Korzystam online z bankowości dla firm - Informacje o migracji - Bank Pekao S.A.

Zapoznaj się z informacjami dot. korzystania z PekaoBiznes24← powrót
 

Warto wiedzieć 

 • W Banku Pekao S.A. korzystaj z bankowości elektronicznej PekaoBiznes24.
 • Jeśli Twoja firma przed migracją była już klientem Banku Pekao S.A.:
  • produkty przeniesione z Idea Banku S.A. będą widoczne w systemach Banku Pekao S.A. oddzielnie od dotychczasowych produktów Banku Pekao S.A.
  • jeśli chcesz w bankowości elektronicznej PekaoBiznes24 widzieć pod jednym loginem produkty Banku Pekao S.A. i produkty przeniesione z Idea Banku S.A. – złóż dyspozycję u doradcy w dowolnym Centrum Biznesowym MŚP Banku Pekao S.A
    

W piątek, 19.11.2021 r. po godz. 16.00

 • Wszystkie elektroniczne serwisy Idea Banku S.A. – bankowość elektroniczna Idea Cloud, aplikacja mobilna i bankowość telefoniczna zostały wyłączone. Nie zrealizujesz dyspozycji zarówno w bankowości elektronicznej Idea Cloud, aplikacji mobilnej, jak i na infolinii przejętej z Idea Banku S.A.
 • Integracja Idea Cloud z Chmurą Faktur oraz Chmury Faktur z usługami Tax Care została wyłączona. Zalogować się do Chmury Faktur możesz tylko bezpośrednio na stronie www.chmurafaktur.pl, a do usług Tax Care tylko bezpośrednio w aplikacji udostępnionej przez Tax Care S.A. lub następcę prawnego tej spółki.
 • Przelewy zlecone w serwisie Idea Cloud lub aplikacji mobilnej 19.11.2021 r. po godz. 12.00 zostały przekazane do realizacji w następnym dniu roboczym, tj. 22.11.2021 r., w systemach Banku Pekao S.A. 


Od 21.11.2021 r.

 • Dostęp do rachunków firmy zyskasz, logując się do bankowości elektronicznej PekaoBiznes24.
 • Wszystkie wiadomości z Idea Cloud zostały przeniesione do serwisu PekaoBiznes24 do sekcji Komunikacja, Wiadomości.

 

Dostęp do swoich produktów zyskasz przez bankowość elektroniczną  PekaoBiznes24.

 •   Idea Cloud > PekaoBiznes24


Twój login do bankowości elektronicznej PekaoBiznes24 to login z Idea Cloud poprzedzony ib (małe litery, bez znaków specjalnych). 
​​​​​​​Jeśli do tej pory Twój login to 12345678, to wprowadź login ib12345678

Pierwsze logowanie do PekaoBiznes24  

Przy pierwszym logowaniu do PekaoBiznes24 będzie Ci potrzebny pakiet startowy. Jeżeli Twój dostęp do bankowości elektronicznej Idea Cloud był aktywny w momencie migracji systemów, pakiet startowy został wysłany na Twój adres e-mail (tzw. zaufany e-mail). 

 

Pierwsze logowanie do PekaoBiznes24 możesz wykonać na dwa sposoby:

 1. Przycisk „Pierwsze logowanie” w prawym górnym rogu ekranu – naciśnij przycisk i przejdź przez pierwsze logowanie zgodnie z poleceniami na kolejnych ekranach. Poniżej znajdziesz opis tego sposobu logowania.
 2. Pole „Logowanie do PekaoBiznes24” – wpisz swój login z Idea Cloud, poprzedzając go literami ib (małe litery, bez znaków specjalnych) (np. jeśli do tej pory Twój login to „12345678”, to logując się do PekaoBiznes24, wpisz „ib12345678”). Wykonaj polecenia na kolejnych ekranach. Poniżej znajdziesz opis tego sposobu logowania.

 

Wybieram przycisk „Pierwsze Logowanie”

 

Jeżeli przed migracją Twój dostęp do Idea Cloud był aktywny, otrzymasz pakiet startowy na swój adres e-mail (tzw. zaufany e-mail). Zgodnie z instrukcją w e-mailu proces pierwszego logowania przeprowadzisz w następujących krokach:

Krok 1:

 

 

Na stronie bankowości internetowej użyj przycisku „Pierwsze logowanie”, który znajduje się w prawym górnym rogu strony.

