Jesteśmy blisko społeczności lokalnych

90 projektów na 90-lecie Banku Pekao S.A.

W pomaganiu, tak jak w biznesie, warto mierzyć wysoko! Wszystko jest możliwe, gdy masz w zasięgu potrzebne środki, a wokół – ludzi gotowych zaangażować się w wolontariat w stu procentach. W ramach obchodzonego w tym roku 90-lecia Banku Pekao S.A. przyznano 90 grantów na realizację autorskich projektów wolontariackich w obszarach:

Edukacja

Edukacja

Kultura i sztuka

Kultura i sztuka

Ekologia i pomoc zwierzętom

Ekologia i pomoc zwierzętom

Przeciwdziałanie wykluczeniom

Przeciwdziałanie wykluczeniom

Ruch i zdrowie

Ruch i zdrowie

Obejrzyj efekty!

Trochę liczb...

90

90 projektów

524

524 wolontariuszy

2242

2242 godzin wolontariatu pracowniczego

290

Zachęciliśmy do sportu 290 osób

1200

Przeprowadziliśmy 26 inicjatyw edukacyjnych z udziałem 1200 uczniów

456

Pomogliśmy 456 seniorom

13

Spotkaliśmy się z podpiecznymi 13 placówek opiekuńczych

11

Zrealizowaliśmy 11 projektów na rzecz czytelnictwa, kultury i regionalnych tradycji

7

Wsparliśmy zwierzęta w 7 schroniskach w Polsce

250

Zasadziliśmy 250 drzew i krzewów

Zobacz inne projekty

90 lat Bank Pekao - Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

© 2019 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna