Komunikat dotyczący przeglądarki Internet Explorer
Z uwagi na Twoje bezpieczeństwo, przeglądarka Internet Explorer, z której obecnie korzystasz, nie jest już obsługiwana na tej stronie. Nie wystarcza również, aby zawartość serwisu wyświetlała się poprawnie. Zainstaluj i korzystaj z najnowszej wersji Microsoft Edge, Google Chrome lub Mozilla Firefox. Pakiety instalacyjne znajdziesz na stronach producentów.
Zaloguj się
Otwórz konto online
Twoje ubezpieczenia w jednym miejscu
Zaplanuj zakup ubezpieczenia za pośrednictwem Banku Pekao S.A:
podróżnego
komunikacyjnego OC/AC lub OC
nieruchomości
Zapraszamy do kontaktu online, przez telefon lub w oddziale!
Materiał marketingowy
Życzymy bezpiecznej
podróży
Planujesz podróż? Ubezpiecz się na wszelki wypadek! Sprawdź i kup polisę PZU za pośrednictwem Banku Pekao S.A. i zyskaj zniżkę do
Jak skorzystać z promocji?
Jesteś naszym klientem
Nie jesteś klientem
Zaloguj się do aplikacji PeoPay
lub serwisu Pekao24.
Sprawdź i kup ubezpieczenie
ze zniżką do 15%
Zaloguj się do aplikacji PeoPay
lub serwisu Pekao24.
Sprawdź i kup ubezpieczenie
ze zniżką do 15%
Załóż Konto Przekorzystne
na selfie
Zaloguj się do aplikacji PeoPay
lub serwisu Pekao24.
Sprawdź i kup ubezpieczenie
ze zniżką do 15%
Załóż Konto Przekorzystne
na selfie
Zaloguj się do aplikacji PeoPay
lub serwisu Pekao24.
Sprawdź i kup ubezpieczenie
ze zniżką do 15%
Promocja trwa od 1.06.2024 r. do 30.09.2024 r.

Sprawdź wszystkie warunki promocji w regulaminie.

Czas ubezpieczyć auto?
Sprawdź i kup OC lub pakiet OC/AC za pośrednictwem Banku Pekao S.A., odbierz nagrodę i ruszaj bezpiecznie w drogę.
Weź udział w promocji i odbierz nagrodę w postaci e-bonu:
za OC/AC
za OC
E-bon możesz zrealizować w wybranej sieci sklepów stacjonarnych, e-sklepów, miejsce rozrywki czy relaksu.
Zamów kontakt
Wypełnij, jeżeli jesteś Klientem Banku Pekao S.A.
Informujemy, że obliczenie składki lub ewentualny zakup polisy możliwe dla posiadaczy ROR w Banku Pekao S.A.. Nasi Doradcy są dostępni w dni robocze w godzinach 8-18. Prosimy o podanie nr. telefonu, jaki masz zarejestrowany w Banku Pekao S.A., na ten numer skontaktujemy się z Tobą.
Poniższe zgody dotyczą jednorazowego kontaktu w celu przygotowania oferty ubezpieczenia komunikacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez PZU SA lub LINK4 TU S.A., w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług PZU SA lub LINK4 TU S.A., jako administratorów.
Zgadzam się na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia informacji marketingowych PZU SA i LINK4 TU S.A. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny przez PZU SA i LINK4 TU S.A., jako administratorów w celu marketingu bezpośredniego z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących (telefon, IVR1).
*pola obowiązkowe
Potwierdzam zapoznanie się z informacją Administratora Danych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator danych: Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank"). Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@pekao.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.pekao.com.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-844 Warszawa. U Administratora Danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-844 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: marketingu produktów i usług Banku, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 ("Bank"), jako administratora, w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Banku oraz na kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego. Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank następujące rodzaje Pana/Pani danych osobowych: identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące sytuacji ekonomicznej, poziomu wykształcenia oraz posiadanych produktów finansowych. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w celu przedstawienia przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym. Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 ("Bank"), jako administratora, w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Banku oraz na kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego. Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank następujące rodzaje Pana/Pani danych osobowych: identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące sytuacji ekonomicznej, poziomu wykształcenia oraz posiadanych produktów finansowych. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jak skorzystać z promocji?
Jesteś naszym klientem
Nie jesteś klientem
Zaloguj się do aplikacji PeoPay
lub serwisu Pekao24.
Sprawdź i kup ubezpieczenie
OC/AC lub OC
Odbierz e-bon
Zaloguj się do aplikacji PeoPay
lub serwisu Pekao24.
Sparwdź i kup ubezpieczenie
OC/AC lub OC
Odbierz e-bon
Załóż Konto Przekorzystne
na selfie
Zaloguj się do aplikacji PeoPay
lub serwisu Pekao24.
Sprawdź i kup ubezpieczenie
OC/AC lub OC
Odbierz e-bon
Załóż Konto Przekorzystne
na selfie
Zaloguj się do aplikacji PeoPay
lub serwisu Pekao24.
Sprawdź i kup ubezpieczenie
OC/AC lub OC
Odbierz e-bon
Promocja trwa od 1.06.2024 r. do 15.08.2024 r. lub do wyczerpania puli nagród.
Sprawdź warunki promocji z rozwijalnej listy
Promocja trwa od 1.06.2024 r. do wyczerpania puli nagród, nie dłużej niż do 15.08.2024 r.
Aby skorzystać z promocji sprawdź i kup za pośrednictwem banku polisę OC lub pakiet OC/AC i zapłać w dniu zawarcia tej umowy składkę w całości lub jej pierwszą ratę; w dniu zawarcia umowy nie jesteś stroną zawartej z PZU SA albo LINK4 umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ani umowy ubezpieczenia autocasco, dotyczących Pojazdu, którego dotyczy umowa.
Sprawdź wszystkie warunki promocji w Regulaminach:
„W drogę z nagrodą od LINK4”,
„W drogę z nagrodą za PZU Auto”.
Pula nagród na dziś:
Bezpieczny dom
Ubezpiecz dom lub mieszkanie w PZU za pośrednictwem Banku Pekao S.A. i zyskaj ochronę nie tylko na wakacje. Dla nowych klientów zniżka:
Jak skorzystać ze zniżki?
Zapytaj o ubezpieczenie w oddziale lub zadzwoń na infolinię
+48 519 222 222

