Oferta - Bank Pekao S.A.

Kazimierz Dolny, ul. Filtrowa 9-13

Numer oferty: 18/7357/OLS
Województwo: Lubelskie
Kategoria: Budynki
2 150 000 złCena
998 m2
Powierzchnia
rekreacyjnaFunkcja
wolnaStatus

SZCZEGÓŁY

Piwnica:
tak
Dodatkowe:
zaplecze socjalne, udogodnienia dla niepełnosprawnych
Liczba pięter:
1
Rodzaj miejsca parkingowego:
Miejsce parkingowe
Ogrzewanie:
Gazowe
Rodzaj budynku:
Pensjonat
Cena za m2:
2 154,31 zł
Rodzaj wejścia:
Od podwórza
Stan prawny:
Własność
Stan prawny gruntu:
Własność

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 771 oraz 773 o łącznej powierzchni 3.606 m2, prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 772 o pow. 1.667 m2 oraz prawo własności zabudowań o łącznej powierzchni użytkowej około 998 m2 Działki nr 771 i 772 są zabudowane czterema budynkami. Na działce nr 773 zlokalizowany jest parking oraz niewielka altanka. Nieruchomość posiada dwa wjazdy od strony ul. Filtrowej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr LU1P/00003469/1, LU1P/00001018/1, LU1P/00046000/9. Budynki wyposażone są w następujące instalacje: - wodną – z sieci miejskiej grawitacyjnej, - kanalizację – wspomaganą systemem pompowym, - centralnego ogrzewania z kotłowni gazowej, - elektryczną, - ciepłej wody użytkowej, - telekomunikacyjną, - telewizyjną. Obiekt nie jest użytkowany. W celu dopuszczenia do użytkowania budynki wymagają przeprowadzenia prac modernizacyjno-remontowych oraz ich dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

LOKALIZACJA

Nieruchomość położona jest w Kazimierzu Dolnym, przy ul. Filtrowej 9-13 w odległości ok. 1 km od Rynku w kierunku północno-wschodnim oraz ok. 300 m od brzegu Wisły. Nieruchomość jest atrakcyjnie położona na wzniesieniu (na terenie tzw. Gór Pierwszych). W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się m.in.: zalesione działki, zabytkowe spichlerze – Spichlerz Feuersteina mieszczący obecnie Muzeum Przyrodnicze, Spichlerz Mikołaja Przybyły oraz ekstensywna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

STAN PRAWNY

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr LU1P/00003469/1, LU1P/00001018/1, LU1P/00046000/9. Zgodnie z zapisami Księgi wieczystej nr LU1P/00003469/1 właścicielem działki ewidencyjnej nr 771 o powierzchni 2.784 m2, położonej w Kazimierzu Dolnym oraz posadowionych na niej budynków jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie. Działy III i IV nie zawierają wpisów. Zgodnie z zapisami Księgi Wieczystej nr LU1P/00001018/1 właścicielem działki nr 772, o powierzchni 1.667 m2, położonej Kazimierzu Dolnym jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 roku oraz właścicielem budynków, stanowiących odrębny przedmiot własności jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie. Działy III i IV nie zawierają wpisów. Zgodnie z zapisami Księgi wieczystej nr LU1P/00046000/9 właścicielem działki ewidencyjnej nr 773 położonej w Kazimierzu Dolnym o powierzchni 822 m2 jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie. Działy III i IV nie zawierają wpisów.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Nieruchomość jest objęta obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) miasta Kazimierz Dolny zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/29/2003 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 marca 2003 roku (Dz. U. woj. lubelskiego nr 77 poz. 2137 z 9 czerwca 2003 roku). Zgodnie z zapisami MPZP działki ewidencyjne wchodzące w skład przedmiotu wyceny leżą na terenach oznaczonych symbolami: działki nr 772 i 773: 17 UT – usługi turystyki, działka nr 771: MN – tereny budownictwa jednorodzinnego. Nieruchomość znajduje się w obrębie zespołu urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowego miasta Kazimierza Dolnego wpisanego wraz ze wszystkimi placami, wąwozami i drzewostanem w granicach określonych na planie […] do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/46 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 24.01.1983 roku. W związku z tym, zgodnie z Ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym oraz Ustawą o ochronie dóbr kultury, wszystkie inwestycje na tym obszarze wymagają uzgodnień z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość jest położona na terenie lokalizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego poza obszarem rewitalizacji. Obszary rewitalizacji określa Program Rewitalizacji Gminy Kazimierz Dolny na lata 2017 – 2027. Program nie zakłada prawa pierwokupu przysługującego gminie dla obszarów rewitalizacji lub Specjalnych Stref Rewitalizacji.

INFORMACJE DODATKOWE

Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo: - swobodnego wyboru oferty - prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami - odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny - żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży. Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 – prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. W przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

Zostaw kontakt a oddzwonimy!

Wybierz preferowaną formę kontaktu

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.