 

 

Krok 2:

 

 

Wprowadź numer pakietu startowego, który odczytasz z treści e-maila.

 

 

Krok 3:

Po przejściu do kolejnego ekranu otrzymasz krótką wiadomość tekstową SMS z hasłem startowym. Wiadomość przyjdzie na numer telefonu, na który dostajesz SMS-y do autoryzacji (tzw. zaufany numer telefonu).

Przepisz to hasło i kliknij Dalej

Krok 4:

Wprowadź swoje nowe hasło do logowania – zapamiętaj je (będziesz go używać do kolejnych logowań).

Krok 5:

Na ostatnim ekranie automatycznie wyświetli się Twój login poprzedzony literami ib (małe litery, bez znaków specjalnych) (na ekranie ma on nazwę Identyfikator). Zaznacz checkbox i kliknij Dalej – to kończy proces pierwszego logowania.

Krok 6:

Uruchomi się strona z pulpitem serwisu PekaoBiznes24.

 

Pamiętaj! W procesie pierwszego logowania nadajesz hasło logowania oraz prezentowany jest Twój identyfikator (np. „ib12345678”). Zapamiętaj te dane.

 

 

Wybieram pole „Logowanie do PekaoBiznes24”

 

Twój login do bankowości elektronicznej PekaoBiznes24 to: ib (małe litery, bez znaków specjalnych) + login z Idea Cloud, np. jeśli do tej pory Twój login to „12345678”, wówczas do PekaoBiznes24 będziesz się logować, używając loginu (identyfikatora) „ib12345678”.

Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu do Idea Cloud, możesz go odzyskać do 31.12.2021 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie:
www.ideabank.pl/odzyskiwanie-danych.

 

Krok 1:

 

Na stronie bankowości internetowej w polu Identyfikator wpisz swój login np. „ib12345678”.

 

 

Krok 2:

Wprowadź numer pakietu startowego, który odczytasz z treści e-maila.

 

Otrzymasz krótką wiadomość tekstową SMS z hasłem startowym.

 

Po wpisaniu numeru pakietu startowego i hasła, kliknij Zaloguj. 
 

Krok 3:Wprowadź swoje nowe hasło do logowania – zapamiętaj je (będziesz go używać do kolejnych logowań).

 

 

 

 

 

Krok 4:

 

Uruchomi się strona z pulpitem serwisu PekaoBiznes24.

 

Pamiętaj! W procesie pierwszego logowania nadajesz hasło logowania oraz prezentowany jest Twój identyfikator (np. „ib12345678”). Zapamiętaj te dane.

 

Identyfikator firmy w Banku Pekao S.A., tzw. numer CIS, znajdziesz po zalogowaniu do PekaoBiznes24 w zakładce Ustawienia, Dane teleadresowe. Tego numeru będziesz używać w kontaktach z bankiem w celu identyfikacji firmy.

 

 

Filmy instruktażowe

 

 

Jak korzystać z PekaoBiznes24

Zapoznaj się z instrukcjami:

 

Pozostałe instrukcje dla użytkowników serwisu będą dostępne po zalogowaniu do PekaoBiznes24 w „Plikach do pobrania”:

 • Podręcznik użytkownika systemu bankowości internetowej PekaoBiznes24
 • Zmiana hasła dostępu
 • Dodatkowe zabezpieczenie (wprowadzanie i modyfikacja danych z użyciem jednorazowego kodu SMS lub podpisu elektronicznego)
 • Autoryzacja podpisem zmian w bazie kontrahentów
 • Autoryzacja dostępu do infolinii telefonicznej
 • Znaczniki kontrahentów
 • Silne uwierzytelnienie

 

