Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

APLIKACJA MOBILNA - SERWIS TRANSAKCYJNY

Aplikacja mobilna Pekao24Makler to nowoczesna forma dostępu do rachunków inwestycyjnych prowadzonych w Domu Maklerskim Pekao. Dzięki niej możesz  jeszcze wygodniej inwestować w produkty rynku kapitałowego wykorzystując urządzenia mobilne.

Aplikacja mobilna Pekao24Makler dostępna jest na urządzenia z systemami operacyjnymi:

 • iOS 7.x i wyższa
 • Android 4.x i wyższa

W celu rozpoczęcia korzystania z aplikacji mobilnej należy pobrać i zainstalować aplikację na telefonie
lub innym urządzeniu mobilnym, a następnie aktywować aplikację. Podczas aktywacji należy ustanowić PIN służący do autoryzacji operacji w aplikacji, a następnie zatwierdzić aktywację kodem SMS, który wysyłany jest bezpłatnie na numer telefonu wskazany do serwisu SMS.

Proces logowania do aplikacji mobilnej przebiega analogicznie jak logowanie do serwisu internetowego
przy użyciu posiadanego numeru klienta i hasła.

Aplikacja dostępna w sklepach jest bezpłatna. Klient ponosi koszt połączenia z internetem wg cennika operatora. Prowizje i opłaty w aplikacji mobilnej są zgodne z Taryfą prowizji i opłat za usługi świadczone
za pośrednictwem internetu.

POBIERZ APLIKACJĘ

 Pekao24Makler - Aplikacja mobilna Android     Pekao24Makler - Aplikacja mobilna iOS    

Główne menu Aplikacji Mobilnej zostało podzielone na następujące sekcje w ramach których można wykonywać następujące operacje:

NOTOWANIA

W tej zakładce możesz sprawdzić notowania giełdowe oraz listę najlepszych ofert kupna/sprzedaży z możliwością składania zleceń bezpośrednio z jej poziomu, podgląd wykresów dla instrumentów finansowych w różnym horyzoncie czasowym, przegląd wiadomości dla spółek giełdowych oraz prezentację statystyk rynku.

ZLECENIA

Z poziomu tej zakładki możesz składać zlecenia na wszystkie instrumenty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rynku BondSpot, Catalyst oraz NewConnect. Masz również możliwość składania zleceń na rynku instrumentów pochodnych, zleceń z odroczonym terminem płatności (OTP) czy realizacji inwestycji na rynkach zagranicznych, pod warunkiem aktywowania usługi.

NOWE EMISJE

Z poziomu tej zakładki możesz złożyć zapis na instrumenty finansowe oferowane w ramach ofert publicznych, sesji specjalnych obsługiwanych przez DM Pekao oraz dokonać zapisu na prawa poboru.

ZLECENIA BIEŻĄCE

Zakładka ta umożliwia przeglądanie listy aktywnych zleceń ich modyfikację lub anulowanie oraz sprawdzenie szczegółów transakcji dla zleceń zrealizowanych na bieżącej sesji.

AKTYWA

Z poziomu tej zakładki możesz przeglądać listę posiadanych instrumentów finansowych z podziałem na rynki polskie i rynki zagraniczne oraz typy instrumentów wraz z podsumowaniem wartości aktywów, a także sprawdzać szczegółowe informacje dla wybranego instrumentu finansowego oraz szczegóły rachunku pieniężnego.

HISTORIA

Z poziomu tej sekcji możesz sprawdzić historię rachunku. Została ona podzielona na historię: zleceń, zapisów, papierów, operacji, codziennych rozliczeń rynkowych oraz rachunku zabezpieczającego.

PRZELEWY

W tej sekcji możesz zarządzać przelewami jednorazowymi oraz cyklicznymi, definiować rachunki bankowe do przelewów a także uruchomić lub spłacić kredyt jeżeli posiadasz podpisaną umowę kredytową.

NASZA OFERTA

W tej zakładce uzyskasz informacje o produktach i usługach z oferty Domu Maklerskiego Pekao.

KONTAKT

Z tego poziomu możesz uzyskać połączenie telefoniczne z Domem Maklerskim Pekao oraz zamówić kontakt telefoniczny z konsultantem.

WYSZUKAJ NA MAPIE

Sekcja umożliwia wyszukanie na mapie Punktów Usług Maklerskich DM Pekao.

PEKAO24

Wybierając tę opcję zostaniesz przekierowany do serwisu bankowego.

