5 lipca 2021 r. zakończymy operacyjny proces konsolidacji działalności Biura Maklerskiego Pekao (BM) i przejętego uprzednio przez BM Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (CDM). Rachunki klientów dawnego CDM zostaną przeniesione do systemu transakcyjnego BM. Wiecej na temat integracji działalności maklerskiej>