Korzyści z bankowości elektronicznej PekaoBiznes24

 • Jedna platforma online do efektywnego zarządzania finansami firmy
 • W pełni zautomatyzowany proces wymiany danych finansowych między systemami ERP/FK działającymi wewnątrz firmy a serwisem PekaoBiznes24
 • Definiowanie zleceń stałych oraz wysyłanie powtarzających się płatności według określonego harmonogramu
 • Pełen monitoring transakcji
 • Sprawny elektroniczny obieg dokumentów, czyli oszczędność czasu sprzyjająca szybkiej realizacji celów biznesowych
 • Import oraz eksport danych transakcyjnych
 • Dostosowanie dostępnych funkcji do indywidualnych wymagań użytkownika
 • Elastyczne zarządzanie użytkownikami przez składanie wniosków elektronicznych
 • Indywidualna konfiguracja schematów autoryzacji zleceń
 • Najnowsze rozwiązania i funkcjonalności (generowanie JPK WB, weryfikacja kontrahentów z Białą listą podatników VAT)
 • Zdalne zawieranie lub zmienianie umów, w tym również umów z zastrzeżoną formą pisemną pod rygorem nieważności

 

Jakie jeszcze możliwości daje serwis PekaoBiznes24

Pekao Connect
Wachlarz rozwiązań technologicznych, dzięki którym serwis PekaoBiznes24 można zintegrować z systemem finansowo-księgowym Twojej firmy. Metodę integracji dobieramy wspólnie (możliwe kanały dostępu: web services, e-mail, serwer https). Integracja systemów pozwala na automatyzację powtarzalnych zadań księgowych przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
Więcej szczegółów

Program PekaoReady
Program integracji systemów skierowany do producentów oprogramowania typu ERP/FK/HR, dzięki któremu oferowane przez nich oprogramowania współpracują z bankowością elektroniczną PekaoBiznes24. Sprawdź, czy system, którego używa Twoja firma współpracuje z PekaoBiznes24.
Więcej szczegółów

Moduł leasingowy
Umożliwia zarządzanie finansami firmy z jednego serwisu niezależnie od tego, czy firma korzysta z finansowania za pomocą usług bankowych czy produktów specjalistycznych takich jak leasing.
Więcej szczegółów

W module leasingowym PekaoBiznes24 użytkownicy mogą zarządzać płatnościami z tytułu umów zawartych z Pekao Leasing, w tym:

 • monitorować umowy leasingowe i stan rozrachunków,
 • kontrolować harmonogramy spłat i śledzić statusy faktur,
 • realizować szybkie i proste płatności za raty leasingowe.

Moduł dealingowy
Pozwala na zawieranie transakcji wymiany we wszystkich walutach, dla których użytkownik ma otwarte rachunki. Transakcje zawarte w module dealingowym są natychmiast rozliczane i księgowane na rachunkach użytkownika. Sekundę po realizacji wymiany walutowej można już wykonać kolejną operację z danego rachunku.
Więcej szczegółów

Moduł Pekao Trade
Umożliwia elektroniczną obsługę dokumentowych produktów finansowania handlu: akredytywy i inkasa.
Więcej szczegółów

Gwarancje on-line
Komunikacja z pracownikami banku w zakresie gwarancji przez serwis PekaoBiznes24 umożliwia weryfikowanie zleceń i nanoszenie niezbędnych zmian przed ich podpisaniem. Osoby z najważniejszą klasą uprawnień składają podpis na ostatecznej, sprawdzonej przez bank wersji zlecenia.
Więcej szczegółów

eFinancing
Pakiet programów finansowania krótkoterminowych wierzytelności handlowych, w ramach których Bank Pekao S.A. wykupuje i/lub finansuje faktury handlowe przed terminem ich wymagalności z możliwością dodatkowego wydłużenia terminów płatności. 
Więcej szczegółów

 

Wsparcie użytkowników PekaoBiznes24

Masz pytania dotyczące serwisu PekaoBiznes24:

 • dzwoń pod numer 22 59 12 323 (infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu; koszt połączenia zgodny ze stawką operatora)
 • pisz na adres: pb24@pekao.com.pl

 

Pierwsze logowanie do PekaoBiznes24

Pobierz plik

Wymagania systemowe dotyczące przeglądarek internetowych

Pobierz plik

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej PekaoBiznes24

Pobierz plik

Dane archiwalne – wyciągi

Pobierz plik

 

Masz pytanie?

Zajrzyj do sekcji pytania i odpowiedzi. Po migracji zapraszamy również do szerokiej sieci naszych oddziałów, których lista dostępna jest na stronie:
Placówki i bankomaty - Bank Pekao S.A.

 

← powrót
 

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję