Komunikat dotyczący przeglądarki Internet Explorer
Z uwagi na Twoje bezpieczeństwo, przeglądarka Internet Explorer, z której obecnie korzystasz, nie jest już obsługiwana na tej stronie. Nie wystarcza również, aby zawartość serwisu wyświetlała się poprawnie. Zainstaluj i korzystaj z najnowszej wersji Microsoft Edge, Google Chrome lub Mozilla Firefox. Pakiety instalacyjne znajdziesz na stronach producentów.
Własne M?
To marzenia do spełnienia!
Nie czekaj aż zbierzesz środki na zakup. Już dziś sprawdź
nasz kredyt hipoteczny bez wkładu własnego i zamieszkaj na swoim!
Nie czekaj aż zbierzesz środki na zakup. Już dziś sprawdź nasz kredyt hipoteczny bez wkładu własnego i zamieszkaj na swoim!
RRSO 10,80%
Wypełnij formularz - oddzwonimy
Potwierdzam zapoznanie się z informacją Administratora Danych. Administratorem Danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1.* Rozwiń pełną treść: *
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia przez bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.*

*pola obowiązkowe
Potwierdzam zapoznanie się z informacją Administratora Danych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator danych: Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank"). Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@pekao.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.pekao.com.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa. U Administratora Danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: marketingu produktów i usług Banku, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, jako administratora, w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Banku oraz na kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego. Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank następujące rodzaje Pana/Pani danych osobowych: identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące sytuacji ekonomicznej, poziomu wykształcenia oraz posiadanych produktów finansowych. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w celu przedstawienia przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym. Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1 ("Bank"), jako administratora, w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Banku oraz na kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego. Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank następujące rodzaje Pana/Pani danych osobowych: identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące sytuacji ekonomicznej, poziomu wykształcenia oraz posiadanych produktów finansowych. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Mieszkanie bez wkładu własnego?
To możliwe!
Produkt jest elementem programu społeczno-gospodarczego, który wspiera rodziny w poprawie warunków mieszkaniowych – kupnie pierwszego lub większego mieszkania.

BGK gwarantuje spłatę wymaganego wkładu własnego oraz przekazuje środki z tytułu spłaty rodzinnej.

Kredyt z gwarancją BGK obsługuje Bank Pekao S.A. Kredyty mogą być udzielane do 31.12.2030 r.
SKONTAKTUJ SIĘ
Kredyt bez wkładu własnego z gwarancją spłaty brakującej kwoty przez BGK.
To warto wiedzieć!
Gwarancja to zabezpieczenie spłaty części kredytu, dzięki czemu nie musisz mieć wkładu własnego, by otrzymać kredyt.
Zakres
gwarancji
nie mniej niż 10% i nie więcej
niż 20% wydatków, na które
udzielony jest kredyt
Maksymalna
kwota gwarancji
100 000 zł
Okres spłaty
kredytu
od 15 do 30 lat
Waluta
kredytu
PLN
Wysokość
prowizji
0%
SKONTAKTUJ SIĘ
„Spłata rodzinna”, czyli częściowa spłata kredytu.
Poznaj szczegóły!
„Spłata rodzinna” to wypłata środków dokonywana przez BGK na wniosek kredytobiorcy złożony w Banku Pekao S.A. w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego o kolejne dziecko. Wniosek nie może być złożony później niż rok od dnia powiększenia gospodarstwa domowego.

Nadpłata kredytu w programie:
- zmniejsza zadłużenie kapitałowe kredytu,
- przysługuje, gdy po udzieleniu gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w okresie jego spłaty, kredytobiorcy urodziło się drugie, trzecie lub kolejne dziecko.

Wysokość „spłaty rodzinnej” może stanowić:
•   20 000 zł - powiększenie rodziny o drugie dziecko
•   60 000 zł - powiększenia rodziny o trzecie i kolejne dziecko, jednorazowo na każde kolejne dziecko
SKONTAKTUJ SIĘ
Kto może wziąć kredyt?
Kredytobiorcami mogą zostać: single, małżeństwa lub pary, które posiadają co najmniej jedno wspólne dziecko. Osoby te:
nie mają środków własnych ani mieszkania, ale posiadają zdolność kredytową
posiadają środki własne, ale planują powiększenie rodziny i nie chcą ich angażować
mają min. 2 dzieci i własne, małe mieszkanie, ale nie mogą zebrać środków na wkład własny na większe mieszkanie
Znasz warunki!
Zapytaj o kredyt z gwarancją BGK, złóż wniosek, a już niedługo wymarzone mieszkanie będzie Twoje!
SKONTAKTUJ SIĘ