APLIKACJA MOBILNA - INFORMACJE GIEŁDOWE

Serwis Informacji giełdowych w aplikacji mobilnej Pekao24 umożliwia obserwację opóźnionych
o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych z rynku GPW i NewConnect, indeksów polskich, a także wybranych surowców oraz indeksów giełd światowych. Funkcjonalność pozwala na podgląd wykresów notowań dla różnych czasookresów, przegląd wiadomości dla spółek giełdowych,
a także obserwację statystyk rynku polskiego.

Moduł informacji giełdowych zawiera:

 • listę instrumentów z rynku GPW i NewConnect, indeksów polskich, a także wybranych surowców
  i indeksów światowych,
 • wykresy liniowe i świecowe dla różnych czasookresów,
 • prezentację statystyk z rynku GPW i NewConnect,
 • wiadomości i komunikaty ze spółek notowanych na rynku GPW i New Connect.

Aplikacja mobilna Pekao24:

 • działa na wszystkich popularnych systemach operacyjnych w telefonach komórkowych
  i tabletach,
 • wykonanie operacji jest proste i intuicyjne,
 • jest jednym z serwisów bankowości elektronicznej Pekao24 (nie jest wymagana żadna dodatkowa umowa).

Informacje giełdowe w aplikacji mobilnej Pekao24 dostępne są w telefonach komórkowych i tabletach z systemami operacyjnymi:

 • iOS
 • Android
 • BlackBerry
 • Symbian
 • Windows Phone

 

Moduł Informacji Giełdowych zawiera następujące sekcje:                                                                                  

LISTA

Na stronie LISTA możesz śledzić notowania wybranych przez siebie instrumentów finansowych. Dane prezentowane są w układzie: nazwa instrumentu, po jej lewej stronie ikona umożliwiająca wyświetlenie szczegółów notowań, po prawej stronie ostatni kurs oraz przycisk, którego użycie wyświetla kolejno, zmianę procentową, zmianę wartościową i wartość obrotu.

Wybrane instrumenty możesz obserwować według zdefiniowanych grup. Używając przycisku Filtr wyświetlisz listę głównych kategorii: Notowania GPW, Notowania NewConnect, Indeksy Polskie, Indeksy Światowe, Surowce. Niektóre z pozycji posiadają dodatkowe subfiltry. 

EDYTUJ

W opcji EDYTUJ możesz wybierać instrumenty, które chcesz dodać do LISTY spośród instrumentów notowanych na GPW i NewConnect, indeksów polskich, surowców oraz indeksów światowych.

WIADOMOŚCI

Na stronie WIADOMOŚCI masz dostęp do informacji i komunikatów ze spółek notowanych na rynku GPW i NewConnect. Wiadomości z ostatnich sześciu miesięcy są stronicowane i wyświetlane w zestawach po pięćdziesiąt, w kolejności od najbardziej aktualnych.

W tytule listy wiadomości prezentowana jest nazwa spółki oraz data i godzina publikacji.

STATYSTYKI

Na stronie STATYSTYKI masz możliwość sprawdzenia ogólnego stanu rynku GPW oraz NewConnect.

Statystyki dla rynku GPW prezentowane są dla grup: akcje, instrumenty pochodne, indeksy: WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80, WIG Banki, a dla rynku NewConnect dla grup: akcje i indeks NCIndex.

W menu kontekstowym możesz zdefiniować liczbę wyświetlanych pozycji. Dla instrumentów pochodnych na stronie prezentowane są kontrakty i opcje. W menu kontekstowym możesz zdefiniować liczbę wyświetlanych pozycji na: trzy kontrakty i dwie opcje, sześć kontraktów i cztery opcje, dziewięć kontraktów i sześć opcji, dwanaście kontraktów i osiem opcji, piętnaście kontraktów i dziesięć opcji. 

