SERWIS MOBILNY

Serwis mobilny Pekao24Makler zapewnia dostęp do informacji o Twoich rachunkach inwestycyjnych przez telefon komórkowy lub inne urządzenia mobilne z przeglądarką internetową. Niezależnie od miejsca,
w którym przebywasz możesz korzystać z najważniejszych funkcji dostępnych w serwisie usług maklerskich. Serwis mobilny dostępny jest dla wszystkich Klientów korzystających z serwisu internetowego Pekao24Makler. 

Uruchom przeglądarkę internetową w telefonie i wpisz adres m.pekao24.pl. Wyświetli się strona logowania do serwisu.

Serwis mobilny Pekao24Makler jest:

 • PROSTY - intuicyjna nawigacja oraz łatwe i zrozumiałe definicje dostępnych opcji,
 • FUNKCJONALNY - łatwy dostęp do operacji,
 • BEZPIECZNY - dostęp do serwisu jedynie po zalogowaniu za pomocą numeru klienta i hasła maskowanego.

Poziom dostępu do kanału mobilnego możesz sprawdzić i/lub zmienić:
 
 • w serwisie internetowym Pekao24Makler /Ustawienia/Obsługa serwisów,
 • u konsultanta Infolinii DM Pekao pod numerami 801 301 601 lub 22 591 26 01 (opłaty wg cennika operatora) lub
 • w placówkach Banku Pekao S.A. świadczących obsługę w zakresie usług maklerskich Domu Maklerskiego Pekao.

Realizacja dyspozycji w serwisie mobilnym nie wymaga autoryzacji, w związku z tym wprowadzono dwa rodzaje poziomu dostępu do części maklerskiej:

 • AKTYWNY - pozwalający na składanie dyspozycji po zalogowaniu do serwisu;
 • PASYWNY - umożliwiający wyłącznie wgląd w stan rachunku inwestycyjnego i obserwację notowań.

Zmianę dostępu dla serwisu mobilnego Pekao24Makler z Aktywnego na Pasywny możesz zlecić:
 
 • w serwisie internetowym Pekao24Makler/ USTAWIENIA/ Ustawienia serwisu mobilnego,
 • u konsultanta Infolinii DM Pekao pod numerami 801 301 601 lub 22 591 26 01 (opłata wg cennika operatora). 

Menu serwisu mobilnego Pekao24Makler podzielone jest na intuicyjne sekcje tematyczne:                          

ZLECENIA

 • składać zlecenia kupna i sprzedaży akcji, obligacji, kontraktów i opcji oraz innych instrumentów finansowych, takich jak: certyfikaty i ETF, warranty, prawa poboru,
 • przeglądać zlecenia bieżące,
 • anulować niezrealizowane zlecenia,
 • ustalić listę predefiniowanych instrumentów, które będą podpowiadane podczas składania zleceń.

 

AKTYWA

 • przeglądać posiadane instrumenty finansowe,
 • sprawdzać wycenę aktywów,
 • sprawdzać szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych instrumentów,
 • składać zlecenia kupna lub sprzedaży posiadanych instrumentów finansowych.

RACHUNEK PIENIĘŻNY

 • przeglądać poszczególne wartości gotówki, należności, zobowiązań i depozytów zabezpieczających na rachunku pieniężnym,
 • wykonywać przelewy na rachunek bankowy oraz zasilać rachunek inwestycyjny.

NOWE EMISJE

 • złożyć zapis na akcje w ramach oferty publicznej,
 • składać zlecenia na sesję specjalną.

KREDYTY

 • spłacić lub uruchomić kredyt.

LISTA RACHUNKÓW

 • przeglądać rachunki, do których masz dostęp,
 • wybrać lub zmienić rachunek domyślny.

KONTAKT

Tutaj możesz złożyć zlecenie kontaktu, jeżeli jesteś zainteresowany informacjami o usługach maklerskich lub innymi produktami Banku Pekao S.A. Gdy wypełnisz i wyślesz formularz dostępny w serwisie, nasz konsultant skontaktuje się z Tobą telefonicznie, w określonym przez Ciebie dniu i przedziale czasowym.

USŁUGI BANKOWE

 • przejść do menu systemu bankowego.

NOTOWANIA

 • korzystać z bezpłatnych notowań w czasie rzeczywistym.

Złożenie zlecenia:

 • wybierz link ZLECENIA
 • wybierz typ instrumentu finansowego na jaki chcesz złożyć zlecenie, np. AKCJA
 • wybierz rynek, np. GPW, oraz typ transakcji, np. KUPNO, i wybierz przycisk ZATWIERDŹ WYBÓR
 • wskaż instrument, np. PEKAO i wybierz ZATWIERDŹ WYBÓR
 • podaj podstawowe parametry zlecenia: LICZBĘ PAPIERÓW oraz LIMIT CENY i wybierz ZATWIERDŹ WYBÓR
 • jeśli chcesz zmienić TYP ZLECENIA, określić WIELKOŚC MINIMALNĄ, WIELKOSĆ UJAWNIONĄ, TYP WAŻNOŚCI, skorzystaj z funkcji ZDEFINIUJ WARUNKI DODATKOWE i wypełnij odpowiednie pola
 • wybierz przycisk DALEJ
 • wybierz przycisk ZATWIERDŹ - zlecenie zostanie przekazane na wybrany rynek

Predefiniowanie instrumentów finansowych do formularza zleceń:

 • wybierz link ZLECENIA
 • wybierz z menu INSTRUMENTY FINANSOWE
 • w pierwszym polu wpisz nazwę instrumentu, który chcesz predefiniować, i wybierz przycisk SZUKAJ
 • na liście rozwijanej pojawia się nazwy instrumentów spełniające podane kryteria wyszukiwania
 • wybierz z listy odpowiedni instrument i zatwierdź przyciskiem  DODAJ - lista instrumentów zdefiniowanych dla zleceń mobilnych zostanie zaktualizowana

Przelew środków finansowych:

 • wybierz link RACHUNEK PIENIĘŻNY
 • wybierz typ przelewu, jaki chcesz wykonać np. NA RACHUNEK BIEŻĄCY WŁASNY
 • wybierz numer rachunku inwestycyjnego, z którego chcesz wykonać przelew i wybierz przycisk ZATWIERDŹ WYBÓR
 • wybierz numer rachunku bieżącego, na który chcesz wykonać przelew.
 • wprowadź kwotę przelewu i wybierz przycisk DALEJ
 • wybierz przycisk ZATWIERDŹ - zlecenie zostanie przekazane na wybrany rachunek

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z serwisem mobilnym Pekao24Makler:

Jak mogę zalogować się do serwisu mobilnego Pekao24Makler?

Aby zalogować się do serwisu mobilnego należy uruchomić przeglądarkę internetową w telefonie i wpisać https://m.pekao24.pl/. Obowiązują te same zasady logowania co do serwisu internetowego, tj. przy logowaniu należy posługiwać się posiadanym Numerem klienta i wpisywać wybrane losowo znaki z hasła stosowanego w Internecie.

W jaki sposób, po zalogowaniu do serwisu mobilnego, przejść na rachunek inwestycyjny prowadzony w Domu Maklerskim Pekao?

Aby przejść na rachunek inwestycyjny prowadzony w DM Pekao z menu należy wybrać pozycję menu USŁUGI MAKLERSKIE. Klienci korzystający wyłącznie z serwisu Pekao24Makler uzyskują bezpośredni dostęp do menu serwisu maklerskiego

Jakie zasady nawigacji obowiązują w serwisie mobilnym Pekao24Makler?

Główne menu serwisu mobilnego Pekao24Makler podzielone jest na intuicyjne sekcje tematyczne, spójne z serwisem internetowym, tj.: Zlecenia, Aktywa, Rachunek pieniężny, Nowe emisje, Kredyty, Lista rachunków, Umowy dodatkowe, Promocje, Kontakt, Usługi bankowe, Notowania.

Gdzie mogę zarządzać ustawieniami serwisu mobilnego?

Zarządzanie ustawieniami serwisu mobilnego dostępne jest z poziomu serwisu internetowego Pekao24Makler w menu USTAWIENIA w sekcji Ustawienia serwisu mobilnego, która umożliwia:
 • zmianę statusu dostępu do serwisu mobilnego Pekao24Makler (Aktywny/Pasywny),
 • definiowanie do 20 instrumentów finansowych do notowań mobile,
 • predefiniowanie do 20 instrumentów finansowych do formularza zleceń,
 • włączenie bądź wyłączenie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w serwisie mobilnym.

