Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

REGULACJE EUROPEJSKIE

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi regulacji rynku finansowego i usług płatniczych.

Regulacje zostały wporwadzone na podstawie dwóch dyrektyw unijnych:
  • PSD (skrót od Payment Services Directive) to dyrektywa uchwalona przez Parlament Europejski i Radę. Powstała, by ułatwić stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej;
  • MiFID (skrót od Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa uchwalona przez Parlament Europejski i Radę oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej dotycząca rynku instrumentów finansowych Jej  nadrzędnym celem jest   wzmacnianie integracji, konkurencyjności oraz efektywności rynków finansowych Unii Europejskiej

  • EMIR (skrót od European Market Infrastructure Regulation) to rozporządzenie uchwalone przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, które wraz z rozporządzeniami delegowanymi i aktami wykonawczymi tworzy ramy prawne dla ograniczania ryzyka kontrahenta oraz ryzyka operacyjnego, a także zwiększania przejrzystości rynku transakcji pochodnych zarówno dla uczestników jak i regulatora.
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt