Dobry start Dobry start
Złóż wnioski o świadczenie "Rodzina 500+" oraz "Dobry start"

a dodatkowo zyskaj:

50 zł

bonus za otwarcie Konta Przekorzystnego dla dziecka i rachunku Mój Skarb1

3%

3% w skali roku na Moim Skarbie przez 6 miesięcy (tzn. 180 dni) dla kwoty do 3 tys. zł (oprocentowanie zmienne)2

Promocja trwa od 1.07 do 31.08.2019 r.

Mnóż plusy dla swoich dzieci!

Złóż wnioski w bankowości elektronicznej Pekao24 o świadczenie „Rodzina 500+” oraz „Dobry Start” i ciesz się dodatkowymi benefitami!

Jak złożyć wniosek w Pekao24?

Pekao

zaloguj się w usłudze bankowości elektronicznej

Pekao

wypełnij wniosek

Pekao

zaakceptuj, wyślij i czekaj na przelew!

Masz już swoje konto w Pekao S.A? Zrób 3 kroki do zysku:

Pekao

Załóż swojemu dziecku Konto Przekorzystne dla młodych. Prowadzenie rachunku 0 zł. Bezwarunkowo do ukończenia 26 roku życia.

Pekao

Otwórz rachunek oszczędnościowy Mój Skarb

Pekao

Twoje dziecko zyska 50 zł + 3% w skali roku na Moim Skarbie przez 6 miesięcy (tzn. 180 dni) do 3 tys. zł

Promocja trwa od 1.07 do 31.08.2019 r.

Nie masz u nas konta? Szybko temu zaradzimy!

Załóż konto Przekorzystne online lub w dowolnej placówce. