Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Bank Pekao S.A. już po raz trzeci został nagrodzony za najlepszą Bankowość
Prywatną w kraju przez magazyn Global Finance.

Prestiżowy magazyn Global Finance ogłosił wyniki trzeciej edycji World's Best Private Banks Awards. Po raz trzeci Bankowość Prywatna oferowana przez Bank Pekao S.A. została uznana za najlepszą w Polsce. Ranking Global Finance to jedno z najbardziej wszechstronnych opracowań klasyfikujących oferty banków dla najzamożniejszego sektora klientów. Oceniając poszczególne instytucje, twórcy rankingu brali pod uwagę oceny rynkowe, badania niezależnych analityków oraz opinie klientów korzystających z proponowanych przez banki rozwiązań.
Bankowość Prywatna oferowana przez Bank Pekao S.A. została uznana za najlepszą w Polsce przez prestiżowy magazyn Global Finance w drugiej edycji konkursu World's Best Private Banks Awards.

 

Nagrody World's Best Private Banks Awards przyznawane są instytucjom, które oferują klientom bankowości prywatnej najlepszy customer experience oraz najwyższą wartość i poziom usług. Eksperci magazynu Global Finance wybrali zwycięzców rankingu na podstawie zgłoszeń nadesłanych przez same instytucje, analiz rynkowych, opinii analityków i menedżerów wyższego szczebla oraz klientów bankowości prywatnej.
Private Banking Banku Pekao S.A. po raz pierwszy otrzymał najwyższą, pięciogwiazdkową notę w szóstej edycji ratingu usług private banking przeprowadzonym przez magazyn Forbes.
Jest to wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość usług private banking oraz dostępność rozwiązań odpowiadających potrzebom wyjątkowo wymagającej grupy klientów.

Ocena jakości ofert bankowości prywatnej dokonywana jest przez reprezentatywną grupę korzystającą z usług private banking ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań odpowiadającym trendom rynkowym. W uzasadnieniu wysokiej pozycji Private Banking Banku Pekao S.A. podkreślono fakt, iż Bank jest jedynym, który ma prawo dystrybuować w Polsce fundusze Goldman Sachs, co stanowi wyjątkowy atut i przewagę konkurencyjną w segmencie.QI 2016Bank Pekao S.A. otrzymał tytuł Laureata oraz Złote Godło w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2016 w kategorii QI SERVICES - usługi najwyższej jakości. Wyróżnienie otrzymało Doradztwo Inwestycyjne dla Klientów Pionu Bankowości Prywatnej.

Najwyższa Jakość QI, to projekt którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością oraz wskazanie tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Kapituła tego ogólnopolskiego Programu po raz kolejny doceniła Bank Pekao S.A. przyznając wyróżnienie, które jest świadectwem najwyższej jakości standardów oferowanych usług, jak również pozwala wyróżnić ofertę i Bank na tle rynku.

 


Bank Pekao SA został zwycięzcą konkursu UniCredit Up Award up award
w kategorii Produkty i usługi (UniCredit Real-Life Banking Achievements), która dedykowana jest przykładom najlepszych rozwiązań produktowych oferowanych Klientom całej Grupy UniCredit.

Nagrodzona została karta wielowalutowa Banku Pekao, uzyskując najwyższą ocenę wśród jurorów - niezależnych zewnętrznych audytorów oceniających propozycję z innych krajów wchodzących w skład Grupy m.in. z Włoch, Niemiec, Rosji, Rumunii oraz Bośni i Hercegowiny. Nasze produkty oraz zrozumienie potrzeb Klientów zyskały powszechną aprobatę w ramach całej Grupy UniCredit.  

 


Bank Pekao SA otrzymał tytuł Best Private Bank in Poland
przyznawany przez prestiżowy, brytyjski magazyn The Banker,
należący do grupy Financial Times. Międzynarodowe jury doceniło ofertę produktową skierowaną do najzamożniejszych klientów, a także wysoki poziom obsługi oferowany przez Pekao.

