PEKAO MASTERCARD CREDIT SILVER

Karta Kredytowa Pekao MasterCard Credit Silver to niezależność finansowa dostępna dla każdego.

 • Indywidualnie przyznawany limit kredytowy już od 1 500 zł,
 • Do 55 dni bezpłatnego kredytu dla transakcji bezgotówkowych, 
 • Płatności zbliżeniowe oraz płatności internetowe,
 • Bogaty pakiet ubezpieczeń w podróży zagranicznej,
 • Zniżki w Programie Galeria Rabatów,
 • Możliwość obniżenia lub całkowitego zwolnienia z opłaty rocznej dla klientów, którzy aktywnie korzystają z karty,
 • Oprocentowanie: 10%  (oprocentowanie zmienne),
 • Prosta i wygodna obsługa karty w bankowości internetowej oraz mobilnej,
 • Możliwość wyboru wizerunku karty spośród 72 wzorów,

Jak otrzymać kartę Pekao MasterCard Credit Silver?

 • Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz Konsultant skontaktuje się z Tobą, lub
 • odwiedź najbliższy Oddział Banku.

Jeśli Twoje wynagrodzenie nie wpływa na rachunek w Banku Pekao S.A na spotkanie z Doradcą zabierz wypełnione zaświadczenie o zatrudnieniu. Pobierz wzór zaświadczenia.
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Zadzwoń pod numer całodobowej infolinii 801 324 324 (dla telefonów stacjonarnych, opłata wg cennika operatora) lub +48 (42) 683 83 24(dla telefonów komórkowych, opłata wg cennika operatora) lub wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Pekao MasterCard Credit Silver w wysokości 4 100 zł (dalej limit kredytowy) - wynosi 16,19%, przy przyjęciu założeń, że:
- przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
- spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 10% wykorzystanego limitu kredytowego, nie mniej niż 50 zł,
- oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 10% w stosunku rocznym.
Przy przyjęciu powyższych założeń:
- całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 4 698,63 zł,
- całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 598,63 zł i obejmuje: odsetki (388,63 zł) oraz opłaty roczne za kartę (210 zł).
- okres kredytowania wynosi 35 miesięcy. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 04.04.2016 na reprezentatywnym przykładzie. Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po dokonaniu badania i oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy. Szczegółowe informacje dostępne są w placówkach Banku oraz pod numerem infolinii 801 324 324 (opłata wg cennika operatora). Niniejszy komunikat nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 • Możliwość dokonywania zakupów i wypłat z bankomatów niezależnie od posiadanych aktualnie środków
 • Powszechna akceptacja karty na całym świecie umożliwiająca płatności w punktach handlowo-usługowych oraz wypłaty gotówki
 • Dodatkowy dostęp do gotówki dzięki możliwości dokonywania przelewów z karty na rachunek własny w Banku Pekao S.A.
 • Możliwość otrzymania do 5 kart dodatkowych z indywidualnie ustalanym limitem wydatków
 • Dostosowanie daty spłaty do indywidualnych potrzeb dzięki możliwości wyboru 1 z 6 terminów spłaty karty
 • Bezpłatna usługa automatycznej spłaty, dzięki której karta będzie zawsze spłacana w terminie, w kwocie całkowitej lub minimalnej
 • Możliwość otrzymywania powiadomień SMS po każdej operacji dokonanej kartą
 • Rozliczanie transakcji w popularnych walutach obcych (np. USD, EUR, CHF, GBP) bezpośrednio po kursie Banku, bez kosztów dodatkowych przewalutowań
 • Liczne zniżki w ramach Programu Galeria Rabatów

 

 

 

 

 

Każdy Posiadacz karty Pekao MasterCard Credit SILVER otrzymuje bezpłatnie Pakiet Ubezpieczeń Turystycznych TUiR Allianz Polska SA, który obejmuje :

Ubezpieczenie w Podróży zagranicznej, w tym:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków (do 10 000 zł),
 • kosztów leczenia poza granicami kraju (do 30 000 zł),
 • kosztów transportu i repatriacji (do wysokości kosztów leczenia),
 • kosztów pobytu osoby bliskiej, w przypadku konieczności jego hospitalizacji (do 5 000 zł),
 • kosztów związanych z udzieleniem przez ubezpieczyciela natychmiastowej pomocy assistance w zakresie określonym w warunkach ubezpieczenia,
 • assistance informacyjny - informacje związane z podróżą jak: język urzędowy, pogoda, wymagane szczepienia,  trasy przejazdu, połączenia komunikacyjne i inne.