Koszt połączenia wg taryfy operatora.
Sprawdź ubezpieczenie i jego warianty i skorzystaj ze zniżki 10%
Zapytaj o ubezpieczenie w oddziale lub zadzwoń na infolinię
+48 519 222 222

Koszt połączenia wg taryfy operatora.
Wybierz wariant dla siebie i sprawdź i kup ubezpieczenie ze zniżką 10%
Sprawdź warunki zniżki z rozwijalnej listy
Ubezpieczenie nieruchomości PZU - Bank Pekao S.A.

Warunki korzystania ze zniżki:
1. Preferencyjne warunki polegają na udzieleniu Klientowi Banku Pekao S.A. 10% zniżki w składce ubezpieczeniowej.
2. Zniżka przyznawana jest na wszystkie ubezpieczenia zawarte w oddziale Banku z zastosowaniem aktualnych Ogólnych warunków ubezpieczenia budynków lub lokali mieszkalnych dla Klientów Banku PEKAO S.A. (OWU) i może obejmować:
- ubezpieczenie budynków lub lokali mieszkalnych,
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, oraz
- ubezpieczenia ruchomości domowych wraz z ubezpieczeniem Assistance Dom.
3. Ze zniżki może skorzystać każdy Klient Banku Pekao S.A., który w okresie do 31.12.2024 r. zawnioskuje o zawarcie z PZU SA umowy ubezpieczenia z zastosowaniem obowiązujących OWU i spełnia łącznie następujące warunki:
- przed zawarciem umowy ubezpieczenia nie posiadał innego ubezpieczenia dla danej nieruchomości zawartej z PZU SA,
- jest kredytobiorcą kredytu hipotecznego w Banku Pekao S.A.,
- przed zawarciem umowy ubezpieczenia posiadał ubezpieczenie nieruchomości zabezpieczające jego kredyt hipoteczny w Banku Pekao S.A., zawarte w innym niż PZU SA towarzystwie ubezpieczeń.
4. PZU SA nie wypłaca kwoty zniżki w gotówce ani w żadnej innej formie.
5. Klient Banku Pekao S.A., spełniając warunki skorzystania ze zniżki, nabywa do niej prawo z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia.
Ciesz się z oszczędności!
Załóż Konto Oszczędnościowe z Kontem Przekorzystnym
na Koncie Oszczędnościowym
w skali roku przez 5 m-cy do 100 000 zł1

do 200 zł za otwarcie i aktywne
korzystanie z Konta Przekorzystnego2

Nowość! Skarbonki, czyli
odkładanie na dowolny cel.
Promocje trwają do 30.09.2024 r.
Aplikacja
jest jedną z najbardziej
funkcjonalnych aplikacji w Polsce!
Pobierz i przekonaj się, jak szerokie ma możliwości!
Spróbujesz – pokochasz, bo PeoPay jest baaardzo Twoja!