USTAWIENIA

Korzystając z tej opcji możesz zmienić widok menu oraz wybrać domyślny serwis, który będzie otwierał się po załogowaniu do aplikacji. Ponadto możesz zmienić PIN do autoryzacji dyspozycji składanych w aplikacji mobilnej.

Pobranie aplikacji:

 • pobierz aplikację ze sklepu z aplikacjami dla systemu iOS - AppStore, Android - Sklep Play,
 • wejdź na stronę impekao24.pl/app i wybierz ikonę właściwego systemu operacyjnego dla swojego urządzenia,
 • zaloguj się do serwisu internetowego Pekao24Makler (USTAWIENIA / APLIKACJA MOBILNA) wybierz przycisk POBIERZ APLIKACJĘ.

Aktywacja aplikacji:

 • uruchom aplikację na urządzeniu i wybierz opcję LOGOWANIE,
 • wprowadź NUMER KLIENTA oraz HASŁO,
 • wybierz opcję USTAWIENIA / AKTYWUJ APLIKACJĘ,
 • ustanów numer PIN, którym będziesz zatwierdzać operacje w aplikacji mobilnej,
 • pobierz i wprowadź kod SMS, który wysyłany jest bezpłatnie na numer telefonu wskazany do serwisu SMS i ZATWIERDŹ aktywację urządzenia.

Złożenie zlecenia:

 • wybierz zakładkę ZLECENIA,
 • wpisz NAZWĘ INSTRUMENTU w oknie wyszukiwarki,
 • wybierz instrument z listy wyników wyszukiwania,
 • wypełnij formularz zlecenia,
 • opcjonalnie wypełnij warunki dodatkowe lub skorzystać z kalkulatora,
 • wprowadź PIN do aplikacji mobilnej i ZATWIERDŹ OPERACJĘ. 

Korzystanie z notowań:

 • wybierz zakładkę NOTOWANIA,
 • szczegóły notowań wyświetlisz wybierając ikonę/kafel z nazwą instrumentu,
 • dodasz/usuniesz instrument korzystając z opcji EDYTUJ,
 • informacje ze spółek przejrzysz korzystając z opcji WIADOMOŚCI,
 • wybierając opcję STATYSTYKI sprawdzisz największe wzrosty/spadki na rynku.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z serwisem maklerskim w aplikacji mobilnej Pekao24Makler:

Podczas próby złożenia dyspozycji otrzymuję komunikat: "Aplikacja mobilna jest nieaktywna. Aktywuj aplikację w sekcji Ustawienia - Aktywuj aplikację".

Zalogowanie się do aplikacji mobilnej bez jej aktywowania umożliwia przeglądanie informacji dotyczących rachunku inwestycyjnego w trybie pasywnym, tj. podgląd Notowań, salda, historii, aktywów oraz zleceń bieżących - bez możliwości wykonywania operacji. Zlecanie dyspozycji możliwe jest po dokonaniu aktywacji aplikacji przy pierwszym logowaniu lub w trakcie korzystania z poziomu sekcji Ustawienia w menu głównym aplikacji.

Po jakim czasie następuje wygaszenie sesji?

Wylogowanie z aplikacji następuje po 5 minutach braku aktywności, wtedy Klient jest proszony o ponowne zalogowanie numerem Klienta oraz hasłem. W przypadku Klientów serwisu Pekao24Makler korzystających z opcji Notowania sesja jest podtrzymywana.

Na urządzeniach z jakimi systemami operacyjnymi mogę korzystać z serwisu maklerskiego aplikacji mobilnej Pekao24Makler?

Aplikacja mobilna zawierająca serwis maklerski dostępna jest na urządzeniach z systemami operacyjnymi iOS i Android.

Czy mogę zarządzać autoryzacją zleceń w serwisie maklerskim aplikacji mobilnej Pekao24Makler?

Tak. Z poziomu serwisu internetowego Pekao24Makler w opcji USTAWIENIA/USTAWIENIA ZLECEŃ możliwe jest włączenie / wyłączenie autoryzacji zleceń oraz prezentacji strony potwierdzenia warunków zlecenia dla serwisu aplikacja mobilna Pekao24Makler.

Co to jest mobilny PIN?

Jest to numer zawierający od 6 do 10 cyfr ustalany podczas aktywacji aplikacji mobilnej. Służy do zatwierdzania dyspozycji zlecanych w aplikacji m.in. przelewów i zleceń.

Zapomniałem PIN do zatwierdzania operacji w aplikacji. Co powinienem zrobić?

Jeżeli korzystasz z najnowszej wersji aplikacji mobilnej Pekao24Makler na systemie Android lub iOS:
 • uruchom aplikację i w sekcji Ustawienia wybierz Dezaktywacja aplikacji (wymagane połączenie z internetem),
 • następnie zaloguj się i ponownie aktywuj aplikację.

Ile kosztuje korzystanie z serwisu maklerskiego w aplikacji mobilnej Makler?

Aplikacja jest udostępniana bezpłatnie. Natomiast za realizację operacji w serwisie maklerskim Dom Maklerski będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą prowizji i opłat DM dla serwisu internetowego. Opłata za notowania pobierana jest zgodnie z posiadanych pakietem notowań.
Należy także pamiętać, że używanie aplikacji mobilnej wymaga nawiązania połączenia internetowego. Koszty połączenia uzależnione są od taryfy Twojego operatora.

Jakie funkcje dostępne są w serwisie maklerskim aplikacji mobilnej Pekao24Makler?

W serwisie maklerskim aplikacji mobilnej Pekao24Makler można realizować większość operacji dostępnych w serwisie internetowym Pekao24Makler. Tabela funkcji Pekao24Makler dostępna jest na stronie internetowej www.dm.pekao.com.pl w dziale BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA / PEKAO24MAKLER.

Czy przeglądanie Notowań giełdowych wymaga aktywowania aplikacji?

Przeglądania aktualnych kwotowań instrumentów finansowych w Notowaniach nie wymaga aktywnej aplikacji. Dane prezentowane są zgodnie z posiadanym przez Klienta pakietem notowań. W przypadku chęci złożenia zlecenia z poziomu listy najlepszych ofert kupna/sprzedaży - wymagana jest aktywacja aplikacji.

Jak mogę edytować listę obserwowanych instrumentów?

Na liście instrumentów można obserwować do 50 wybranych instrumentów finansowych prezentowanych w kolejności alfabetycznej. Dodawanie i usuwanie pozycji do listy możliwe jest z wykorzystaniem opcji/zakładki Edytuj.

W jaki sposób mogę filtrować zakres instrumentów na liście?

Aby filtrować listę instrumentów użyj przycisku FILTR i wybierz odpowiednia kategorie. Niektóre z pozycji posiadają dodatkowe podfiltry. Na LIŚCIE wyświetlone zostaną notowania tylko tych walorów, które ta grupa zawiera. Jeżeli do LISTY nie masz dodanych instrumentów z danej grupy, otrzymasz dodatkowo komunikat Informujący o możliwości ich dodania.

Jak mogę przejść do listy ofert danego instrumentu?

Aby przejść do listy ofert wskaż ikonę obok nazwy instrumentu, zostaniesz przekierowany do okna prezentującego szczegóły notowań oraz listę najlepszych ofert kupna i sprzedaży dla danego instrumentu.

Jak mogę złożyć zlecenie z poziomu notowań?

Przejdź do szczegółów notowania danego instrumentu wybierając ikonę obok nazwy instrumentu. Wskaż wiersz po stronie ofert sprzedaży aby złożyć zlecenie kupna, po stronie ofert kupna - aby złożyć zlecenie sprzedaży. Po wybraniu konkretnego wiersza z listy ofert, zostanie wyświetlony formularz zlecenia, w którym Typ zlecenia i limit ceny zostaną uzupełnione zgodnie z danymi wybranej oferty.
Składanie zleceń z poziomu listy ofert kupna/sprzedaży możliwe jest po dokonaniu aktywacji aplikacji przy pierwszym logowaniu lub w trakcie korzystania z poziomu sekcji Ustawienia w menu głównym aplikacji.

Gdzie mogę sprawdzić informacje dla Spółek?

Korzystając z zakładki Wiadomości możesz wyświetlić listę aktualnych wiadomości dla Spółek GPW i NewConnect. Wybierając określony wiersz z nawą instrumentu, datą i tytułem informacji przejdziesz do szczegółów danej wiadomości. Dostęp do wiadomości dla danego instrumentu możliwy jest również z poziomu listy po przewinięciu wykresu dla danego instrumentu.

W jaki sposób mogę zmienić liczbę pozycji wyświetlanych w statystykach?

Liczbę pozycji wyświetlanych w statystykach zmienisz z poziomu menu kontekstowego strony Statystyki. Możesz przeglądać od 5 do 25 instrumentów.

Na liście ofert widzę ikonę zegarka, co to znaczy?