Jak mogę autoryzować operacje w serwisie mobilnym Pekao24Makler?

Realizacja dyspozycji w serwisie mobilnym nie wymaga autoryzacji. Biorąc to pod uwagę wprowadzono dwa rodzaje poziomu dostępu do części maklerskiej:
 • AKTYWNY - pozwalający na składanie dyspozycji w zakresie usług maklerskich po zalogowaniu do serwisu,
 • PASYWNY - umożliwiający wyłącznie wgląd w stan rachunku inwestycyjnego i obserwację notowań.

Co oznacza AKTYWNY i PASYWNY status dostępu do serwisu mobilnego?

AKTYWNY dostęp do serwisu oznacza, że możesz wykonywać wszystkie dyspozycje dostępne w serwisie. Natomiast dostęp PASYWNY oznacza, że możesz tylko przeglądać informacje o rachunku inwestycyjnym. Zarządzanie poziomem dostępu do serwisu mobilnego Pekao24Makler dostępne jest serwisie internetowym Pekao24Makler/Ustawienia/Ustawienia serwisu mobilnego

Co to jest LISTA RACHUNKÓW?

Jest to lista wszystkich rachunków inwestycyjnych, prowadzonych w DM Pekao, których jesteś właścicielem, współwłaścicielem lub pełnomocnikiem. Z tego poziomu możesz również wskazać bądź zmienić rachunek domyślny dla wszystkich serwisów Pekao24Makler.

Gdzie znajdę strony umożliwiające składanie zleceń?

Strony umożliwiające składanie zleceń zgrupowane są w sekcji ZLECENIA. Po jej wybraniu wyświetli się podmenu, z którego należy wybrać odpowiednią kategorię: AKCJE, OBLIGACJE, KONTRAKTY I OPCJE (kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe), INNE (certyfikaty i ETF, prawa poboru, warranty).

Czy mogę złożyć zlecenie z poziomu posiadanych aktywów?

Tak. Można złożyć zlecenie z poziomu sekcji AKTYWA. W tym celu - po wejściu do sekcji Aktywa - należy przejść do szczegółów danego instrumentu poprzez kliknięcie jego nazwy. Po wybraniu przycisku KUP lub SPRZEDAJ nastąpi przekierowanie do formularza zlecenia.

Czy mogę ograniczyć listę instrumentów dostępnych podczas składania zleceń tylko do tych, które mnie interesują?

Tak. Można ustalić listę instrumentów predefiniowanych, które będą podpowiadane podczas składania zleceń. W tym celu należy skorzystać z formularza umieszczonego w sekcji ZLECENIA - INSTRUMENTY PREDEFINIOWANE.

Czy serwis mobilny Pekao24Makler umożliwia dostęp do notowań giełdowych?

Aby sprawdzić aktualne notowania należy wybrać link NOTOWANIA. Prezentacja oferty kupna/sprzedaży w czasie rzeczywistym uzależniona jest od rodzaju posiadanego pakietu notowań. Zmiana pakietu notowań możliwa jest za pośrednictwem serwisu internetowego, telefonicznego oraz w Punkcie Usług Maklerskich (PUM).

Jak mogę wybrać instrumenty finansowe lub indeksy, których notowania chcę przeglądać?

W sekcji NOTOWANIA można wskazać do 20 instrumentów finansowych i/lub indeksów giełdowych, których notowania będą wyświetlane w tabeli. Wyszukiwarka, znajdująca się poniżej tabeli z notowaniami umożliwia wybór odpowiedniego instrumentu finansowego lub indeksu i dodanie go do tabeli notowań. W każdej chwili można też usunąć z listy któryś z instrumentów i dodać do niej inny.

Czy w serwisie mobilnym mogę składać zapisy w ramach nowych emisji akcji?

Zapis na nową emisję akcji może być złożony z poziomu sekcji NOWE EMISJE po wybraniu odpowiedniej kategorii: OFERTA PUBLICZNA lub SESJA SPECJALNA.

Gdzie mogę sprawdzić realizację moich zleceń?

