• UA
 • |   PL
0zł za KARTĘ, KONTO, BANKOMATY 0zł za KARTĘ, KONTO, BANKOMATY KONTO PRZEKORZYSTNE DLA MŁODYCH PONIŻEJ 26 LAT

Wchodzisz
w to?

Wypełnij formularz - oddzwonimy

*pola obowiązkowe

Decyzja jeszcze nie podjęta?
Formularz jeszcze nie wypełniony?

Możesz myśleć, że to dużo kosztuje i jest
bardzo skomplikowane

Co jednak powiesz na niezależność,
mobilność i całkiem niezłe rabaty?

Myśl, co chcesz, ale dobre konto
w dobrym banku to duży fun!

Ściągnij naszą aplikację PeoPay, loguj się
i zatwierdzaj przelewy odciskiem palca
do 200zł.

A jak Ci się spodoba poleć swoim
znajomym - fajnie jest się dzielić.

Masz mniej niż 26 lat?

Otwórz Konto Przekorzystne dla Młodych i zyskaj!

 • za prowadzenie konta
 • za obsługę karty wielowalutowej do konta
 • za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
 • za krajowe przelewy w zł przez internet i bankowość mobilną PeoPay1
 • za prowadzenie Eurokont Walutowych

Po ukończeniu 26. roku życia opłaty za Konto Przekorzystne będą pobierane na zasadach ogólnych.

W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, umowę o Konto Przekorzystne zawiera w ich imieniu przedstawiciel ustawowy.

Mało? Zgarnij jeszcze więcej!

Zniżki do 30% u Partnerów Programu rabatowego Galeria Rabatów, przy płatnościach kartą Banku Pekao S.A., aplikacją mobilną PeoPay lub przelewem z bankowości internetowej Pekao24.

Ukończyłeś już 18 lat? Możesz skorzystać z dodatkowych promocji.

SKARBONKA

2,7% w skali roku
na nowym Koncie Oszczędnościowym2:

 • przez 180 dni od otwarcia konta
  do kwoty 10 tys. zł
 • 0 zł za wszystkie przelewy z Konta
  Oszczędnościowego w aplikacji PeoPay

Zyskaj
do 200 zł zwrotu!

Jeśli otworzysz Konto Przekorzystne dla Młodych i przystąpisz do promocji w terminie 25.01-30.06.2018 r. oraz spełnisz warunki promocji możesz otrzymać3:

100 zł PZU

Zwrot kwoty 100 zł za nowo zakupioną lub odnowioną polisę OC na własny pojazd mechaniczny w PZU SA. Odnowienie lub nabycie polisy powinny nastąpić między 1.01.2018 r. a dniem przystąpienia do promocji.

Minimalna kwota składki na polisę OC wynosi 200 zł. Zwrot otrzymasz przelewem na Konto Przekorzystne. Warunkiem jest aktywne4 korzystanie z Konta Przekorzystnego przez 6 m-cy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawisz w Banku dowód zakupu polisy.

do 100 zł za rachunki komórkowe

7% zwrotu za faktury za telefon komórkowy opłacane przez polecenie zapłaty.

Zwrot będziesz otrzymywać po każdym miesiącu opłaconej faktury za telefon komórkowy przez maks. 12 m-cy, licząc od następnego miesiąca od przystąpienia do promocji, pod warunkiem że w tych miesiącach będziesz aktywnie4 korzystać z Konta Przekorzystnego. Promocja dotyczy wybranych operatorów, których lista jest tutaj.

Jedna aplikacja do płacenia
i bankowania - PeoPay

PeoPay to wyjątkowo prosty i wygodny dostęp do
salda, produktów i ich historii, przelewów oraz
pozostałych funkcji Pekao24 w telefonie.

Dzięki aplikacji PeoPay:

 • zapłacisz zbliżeniowo w kraju i za granicą, także
  w USD, EUR, GBP i CHF (bez przewalutowania)5
 • wypłacisz gotówkę z bankomatów
  Banku Pekao S.A.
 • zalogujesz się, zatwierdzisz przelew lub płatność
  (także w internecie), również odciskiem palca6
 • sprawdzisz w każdej chwili saldo swojego
  rachunku, a także wpływ wynagrodzenia

Dla miłośników podróży i nie tylko - wielowalutowa karta
do konta Mastercard Debit FX

 • posiadasz tylko jedną kartę do rachunku
  złotowego i rachunków walutowych
 • płacisz i wypłacasz bez przewalutowania w USD,
  EUR, GBP i CHF, w kraju i w internecie - jeżeli
  tylko masz zapewnione środki na koncie
  prowadzonym w walucie płatności i konto to jest
  przypisane do karty wielowalutowej
 • masz możliwość wyboru wizerunku swojej karty
  spośród ponad 70 wzorów

1 Dotyczy przelewów zatwierdzanych aplikacją mobilną Pekao-Token. Opłaty za korzystanie z innych metod zatwierdzania przelewów wynoszą: 1 zł miesięcznie za korzystanie z Tokena sprzętowego, 0,20 zł za wysłanie pojedynczego kodu SMS do zaakceptowania zlecenia w Pekao24.

2 Oferta promocyjna dotyczy rachunków otwartych w terminie 25.01-30.06.2018 r. i mogą z niej skorzystać osoby, które do 31.12.2017 r. nie miały konta oszczędnościowego w Banku Pekao S.A. oraz osoby, które miały konto oszczędnościowe, o ile spełniają warunki określone w Regulaminie promocji. Obowiązuje w oddziałach własnych Banku, Agencjach i Placówkach Partnerskich. Zapoznaj się z pozostałymi warunkami w Regulaminie.

3 Do promocji można przystąpić do 30.06.2018 r. lub do osiągnięcia odpowiedniej liczby uczestników, określonych w Regulaminach promocji. Promocje dotyczą tylko oddziałów własnych Banku oraz Agencji Banku. Z oferty specjalnej mogą skorzystać osoby, które do 31.12.2017 r. nie miały rachunku w Banku Pekao S.A. oraz osoby, które miały rachunek, o ile spełniają warunki określone w Regulaminie promocji. W promocjach nie mogą brać udziału pracownicy Banku.

4 Aktywne korzystanie z Konta Przekorzystnego w poprzednim miesiącu oznacza, że w tym miesiącu: zapewnisz zasilenie tego konta kwotą min. 500 zł oraz wykonasz przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą wydaną do tego konta lub aplikacją mobilną PeoPay. Zasilenie powinno zostać dokonane pojedynczą kwotą, przy czym nie może to być wpłata gotówkowa, wpływ z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek ani przelew pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym Banku.

5 Po podłączeniu PeoPay do rachunku w danej walucie i zapewnieniu na nim odpowiednich środków.

6 Zatwierdzanie odciskiem palca jest możliwe dla przelewów do kwoty 200 zł.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do
rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.