0 зл за картку, рахунок, банкомати 0 зл за картку, рахунок, банкомати Kontо Przekorzystne для молоді до 26 років

чи Ви зацікавлені тим?

0 zł za KARTĘ, KONTO, BANKOMATY 0 zł za KARTĘ, KONTO, BANKOMATY Konto PRZEKORZYSTNE dla młodych do 26. roku życia

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?
 

Заповніть форму зворотного зв’язку
– ми зв’яжемося з вами

Wypełnij formularz opinii
– skontaktujemy się z Tobą

* обов'язкові поля

* Wymagane pola

Рішення ще не прийнято?

Анкета ще не заповнена?

Nie podjąłeś/łaś jeszcze decyzji?

Nie wypełniłeś/łaś ankiety?

Можливо ви вважаєте, що це дорого й дуже складно?

Але як ви ставитесь до незалежності, мобільності та досить привабливих знижок?

Uważasz, że to drogie i trudne?

A może doceniasz niezależność, mobilność i atrakcyjne zniżki?

Щоб ви не думали, але мати добрий
банківський рахунок
у надійному банку - це здорово!

Co by nie mówić,
warto mieć dobre konto bankowe
w wiarygodnym banku!

Завантажте наш додаток PeoPay,
увійдіть до системи та затверджуйте
перекази сумою до 200 злотих
за допомогою відбитків пальців.

Pobierz naszą aplikację PeoPay,
zaloguj się i zatwierdzaj przelewy
do 200 zł odciskiem palca.

І якщо вам сподобається,
то порекомендуйте пропозицію своїм друзям
- ділитися весело!

Jeśli Ci się spodoba,
poleć ofertę znajomym
- dzielenie się to fajna zabawa!

Вам менше 26 років?

Masz mniej niż 26 lat?

Відкрийте Konto Przekorzystne для Молоді та отримуйте!

Otwierając Konto Przekorzystne dla młodych otrzymujesz:

 • 0 злотих за обслуговування рахунку
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 злотих за обслуговування картки мультивалютної до рахунку
 • 0 zł za obsługę karty wielowalutowej do konta
 • 0 злотих комісії Банку за зняття готівки в усіх банкоматах у Польщі та за кордоном
 • 0 zł prowizji bankowej za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
 • 0 злотих для внутрішніх переказів у Польщі в злотих через мобільний банкінг PeoPay
 • 0 zł za przelewy krajowe w Polsce w PLN przez bankowość mobilną PeoPay
 • 0 злотих за замовлення переказів, що надсилаються до банків в Україні та надходять з банків України до 31.12.2023 р.
 • 0 zł za zlecanie przelewów wysyłanych do banków w Ukrainie i otrzymanych z ukraińskich banków do 31.12.2023 r.

Після 26 років - плата за Konto Przekorzystne буде стягуватись на загальних умовах.

Po ukończeniu 26 lat – opłata za Konto Przekorzystne będzie pobierana na zasadach ogólnych.

Якщо особа не досягла 18-річного віку, договір рахунку Konto Przekorzystne укладається від її імені вповноваженим представником.

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, umowę o prowadzenie Konta Przekorzystnego zawiera w ich imieniu upoważniony przedstawiciel.

Мало? Отримуйте ще більше!

Mało? Otrzymuj jeszcze więcej!

Знижки до 30% у Партнерів Програми «Галерея Знижок» за умови оплати карткою Банку Pekao S.A., мобільним додатком PeoPay або переказом з онлайн банкінгу Pekao24.

Rabaty do 30% od Partnerów Programu „Galeria Rabatów” pod warunkiem dokonania płatności kartą Banku Pekao S.A., aplikacją mobilną PeoPay lub przelewem z bankowości internetowej Pekao24.

Рахунок Konto Przekorzystne відкривається на підставі одного з наступних документів:


Podstawą do założenia Konta Przekorzystnego jest jeden z następujących dokumentów:
 • український біометричний паспорт або
 • ukraiński paszport biometryczny lub
 • паспорт українського зразка (видається з 1.06.2003) або
 • paszport o wzorze ukraińskim (wydawany od 01.06.2003) lub
 • карта побиту або
 • karta pobytu lub
 • український паспорт пластиковий або
 • ukraiński paszport plastikowy lub
 • тимчасове посвідчення особи іноземця або
 • tymczasowy dowód osobisty cudzoziemca lub
 • внутрішній паспорт - український паспорт громадянина - цей документ може бути прийнятий тільки разом із довідкою про присвоєння номера PESELта заявою біженця.
 • paszport wewnętrzny – dowód osobisty obywatela Ukrainy – taki dokument można przyjąć tylko wraz z zaświadczeniem o nadaniu numeru PESEL i wnioskiem uchodźcy.


