Komunikat dotyczący przeglądarki Internet Explorer
Z uwagi na Twoje bezpieczeństwo, przeglądarka Internet Explorer, z której obecnie korzystasz, nie jest już obsługiwana na tej stronie. Nie wystarcza również, aby zawartość serwisu wyświetlała się poprawnie. Zainstaluj i korzystaj z najnowszej wersji Microsoft Edge, Google Chrome lub Mozilla Firefox. Pakiety instalacyjne znajdziesz na stronach producentów.
Karta Kredytowa
z Żubrem.
Możliwości, które cieszą!
Wypełnij formularz - oddzwonimy
Potwierdzam zapoznanie się z informacją Administratora Danych. Administratorem Danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57.* Rozwiń pełną treść: *
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia przez bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.*
*pola obowiązkowe
Potwierdzam zapoznanie się z informacją administratora danych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator danych: Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank"). Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@pekao.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.pekao.com.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-844 Warszawa. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-844 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: marketingu produktów i usług Banku, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 ("Bank"), jako administratora, w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Banku oraz na kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego. Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank następujące rodzaje Pana/Pani danych osobowych: identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące sytuacji ekonomicznej, poziomu wykształcenia oraz posiadanych produktów finansowych. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w celu przedstawienia przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym. Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 ("Bank"), jako administratora, w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Banku oraz na kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego. Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank następujące rodzaje Pana/Pani danych osobowych: identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące sytuacji ekonomicznej, poziomu wykształcenia oraz posiadanych produktów finansowych. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
RRSO 9,92%
Promocja trwa do 31.08.2022 r.
i dotyczy umów zawartych
od 1.06.2022 r. do 31.08.2022 r.
RRSO 9,92%
Promocja trwa do 31.08.2022 r.
i dotyczy umów zawartych
od 1.06.2022 r. do 31.08.2022 r.
Kupuj teraz, płać później!
Z przyznanego limitu karty skorzystasz bez odsetek nawet do 58 dni.
(dotyczy transakcji bezgotówkowych)
Karta skrojona
na miarę!
Dopasuj pakiet
karty do swoich
potrzeb.
Bądź less waste!
Karta w 99%
powstaje z plastiku
z recyklingu.
Kupuj teraz, płać później!
Z przyznanego limitu karty skorzystasz bez odsetek nawet do 58 dni.
(dotyczy transakcji bezgotówkowych)
Karta skrojona
na miarę!
Dopasuj pakiet
karty do swoich
potrzeb.
Bądź less waste!
Karta w 99%
powstaje z plastiku
z recyklingu.
Szeroki wachlarz korzyści!
0 zł
za kartę w Pakiecie
Standard
raty 0%
zakupy rozłożysz
na 10 rat 0%
3 pakiety
korzyści rosną
wraz z wyborem
wyższego pakietu
Dopasuj pakiet
do swoich potrzeb!
Wybierz najlepszą dla siebie opcję
i mnóż korzyści!
Pakiet Standard
opłata za obsługę karty
bezwarunkowo 0 zł
raty 10 x 0% do 1000 zł

ubezpieczenie zakupów
(suma ubezpieczenia 1000 zł)

ubezpieczenie transakcji internetowych (suma ubezpieczenia 1000 zł)

o 5% oprocentowanie spłaty w ratach niższe od oprocentowania limitu kredytowego karty
Dla oprocentowania limitu karty 9,7% - oprocentowanie spłaty w ratach wynosi 9,21%

3 x więcej punktów
w programie Mastercard® Bezcenne® Chwile
Pakiet Złoty
opłata za obsługę karty
0 zł* lub 19 zł/m-c
*wydatki kartą od 2000 zł/m-c
raty 10 x 0% do 2000 zł

ubezpieczenie zakupów
(suma ubezpieczenia 3000 zł)

ubezpieczenie transakcji internetowych (suma ubezpieczenia 3000 zł)

o 10% oprocentowanie spłaty w ratach niższe od oprocentowania limitu kredytowego karty
Dla oprocentowania limitu karty 9,7% - oprocentowanie spłaty w ratach wynosi 8,73%

4 x więcej punktów
w programie Mastercard® Bezcenne® Chwile

2% zwrot za zakupy w internecie
do 20 zł/m-c (do 240 zł rocznie)

