Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

MODEL WSPÓŁPRACY


Współpraca w obszarze Private Banking opiera się na relacji z dedykowanym Doradcą wspieranym przez zespół specjalistów. Kom­fortowe warunki obsługi w biurach Private Banking zapewnią Państwu bezpieczeństwo i poufność prowa­dzonych rozmów i realizowanych operacji. Spotkania z Doradcą Private Banking można umawiać także poza biurami, w dogodnym dla Państwa miejscu, a wygodę realizacji dyspozycji za pośrednictwem Doradcy zapewnia możliwość składania zleceń telefonicznie bądź faksem.
 
Doradca Private Banking wspiera Państwa w wyborze rozwiązania finansowego, które spełni Państwa indywidualne potrzeby z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej. Przy inwestowaniu aktywów uwzględniany jest także stosunek do ryzyka oraz poziom świadomości ekonomicznej.

Oferowane rozwiązania są odpowiedzią na różnorodne oczekiwania oraz uwzględniają różne style i etapy życia, wraz z kwestiami dziedziczenia. 

ikonki razem

Komfort codziennej współpracy i bieżący przepływ informacji zapewniają Państwu liczne formy kontaktu z Bankiem lub Doradcą:

  • spotkania,
  • kontakty telefoniczne,
  • korespondencja elektroniczna i faksowa,
  • bankowość elektroniczna, w tym bankowość mobilna. 

 

 

Ambicją Pekao Private Banking jest dostarczanie Państwu najlepszych w tym obszarze rozwiązań, dlatego dobór preferowanych partnerów oferujących produkty inwestycyjne odbywa się w ustrukturyzowany sposób, na podstawie rzetelnej ewaluacji przeprowadzonej przez grono ekspertów.

proces 1

Dodatkowo, zespół doświadczonych specjalistów na bieżąco analizuje rynki kapitałowe i identyfikuje optymalne kierunki inwestycyjne, które stanowią podstawę współpracy pomiędzy Państwem a Doradcami Private Banking.

proces 2


Preferowani Partnerzy

Private Banking Pekao oferuje Klientom możliwość skorzystania z szerokiej gamy rozwiązań lokacyjno-inwestycyjnych, dostępnych w ramach Banku Pekao S.A. oraz za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Toolbox
  Kontakt
  REGULACJE UE
  Zastrzeżenie
   Zapamiętane skróty
kontakt