Eksperci w szczególności docenili wzrost liczby klientów Bankowości Prywatnej Pekao oraz zwiększenie wartości aktywów w zarządzaniu. Docenione zostały również innowacyjne rozwiązania produktowe (np. prestiżowa wielowalutowa karta debetowa oraz dedykowane produkty inwestycyjne), które Pekao sukcesywnie wdraża.

Nagroda magazynu The Banker - The Best Private Bank Award - przyznawana jest od 2009 w 36 kategoriach, w tym 29 pokazujących najlepszych przedstawicieli z poszczególnych krajów, gdzie usługi bankowości prywatnej są wysoce rozwinięte i poddane dużej konkurencji.


Private Banking Banku Pekao SA uznany za najlepszy w Polsce przez magazyn finansowy Global  Finance

Ranking Global Finance to jedno z najbardziej wszechstronnych opracowań klasyfikujących oferty banków dla najzamożniejszego sektora klientów. Oceniając poszczególne instytucje, twórcy rankingu brali pod uwagę oceny rynkowe, badania niezależnych analityków oraz - co najistotniejsze - opinie klientów korzystających z proponowanych przez banki rozwiązań.

Banki klasyfikowane były w trzech kategoriach - jako najlepsza na świecie instytucja świadcząca usługi Private Banking, najlepsza instytucja w danym regionie i w kraju, gdzie prowadzona jest działalność. Bank Pekao S.A. znalazł się na szczycie rankingu w kategorii krajowej.

 


Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2015 ponownie przyznała Bankowi Pekao SA prestiżowy tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI PRODUCT - produkt najwyższej jakości. Wyróżniona została wielowalutowa karta debetowa World Elite Debit MasterCard

Kapituła tego ogólnopolskiego programu konkursowego, realizowanego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości doceniał tym samym pierwszy w Polsce pakiet wyjątkowych kart World Elite MasterCard - wielowalutową kartę debetową World Elite Debit MasterCard oraz kartę kredytową Pekao World Elite MasterCard.Bank Pekao SA został ponownie nagrodzony w prestiżowym ogólnopolskim Programie Najwyższa Jakość Quality International. Bank został laureatem i otrzymał wyróżnienie również w kategorii QI PRODUCT - produkt najwyższej jakości. W 2015 roku Złotym Godłem QI nagrodzona została prestiżowa karta kredytowa Pekao World Elite MasterCard.

Najwyższa Jakość Quality International To ogólnopolski program konkursowy, realizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

To projekt, którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach, działających na terytorium RP, skutecznych metod zarządzania jakością. Drugim celem jest wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.
Best Private Banking 2014Komisja składająca się z reprezentantów The Banker oraz Professional Wealth Management Magazine wyróżniła Bank Pekao S.A. tytułem Highly Commended Private Banking in Poland 2014.

Nagroda została przyznana w prestiżowym rankingu Global Private Banking Awards 2014 w kategorii Best Private Banking in Poland.
Gold_QI_2014Bank Pekao SA został nagrodzony prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2014. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii
QI PRODUCT - produkt najwyższej jakości.

Godłem QI nagrodzona została prestiżowa karta kredytowa Pekao VISA Infinite ze szczególnie atrakcyjnym pakietem ubezpieczeniowym.Karta Pekao VISA Infinite zdobyła 3 miejsce w rankingu najlepszych czarnych kart kredytowych magazynu "Forbes". 

W rankingu magazynu "Forbes" oceniono 17 kart pod względem: elitarności, pakietów ubezpieczeniowych, usług concierge, limitu wydatków oraz oprocentowania kredytu.

Karta Pekao VISA Infinite wyróżnia się pakietem ubezpieczeń obejmujących Klientów do 79 roku życia, w tym polisą na wydatki medyczne do kwoty 10 mln euro. Jest to najwyższa suma ubezpieczenia przy kartach kredytowych w Polsce.


Toolbox
  Kontakt
  REGULACJE UE
  Zastrzeżenie
   Zapamiętane skróty
kontakt