Status zleceń złożonych lub zrealizowanych na bieżącej sesji można sprawdzić po wejściu w sekcję ZLECENIA oraz wyborze opcji ZLECENIA BIEŻĄCE. Natomiast historia zleceń dostępna jest w serwisie internetowym.

Gdzie mogę anulować zlecenie?

Zlecenie może być anulowane w zakładce ZLECENIA po wejściu w sekcję ZLECENIA BIEŻĄCE i wyborze SZCZEGÓŁÓW ZLECENIA.

Chciałbym zrealizować przelew na mój rachunek zdefiniowany, z której opcji mam skorzystać?

Funkcja PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY oraz PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY jest dostępna w sekcji RACHUNEK PIENIĘŻNY.

Czy jest możliwość z poziomu serwisu mobilnego Pekao24Makler realizacji przelewu środków z rachunku osobistego na rachunek inwestycyjny?

Przelew środków pieniężnych z rachunku osobistego można zrealizować w sekcji RACHUNEK PIENIĘŻNY po wybraniu opcji PRZELEW NA RACHUNEK INWESTYCYJNY.

W jaki sposób zdefiniować nowy rachunek do przelewów?

Zdefiniowanie nowego rachunku do przelewów możliwe jest za pośrednictwem serwisu internetowego Pekao24Makler lub w placówce Domu Maklerskiego Pekao. Serwis mobilny nie umożliwia definiowania rachunków do przelewów.

Gdzie mogę sprawdzić stan depozytu zabezpieczającego?

Szczegóły depozytu zabezpieczającego można sprawdzić w sekcji RACHUNEK PIENIĘŻNY , wybierając w podmenu pozycję RACHUNEK PIENIĘŻNY i wyselekcjonowaniu w SZCZEGÓŁACH RACHUNKU PIENIĘŻNEGO opcji DEPOZYT ZAPIEZPIECZAJĄCY - DANE OGÓLNE.

Gdzie mogę sprawdzić rozliczone zyski i straty poniesione na derywatach?

Serwis mobilny Pekao24Makler prezentuje podstawowe informacje dotyczące rachunku inwestycyjnego, nie umożliwia sprawdzania Codziennych Rozliczeń Rynkowych. W celu sprawdzenia zestawienia Codziennych Rozliczeń Rynkowych zapraszamy do skorzystania z serwisu internetowego, kontaktu z infolinią Domu Maklerskiego Pekao ( 800 105 800 lub 22 591 22 00 ) lub wizyty w sieci placówek Domu Maklerskiego Pekao.

Gdzie mogę sprawdzić wartość wymaganych zobowiązań z tytułu odroczonej płatności?

Wartość wymaganych zobowiązań z tytułu odroczonej płatności można sprawdzić w sekcji RACHUNEK PIENIĘŻNY wybierając w podmenu pozycję RACHUNEK PIENIĘŻNY i wyselekcjonowaniu w SZCZEGÓŁACH RACHUNKU PIENIĘŻNEGO opcji NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA (OTP).

Zablokowałem dostęp do serwisu mobilnego Pekao24Makler. W jaki sposób mogę dokonać odblokowania serwisu?

Odblokowanie serwisu możliwe jest po poprawnym zalogowaniu się do innego serwisu (Pekao24Makler - Serwis internetowy, Pekao24Makler - Serwis telefoniczny) lub w Punkcie Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao.

Jakie opłaty są związane z korzystaniem z serwisu mobilnego Pekao24Makler?

Korzystanie z serwisu mobilnego Pekao24Makler jest bezpłatne. Klient ponosi tylko koszt połączenia z Internetem wg stawki operatora. Prowizje i opłaty w tym serwisie są zgodne z Taryfą prowizji i opłat za usługi świadczone za pośrednictwem Internetu.

Gdzie mogę uzyskać pomoc związaną z nowym serwisem mobilnym Pekao24Makler?

Pomoc związaną z serwisem mobilnym otrzymasz dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów Infolinii Domu Maklerskiego:
801 301 601 (opłata jak za połączenie lokalne) lub
22 591 26 01 (opłata wg taryfy operatora), w dni robocze w godzinach 8:00-20:00
Informacje o serwisie zamieszczono również w dziale BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA na portalu Domu Maklerskiego Pekao www.dm.pekao.com.pl
Toolbox
   Zapamiętane skróty