3 ubezpieczenia w podróży dla posiadacza karty (suma ubezpieczenia 100 000 zł)

bezpłatne saloniki lotniskowe z Flight Delay Pass (do 4 osób towarzyszących)
Pakiet Platynowy
opłata za obsługę karty
0 zł* lub 39 zł/m-c
*wydatki kartą od 3000 zł/m-c
raty 10 x 0% do 3000 zł

ubezpieczenie zakupów
(suma ubezpieczenia 6000 zł)

ubezpieczenie transakcji internetowych (suma ubezpieczenia 6000 zł)

o 15% oprocentowanie spłaty w ratach niższe od oprocentowania limitu kredytowego karty
Dla oprocentowania limitu karty 9,7% - oprocentowanie spłaty w ratach wynosi 8,24%

5 x więcej punktów
w programie Mastercard® Bezcenne® Chwile

2% zwrot za zakupy w internecie
do 30 zł/m-c (do 360 zł rocznie)

5 ubezpieczeń w podróży dla posiadacza karty i współuczestnika podróży (suma ubezpieczenia 200 000 zł)

bezpłatne saloniki lotniskowe z Flight Delay Pass (do 4 osób towarzyszących)

5% zwrot wydatków za autostrady maks. 20 zł/m-c (do 240 zł rocznie)
Zakupy na raty - radość od razu!
Możliwość rozłożenia
na raty 10 x 0%.
Maksymalna kwota uzależniona od wybranego pakietu.
Minimalna kwota, którą możesz spłacać w ratach to 300 zł.

Możliwość rozłożenia na 3 - 36 rat.
Oprocentowanie spłaty w ratach jest niższe od oprocentowania limitu karty.
Im wyższy pakiet - tym tańsza spłata w ratach.
Spłacać w ratach można pojedyncze zakupy lub saldo zadłużenia karty z bieżącego cyklu rozliczeniowego.
Mówisz “Pakiet” - myślisz “komfort”
Pakiet zmienisz w:
- Pekao24
- PeoPay
Pakiet możesz zmienić:
- na wyższy w każdym momencie,
- na niższy po 3 pełnych miesiącach od włączenia pakietu. Każda zmiana na niższy pakiet rozpoczyna się od 1. dnia kolejnego miesiąca.
Po podwyższeniu pakietu możesz od razu korzystać ze wszystkich korzyści dostępnych w pakiecie.
Zmiana pakietu jest
bezpłatna.
Z Kartą Kredytową z Żubrem czujesz się bezpieczniej!
Kupuj na raty 0%
Szybciej spełnisz marzenia, gdy zakupy rozłożysz na 10 nieoprocentowanych rat!

Maksymalna kwota, którą możesz rozłożyć na raty zależy od posiadanego pakietu.
Nie czekaj - działaj już dziś.
Zwrot za zakupy w internecie
Płać kartą w internecie i otrzymuj zwrot części wydanych pieniędzy – 2% miesięcznie.

- do 20 zł w pakiecie Złotym, czyli do 240 zł rocznie
- do 30 zł w pakiecie Platynowym, do 360 zł rocznie.
Zwrot za przejazdy autostradami
Płać kartą za przejazdy autostradami – 5% wydatków miesięcznie wróci na Twoją kartę.

(do 20 zł, dotyczy pakietu Platynowego)
Mastercard®
Bezcenne® Chwile
Korzystaj z programu, zbieraj punkty nawet 5 x szybciej i wymieniaj je na nagrody!

Teraz w promocji (do 31.08.2022 r.) otrzymasz 5 pkt. za każde wydane 50 zł niezależnie od pakietu.
Ubezpieczenie
transakcji
internetowych
Płać kartą za zakupy w internecie. Jeśli towar do Ciebie nie dotrze, otrzymasz towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem i nie odzyskasz pieniędzy od sprzedawcy, możesz otrzymać zwrot kosztów zakupu towaru z ubezpieczenia.
8 000 pkt
na start
Zarejestruj kartę
Mastercard®
w programie Bezcenne Chwile, wykonaj w okresie 30 dni od przystąpienia do promocji transakcję tą kartą o wartości 50 zł.

Promocja trwa
do 30.06.2022r.
Podróżuj
wygodnie
Wybierz Pakiet Złoty lub Platynowy i zyskaj ubezpieczenia w podróży oraz Flight Delay Pass.
Ubezpieczenie
zakupów
Płacąc kartą za zakupy, zyskasz ochronę kupionego towaru w razie jego zniszczenia lub uszkodzenia na skutek zdarzeń losowych w domu np. pożaru, zalania oraz utraty w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku.
Potrzebujesz
większej gotówki?
Weź pożyczkę
do 250 000 zł
RRSO 9,90%
Promocja do 31.08.2022 r. dla nowych i obecnych Klientów banku, którzy nie mają pożyczki gotówkowej w Banku Pekao S.A. od 1.01.2022 r.