Рахунок Konto Допомога

Konto Pomocne

рахунок для біженців з України. Відкривається на підставі документа, що посвідчує особу, або документа, що не посвідчує особу.

konto dla uchodźców z Ukrainy. Zakładane jest na podstawie dokumentu tożsamości lub innego dokumentu

 

 • 0 злотих за обслуговування рахунку Konto Допомога
 • 0 zł za prowadzenie Konta Pomocnego
 • 0 злотих за обслуговування дебетової картки до рахунку Konto Допомога та за зняття готівки з цієї картки в усіх банкоматах у Польщі та за кордоном
 • 0 zł za obsługę karty debetowej do Konta Pomocnego oraz wypłatę gotówki przy użyciu tej karty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
 • 0 злотих за платіжні перекази на території Польщі
 • 0 zł za przelewy na terytorium Polski
 • 0 злотих за всі вихідні платіжні перекази, зокрема, в українські банки та вхідні перекази з українських банків
 • 0 zł za wszystkie przelewy wychodzące, w szczególności do banków ukraińskich, oraz przelewy przychodzące z banków ukraińskich
 • 0 злотих за зняття та внесення готівки в касі банку на власні рахунки/з власних рахунків громадян України
 • 0 zł za wypłatę i wpłatę gotówki w kasie banku na rachunki własne oraz z rachunków własnych obywateli Ukrainy

Для відкриття рахунку Konto Допомога достатньо надати один з таких документів: український біометричний закордонний паспорт, український закордонний паспорт старого зразка, не біометричний (видавався з 01.06.2003 р.), паспорт громадянина України (внутрішній) у формі ID-картки, посвідка на проживання, тимчасове посвідчення особи іноземця, паспорт громадянина України (внутрішній) у формі книжечки, довідка про законне перебування на території України – для громадян іншої країни, польський документ, що посвідчує особу іноземця, тимчасовий польський проїзний документ іноземця, довідка, видана консульством, довідка про надання номера PESEL, додаток mObywatel.

Aby założyć Konto Pomocne, wystarczy okazać jeden z poniższych dokumentów: ukraiński paszport biometryczny, ukraiński niebiometryczny paszport starego typu (wydawany od 01.06.2003 r.), paszport obywatela Ukrainy (wewnętrzny) w formie dowodu osobistego, karta pobytu, tymczasowy dowód osobisty cudzoziemca, paszport obywatela Ukrainy (wewnętrzny) w formie książeczki, zaświadczenie o legalnym pobycie na terytorium Ukrainy – dla obywateli innego państwa, polski dokument tożsamości cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podróży cudzoziemca, zaświadczenie z konsulatu, zaświadczenie o numerze PESEL, dokument mObywatel.

Також безкоштовні операції/послуги, перелічені у Тарифах на банківські послуги для індивідуальних клієнтів у частині, що стосується рахунку Konto Допомога.

У разі відкриття рахунку на підставі документа, який не посвідчує особу клієнта, цей клієнт зобов’язаний надати документ, що посвідчує його особу, протягом 6 місяців з дня відкриття рахунку. Якщо клієнт протягом 6 місяців з моменту укладення договору не надасть документа, що посвідчує його особу, Банк може розірвати з власником договір на обслуговування рахунку.

Cтосується повнолітніх осіб із повною дієздатністю.

Również bezpłatne transakcje/usługi wymienione w Taryfach za usługi bankowe dla klientów indywidualnych w części związanej z Kontem Pomocnym.

W przypadku założenia konta na podstawie dokumentu, który nie identyfikuje klienta, klient ten zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający jego tożsamość w terminie 6 miesięcy od dnia założenia konta. Jeżeli klient nie przedstawi dokumentu tożsamości w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Bank może wypowiedzieć z właścicielem umowę o prowadzenie konta.

Dotyczy osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Завантажити листівку з порівнянням рахунків Konto Przekorzystne та Konto Допомога » Pobierz ulotkę z porównaniem Konta Przekorzystnego i Konta Pomocnego »

Один додаток для платежів
та банкінгу - PeoPay

Jedna aplikacja do płatności
i bankowości - PeoPay

PeoPay – це винятково простий та зручний доступ до балансу, продуктів та їх історії, переказів та інших функцій Pekao24 в телефоні.

PeoPay – niezwykle prosty i wygodny dostęp do salda, produktów i ich historii, przelewów i innych funkcji Pekao24 w telefonie.

Завдяки додатку PeoPay ви можете:

Dzięki aplikacji PeoPay możesz:

 • перевірити баланс рахунку та історію операцій
 • sprawdzać saldo i historię operacji na swoim koncie
 • розраховуватися телефоном як карткою в
  магазині чи в Інтернеті – через Apple Pay чи Google Pay або за допомогою коду BLIK
 • płacić telefonem podobnie jak kartą w sklepie
  lub w internecie - z Apple Pay lub Google Pay lub kodem BLIK
 • знімати готівку в банкоматах банку Pekao S.A
 • wypłacać gotówkę w bankomatach Banku Pekao S.A.
 • підтверджувати переказ або платіж (у т. ч.
  онлайн) за допомогою відбитка пальця, FaceID або PIN-кодом
 • potwierdzać przelew lub płatność (również
  online) odciskiem palca, FaceID lub PIN-em
 • провести швидкий переказ на телефон BLIK або переказ Express Elixir*
 • zlecać szybki przelew na telefon BLIK lub przelew Express Elixir*
 • обміняти валюту за пільговим курсом в онлайн-КАНТОРІ 24/7
 • wymieniać waluty po preferencyjnym kursie w kantorze internetowych 24h/7
 • швидко та зручно купувати квитки на громадський транспорт і паркування
 • kupować szybko i wygodnie bilety komunikacji miejskiej oraz bilety parkingowe
 • автоматично оплачувати проїзд автомагістралями завдяки сервісу Autopay.
 • płacić automatycznie za przejazd autostradą dzięki usłudze Autopay.

Перейдіть у магазин з додатками на своєму телефоні та завантажте останню версію PeoPay польською або українською мовами.

 
Przejdź do sklepu z aplikacjami na swoim telefonie i pobierz najnowszą wersję PeoPay w wersji polskiej lub ukraińskiej.

GooglePlay AppStore

* Комісія за здійснення переказу Express Elixir згідно з тарифами на банківські послуги.

* Opłata za realizację przelewu Express Elixir zgodna z Taryfą Prowizji i Opłat.

Завантажте інструкцію щодо першого входу до додатку PeoPay » Pobierz instrukcję pierwszego logowania do aplikacji PeoPay »

Мультивалютна картка для оплати в Польщі та за кордоном

Karta wielowalutowa do płatności w Polsce i za granicą

 • можливість мати лише одну
  картку для рахунку в злотих
  і валютних рахунків
 • Możliwość posiadania tylko
  jednej karty do konta w złotówkach
  i kont walutowych
 • можливість оплати без конвертації валюти
  в USD, EUR, GBP i CHF у Польщі та онлайн,
  за умови, що на балансі рахунку, до якого прив’язана картка, є відповідні кошти у валюті платежу
 • Możliwość płatności bez przewalutowania
  w USD, EUR, GBP i CHF w Polsce i online,
  pod warunkiem, że na rachunku, do którego przypisana jest karta, znajdują się odpowiednie środki w walucie płatności
 • можливість обрати візерунок вашої картки
  з більш ніж 70 зразків
 • Możliwość wyboru wzoru swojej karty
  spośród ponad 70 wariantów
Польскою? Розмовляю!
Вивчення польської мови з банком Pekao S.A.

Po polsku? Mówię!
Nauka języka polskiego z Bankiem Pekao S.A.

Знижки на курси та матеріали до вивчення польскої мови від наших партнерів. Як скористатися знижкою?

Rabaty na kursy i materiały do nauki języka polskiego od naszych partnerów. Jak skorzystać z rabatu?

 • Перш ніж здійснити оплату, повідомте партнера про бажання скористатися знижкою.
 • Przed dokonaniem płatności poinformuj partnera o chęci skorzystania z rabatu.
 • Платіть за послуги платіжною карткою банку Pekao S.A. або розпорядженням про переказ за посередництвом послуги електронного банкінгу Pekao24 або додатку PeоPay, що є частиною послуги онлайн банкінгу.
 • Płać za usługi kartą płatniczą Banku Pekao S.A. lub przelewem za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay, która jest częścią serwisu bankowości internetowej.