Lista ofert może wyświetlać dane opóźnione o 15 minut lub dane on-line dla 1 lub 5 ofert kupna/sprzedaży. Jeżeli oferta prezentowana jest z opóźnieniem, w danym wierszu wyświetlana jest ikona zegarka. Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym zależny jest od posiadanego pakietu notowań. Pakiet ten możesz zmienić za pomocą serwisu internetowego, telefonicznego oraz w Punkcie Usług Maklerskich (PUM).

Czy mogę wyłączyć wykres widoczny na liście instrumentów?

Tak, w zakładce Lista, z poziomu pomocy kontekstowej, możesz ukryć bądź ponownie włączyć prezentację wykresów w układzie pionowym telefonu. Korzystając z tej opcji zwiększysz liczbę walorów widocznych na liście notowań w ramach ekranu urządzenia.

Jak mogę wywołać dane wykres w trybie pełnoekranowym?

Ustawiając urządzenie w pozycji horyzontalnej wyświetlisz wykres lub wiadomości dla wybranego instrumentu w trybie pełnoekranowym. 

Korzystając z ikon na ekranie wykresu możesz wybrać wykres liniowy lub świecowy, włączyć lub wyłączyć wolumen oraz wskazać horyzont czasowy. Przy wykresie świecowym długość tiku dopasowywana jest do rozdzielczości ekranu oraz wybranego horyzontu czasowego.

Czy korzystanie z aplikacji mobilnej jest bezpieczne?

Tak. Dostęp do danych jest zabezpieczony znanym tylko Tobie numerem klienta i hasłem. Wykonywanie operacji wymaga aktywacji aplikacji. Realizacja niezdefiniowanych operacji wymaga potwierdzenia mobilnym PIN-em. Dodatkowo sesja jest zamykana automatycznie przy braku aktywności.
Dowiedz się więcej na temat bezpieczeństwa w aplikacji mobilnej >>>

Otrzymuję komunikat o treści: "Nie można połączyć się z Bankiem. Spróbuj ponownie."

Dostęp do internetu prawdopodobnie nie został poprawnie skonfigurowany. Sprawdź połączenie poprzez otwarcie przeglądarki w urządzeniu i otworzenie dowolnej strony internetowej. W celu szybkiego przeprowadzenia konfiguracji najlepiej zamów u swojego operatora wysyłkę wiadomości SMS, która automatycznie skonfiguruje połączenie urządzenia z internetem. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji telefonu znajdziesz na stronach internetowych lub w Biurze Obsługi Klienta Twojego operatora.

Nie otrzymałem wiadomości z linkiem do pobrania aplikacji.

Sprawdź, czy w Pekao24 podałeś poprawny numer telefonu, na który miała być przesłana wiadomość zawierająca link do pobrania aplikacji.

Nie wiem, gdzie zainstalowała się aplikacja. Jak znaleźć tę informację?

W większości urządzeń aplikacja mobilna zapisuje się tam, gdzie masz różne aplikacje, gry lub dodatki. Wyszukaj w swoim urządzeniu tego typu menu lub miejsca, gdzie instalują się inne aplikacje.

Czy aplikacja jest dostępna dla wszystkich?

Tak. Jeżeli nie jesteś jeszcze Klientem Pekao24Makler możesz korzystać z szeregu funkcji dostępnych bez konieczności logowania. Możesz m.in. sprawdzić informacje ze spółek, notowania GPW, indeksów zagranicznych i surowców, (notowania opóźnione o 15 minut), kursy walut, znaleźć najbliższy Punkt Usług Maklerskich, przejrzeć ofertę Banku, Domu Maklerskiego lub skorzystać z Demo aby przetestować również część transakcyjną aplikacji.

Utraciłem urządzenie, na którym miałem aktywną aplikację, co powinienem zrobić?

W takiej sytuacji należy niezwłocznie zablokować kanał aplikacja mobilna w Pekao24Makler w serwisie internetowym lub u konsultanta albo skontaktować się z najbliższym oddziałem Banku.

Planuję zmianę urządzenia mobilnego, jaki ma to wpływ na aplikację aktywowaną na obecnym urządzeniu?

Pamiętaj aby usunąć aplikację ze starego urządzenia w przypadku jego zmiany. Aktywowana aplikacja nadal umożliwia dostęp do Twoich produktów i wykonywania operacji. Po zmianie urządzenia zainstaluj i aktywuj aplikację na nowym urządzeniu.
Toolbox
  Pliki do pobrania
  Notowania akcji
  Informacje rynkowe
   Zapamiętane skróty
kontakt