W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem Ubezpieczony lub osoba uprawniona zgłasza zdarzenia wynikające z warunków ubezpieczenia:

1) w zakresie ubezpieczenia KLA, BP oraz OC do Centrum Operacyjnego Mondial Assistance Sp. z o.o. pod numer telefonu tel. (0 48) 22 563 12 57 lub (0 48) 22 383 22 57 (numer awaryjny), lub faxem (0 48 ) 22 522 25 20 czynnych całą dobę. Kontakt z Centrum Operacyjnym powinien być wykonany przed podjęciem działań we własnym zakresie.

2) w zakresie ubezpieczenia NNW bezpośrednio do Allianz, tel. 801 10 20 30 dla telefonów stacjonarnych lub (0 48) 22 567 67 00 dla telefonów komórkowych, czynnych od poniedziałku do piątku w godzinach:.8:00-20:00 oraz w soboty w godzinach: 9:00-15:00.

W celu zwiększenia swojego bezpieczeństwa należy pamiętać, by:

 • nie udostępniać karty oraz kodu PIN osobom nieuprawnionym,
 • przechowywać kartę oraz kod PIN osobno i z zachowaniem należytej staranności,
 • w przypadku utraty bądź zagubienia karty należy niezwłoczne skontaktować się z Bankiem w celu jej zastrzeżenia.

Zwiększone bezpieczeństwo karty zapewnia:

 • wbudowany mikroprocesor oraz możliwość zmiany numeru PIN w bankomacie Banku
 • możliwość otrzymywania powiadomień SMS po każdej operacji dokonanej kartą,
 • możliwość aktywacji zabezpieczenia transakcji dokonywanych kartą w internecie (zabezpieczenie 3-D Secure).

Utratę karty należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie pod numer:

 • + 48 (42) 683 83 16 (z telefonów komórkowych i z zagranicy) oraz 800 120 016 (z telefonów stacjonarnych, w Polsce)
 • lub w najbliższym oddziale Banku.

Od momentu zgłoszenia utraty karty Bank przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku operacji dokonanych przy jej użyciu , Wyjątek stanowią operacje, do których doszło z winy Posiadacza lub Użytkownika karty. Do momentu zgłoszenia Klient odpowiada wyłącznie do kwoty 150 EUR.

Dodatkowo każdy Klient może skorzystać z opcjonalnej usługi zabezpieczania transakcji kartą, dzięki której Bank przejmuje odpowiedzialność za operacje dokonane bez winy Posiadacza lub Użytkownika przed zgłoszeniem utraty karty. Aby skorzystać z usługi wystarczy złożyć dyspozycję za pośrednictwem Konsultanta TelePekao dzwoniąc pod numer infolinii 801 324 324.

Transakcje zbliżeniowe MasterCard umożliwiają dokonywanie prostych i szybkich płatności kartą za zakupy lub usługi poprzez zbliżenie do czytnika terminala płatniczego.

Jak płacić w sposób zbliżeniowy?

 1. Sprzedawca wprowadza kwotę do zapłaty, która po chwili pojawi się na wyświetlaczu czytnika terminala płatniczego.
 2. Wystarczy zbliżyć kartę do terminala bez konieczności podawania jej sprzedawcy. Płatności zbliżeniowe do kwoty 50 zł nie wymagają podawania numeru PIN ani składania podpisu. Informację o maksymalnych kwotach transakcji zbliżeniowych niewymagających PINu bądź podpisu w innych państwach znajdziesz tutaj. 

Gdzie można płacić zbliżeniowo?

Wszędzie tam, gdzie są dostępne terminale do transakcji zbliżeniowych MasterCard w tym m.in:

 • w sklepach,
 • w restauracjach i kawiarniach,
 • w kinach oraz księgarniach,
 • na imprezach masowych i festiwalach,
 • na stacjiach paliw.

Czy transakcje zbliżeniowe są bezpieczne ?

 • Od strony technologicznej płatności kartami z funkcjonalnością zbliżeniową są tak samo bezpieczne jak płatności kartami wyposażonymi w mikroprocesor, ale nie posiadającymi funkcjonalności zbliżeniowej. Posługując się kartami płatniczymi, w tym kartami zbliżeniowymi, kluczowe jest przestrzeganie zasad opisanych niżej, aby uniknąć lub ograniczyć ryzyko nieuprawnionego użycia karty przez inne osoby. Ponieważ podczas dokonywania płatności nie podajmy karty sprzedawcy, a sami dokonujemy jej zbliżenia do czynnika, unikamy zagrożenia związanego ze skopiowaniem danych karty tzw. skimmingu

Możliwość wyłączenia funkcji transakcji zbliżeniowych

Bank Pekao oferuje możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej. W tym celu należy skontaktować się z Infolinią Banku pod numerem telefonu 0 801 324 324

Toolbox
   Zapamiętane skróty