Детальніше > Więcej >

Депозит Lokata Допомога

Lokata Pomocna

Депозит Lokata Допомога – це депозит, який відкривається та функціонує лише як індивідуальний рахунок для повнолітніх фізичних осіб з повною дієздатністю, які є біженцями з території України та не мають жодного з документів, що вимагаються Банком Pekao S.A. для стандартної перевірки особи клієнта, або мають один із необхідних документів, що служать підставою для стандартної перевірки особи клієнта відповідно до процедур, які діють у Банку Pekao S.A., але вони не можуть надати документи, що підтверджують джерело наявних готівкових коштів.

Lokata Pomocna – to lokata, zakładana i działająca wyłącznie jako konto indywidualne dla osób pełnoletnich, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, są uchodźcami z terytorium Ukrainy i nie posiadają żadnego z dokumentów wymaganych przez Pekao S.A. do standardowej weryfikacji tożsamości klienta, lub posiadają jeden z wymaganych dokumentów, które służą jako podstawa do standardowej weryfikacji tożsamości klienta zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku Pekao SA, ale nie mogą dostarczyć dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia dostępnej gotówki.

Мінімальна сума депозиту становить 100 PLN, 100 EUR або 100 USD.

Minimalna kwota lokaty wynosi 100 zł, 100 EUR lub 100 USD.Ви можете відкрити депозит Lokata Допомога як невідновлюваний: Lokatę Pomocną można otworzyć jako nieodnawialną:

 • у злотих з відсотковою ставкою:
  • 3,5% річних на період 92 дні
  • 4,0% річних на період 182 дні
  • 4,5% річних на період 365 дні
 • в USD та EUR з відсотковою ставкою 0,01% річних на строк від 2 до 365 днів.
 • w złotówkach, z oprocentowaniem:
  • 3,5% rocznie na okres 92 dni
  • 4,0% rocznie na okres 182 dni
  • 4,5% rocznie na okres 365 dni
 • w USD i EUR z oprocentowaniem 0,01% rocznie na okres od 2 do 365 dni.

 
Відсоткова ставка за вкладом фіксована.


Ви можете відкрити один або декілька депозитів Lokata Допомога. Якщо ви підписуєте умову щодо декількох таких депозитах, договірний термін наступних депозитів не може перевищувати 365 днів з дати відкриття вашого першого депозиту Lokata Допомога (рахуючи від 22 квітня 2022 року).

Ви відкриєте депозит Lokata Допомога у будь-якому відділенні Банку Pekao S.A. до 30 червень 2024 року. Внести гроші на депозит та їх зняти можна тільки готівкою.

 
Oprocentowanie lokaty jest stałe.


Można założyć jedną lub więcej Lokat Pomocnych. W przypadku podpisania umowy na kilka takich lokat, umowny termin kolejnych lokat nie może przekroczyć 365 dni od daty otwarcia pierwszej Lokaty Pomocnej (licząc od 22 kwietnia 2022 r.).

Lokatę Pomocną można otworzyć w dowolnej placówce Banku Pekao S.A. do 30 czerwca 2024 roku. Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane tylko w gotówce.

Банк Polska Kasa Opieki Społka Akcyjna з головним офісом у Варшаві, вул. Жубра 1, 01-066 Варшава, внесений до реєстру підприємців у районному суді для столичного міста Варшави у Варшаві, ХІIІ господарський відділ Державного судового реєстру, KRS: 0000014843, NIP (ідентифікаційний номер платника податків): 526-00-06-841, REGON (номер у реєстрі народного господарства): 000010205, розмір статутного капіталу і сплаченого капіталу: 262 470 034 злотих.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

Банк рекомендує особам, які мають громадянство чи податкову резиденцію іншої країни, ніж Польща, перед тим, як підписати договір з Банком, а також протягом всього терміну його дії, перевірити, що законодавство держави, громадянином якого є особа, дозволяє йому користуватися банківськими послугами в Польщі. Bank Pekao S.A.
 

Bank zaleca, aby osoby posiadające obywatelstwo lub rezydencję podatkową państwa innego niż Polska, przed podpisaniem umowy z Bankiem, jak również w trakcie trwania umowy, sprawdzały, czy ustawodawstwo państwa, którego są obywatelami, pozwala im na korzystanie z usług bankowych w Polsce. Bank Pekao S.A.