Dodanie instrumentów do listy:

 • Wybierz ikonę EDYTUJ
 • Wyszukaj nazwę waloru, zaznacz ją i zaakceptuj swój wybór przyciskiem ZATWIERDŹ
 • Użyj przycisku ZAZNACZONE, żeby wyświetlić nazwy walorów, które masz obecnie dodane do Listy

Usunięcie instrumentów z listy:

 • Wybierz ikonę EDYTUJ
 • Użyj przycisku ZAZNACZONE, żeby wyświetlić nazwy walorów, które masz obecnie dodane do Listy
 • Usuń zaznaczenie tych instrumentów, których nie chcesz już obserwować. Zaakceptuj swój wybór przyciskiem ZATWIERDŹ 

Wyświetlenie szczegółów notowań: 

 • Wybierz ikonę znajdującą się po lewej stronie nazwy instrumentu w celu otwarcia podglądu notowań szczegółowych

Przeglądanie listy wiadomości:

 • Wybierz ikonę WIADOMOŚCI aby wyświetlić listę 50 wiadomości ze spółek
 • Korzystając z wyszukiwarki wyszukasz informację o spółce wpisując dowolny tekst
 • Otwórz wybraną wiadomości aby przejrzeć pełną treść komunikatu
 • Aby udostępnić informacje za pomocą e-mail lub sms skorzystaj z ikony w dolnej części ekranu

Wyświetlenie aktualnych statystyk:

 • Wybierz ikonę STATYSTYKI
 • Wskaż na ekranie pola: ROŚNIE, SPADA, OBRÓT, w dolnej części ekranu w celu wyświetlenia instrumentów o największych wzrostach, największych spadkach i największych obrotach
 • Wejdź w menu kontekstowe, aby zdefiniować liczbę wyświetlanych pozycji.

Zapoznaj się z materiałem informacyjnym prezentującym możliwości jakie oferuje aplikacja mobilna Pekao24
w zakresie usług maklerskich.

Moduł dostępny jest w aplikacji mobilnej Pekao24, którą można pobrać ze strony http://impekao24.pl.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z serwisem Informacji giełdowych w aplikacji mobilnej Pekao24

Jak mogę edytować listę obserwowanych instrumentów?

Na liście instrumentów można obserwować do 50 wybranych instrumentów finansowych prezentowanych w kolejności alfabetycznej. Dodawanie i usuwanie pozycji do listy możliwe jest z wykorzystaniem opcjizakładki Edytuj.

W jaki sposób mogę filtrować zakres instrumentów na liście?

Aby filtrować listę instrumentów użyj przycisku FILTR i wybierz odpowiednia kategorie. Niektóre z pozycji posiadają dodatkowe podfiltry. Na LIŚCIE wyświetlone zostaną notowania tylko tych walorów, które ta grupa zawiera. Jeżeli do LISTY nie masz dodanych instrumentów z danej grupy, otrzymasz dodatkowo komunikat Informujący o możliwości ich dodania.

Jak mogę przejść do szczegółów danego instrumentu?

Aby przejść do szczegółów instrumentu wskaż ikonę obok nazwy instrumentu, zostaniesz przekierowany do okna prezentującego szczegóły notowań.

Gdzie mogę sprawdzić informacje dla Spółek?


Korzystając z zakładki Wiadomości możesz wyświetlić listę aktualnych wiadomości dla Spółek GPW i NewConnect. Wybierając określony wiersz z nawą instrumentu, datą i tytułem informacji przejdziesz do szczegółów danej wiadomości. Dostęp do wiadomości dla danego instrumentu możliwy jest również z poziomu listy po przewinięciu wykresu dla danego instrumentu.

W jaki sposób mogę zmienić liczbę pozycji wyświetlanych w statystykach?

Liczbę pozycji wyświetlanych w statystykach zmienisz z poziomu menu kontekstowego strony Statystyki. Możesz przeglądać od 5 do 25 instrumentów.

Czy mogę wyłączyć wykres widoczny na liście instrumentów?

Tak, w zakładce Lista, z poziomu pomocy kontekstowej, możesz ukryć bądź ponownie włączyć prezentację wykresów w układzie pionowym telefonu. Korzystając z tej opcji zwiększysz liczbę walorów widocznych na liście.

Jak mogę wywołać dane w trybie pełnoekranowym?

W celu obserwacji danych dla instrumentu finansowego w trybie pełnoekranowym zmień ustawienie telefonu w pozycję horyzontalną. Na ekranie pojawi się wykres, szczegóły notowań, wiadomości dla aktualnie wybranego na liście instrumentu.
Toolbox
   Zapamiętane skróty