków w DM Pekao
 • Przejście do CDMInternet
 • Bilans aktywów i pasywów

nadać własne nazwy produktom, z których korzystasz

W serwisie internetowym możesz nadawać własne nazwy produktom. Nazwa może składać się maksymalnie z 25 znaków i zawierać wyłącznie litery, cyfry oraz spacje, spacja nie może być pierwszym znakiem nazwy własnej. Funkcja ta jest dostępna w sekcji "Ustawienia" (po wyborze z menu bocznego " Personalizacji nazw własnych produktów").

wysyłając tylko jeden SMS otrzymać podstawowe informacje o rachunkach

Wystarczy, że na numer 3800 wyślesz wiadomość tekstową o następującej treści:

numer klienta#PIN#99
np. 9000000000#9000#99

a otrzymasz odpowiedź zwrotną z podstawowymi informacjami o posiadanych rachunkach
i kartach (saldo rachunku podstawowego, lista ostatnich pięciu operacji, salda rachunków depozytowych, kredytowych i kart płatniczych).

UWAGA: Funkcja jest dostępna po dokonaniu personalizacji SMS-ów w serwisie PekaoInternet. W tym celu należy w zakładce "Ustawienia" wybrać "Personalizacja wiadomości PEKAOSMS", a następnie określić zakres informacji, jakie chcesz otrzymywać.

sprawdzić adres IP komputera, z którego logowano się do serwisu

Wejdź w serwisie PekaoInternet w sekcję "Ustawienia", a następnie w "Rejestr zdarzeń",
który poza adresem IP zawiera spis wszystkich operacji dokonanych za pośrednictwem serwisów Pekao24 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W "Rejestr zdarzeń" możesz wejść również z sekcji "Zobacz rejestr zdarzeń" widocznej w prawym dolnym rogu każdej strony.

przeglądać historię czynności wykonanych w Pekao24

Historię czynności w PekaoInternet możesz przeglądać według wybranych kryteriów np. czasu, serwisu, rodzaju operacji, typu operacji. M.in. możesz sprawdzić historię logowań i operacji związanych np. z przelewami, funduszami, ustawieniami w serwisie, datę aktywacji karty kodów jednorazowych. Historia jest dostępna w sekcji " Ustawienia", po wybraniu menu bocznego "Rejestr zdarzeń".

łatwo i szybko doładować telefon na kartę w najpopularniejszych sieciach komórkowych

Korzystając z usługi Pekao24 możesz w prosty i szybki sposób doładować telefon w sieciach:
Orange, Plus, T-Mobile, Heyah, Play, Cyfrowy Polsat, wRodzinie, Virgin Mobile, Lycamobile, nju mobile. Sprawdź szczegóły.

otrzymywać rachunki w elektronicznej formie i regulować je jednym kliknięciem

Teraz w usłudze Pekao24 możesz korzystać z eFaktury - nowoczesnej formy regulowania płatności drogą elektroniczną.

Funkcja umożliwia otrzymywanie faktur i rachunków od dostawców usług, w wygodnej, elektronicznej formie oraz regulowanie ich w prosty i szybki sposób - jednym kliknięciem, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych - nazwy, adresu czy numeru konta wystawcy rachunku. Sprawdź szczegóły.

w PekaoInternet utworzyć osobiste menu widoczne na każdej stronie serwisu

Dzięki funkcji " Moje skróty" możesz łatwo i szybko dotrzeć do sekcji, z których korzystasz najczęściej. Aby dodać do listy skrótów sekcję, z której aktualnie korzystasz, wystarczy najechać myszką przycisk " Moje skróty" i wybrać opcję " Dodaj skrót do tej strony". Opcja "Zarządzaj skrótami" pozwala na dowolne przestawianie sekcji w górę lub w dół oraz na usunięcie pozycji. Możesz dodać maksymalnie 6 skrótów.

szybko i wygodnie regulować powtarzające się płatności, niezależnie od ich kwoty i częstotliwości

Polecenie zapłaty to wygodna forma rozliczeń bezgotówkowych, umożliwiająca pobieranie należności z tytułu opłat m.in. za usługi telekomunikacyjne w terminach ich płatności bezpośrednio
z Twojego rachunku. Przy tej formie dokonywania płatności zapłatę rachunków inicjuje wierzyciel,
na rzecz którego rachunki mają być opłacane.

Lista dostawców usług, na rzecz których możesz ustanowić polecenie zapłaty* jest dostępna
w serwisie internetowym PekaoInternet.

* - za realizację polecenia zapłaty pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych
dla Klientów detalicznych

Toolbox
  Pliki do pobrania
  Kontakt
  Taryfa opłat i prowizji
  Placówki i bankomaty
   Zapamiętane skróty
kontakt