Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

USŁUGI MAKLERSKIE

Bank Pekao S.A. zapewnia szeroki dostęp do usług i produktów rynku kapitałowego w ramach oferty świadczonej przez specjalistyczną jednostkę organizacyjną Banku - Dom Maklerski Pekao oraz za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Dom Maklerski Pekao ściśle współpracuje z CDM Pekao S.A.  przy realizacji przedsięwzięć przeprowadzanych na rynku pierwotnym oraz na innych płaszczyznach aktywności rynkowej obu podmiotów. Dzięki wzajemnym relacjom oraz posiadanemu potencjałowi i doświadczeniu rynkowemu oba podmioty brokerskie Banku Pekao oferują obsługę na najwyższym poziomie gwarantując kompleksowy dostęp do oferty brokerskiej.

Dom Maklerski Pekao

Dom Maklerski Pekao jest specjalistyczną jednostką organizacyjną Banku dedykowaną do sprzedaży produktów rynku kapitałowego.

CDM Pekao S.A.

CDM Pekao S.A. to dom maklerski o ugruntowanej pozycji rynkowej. Powstał w czasie gdy rodził się w Polsce rynek kapitałowy i startowała giełda warszawska.
Toolbox
  Pliki do pobrania
  Notowania akcji
  Informacje rynkowe
   Zapamiętane skróty
kontakt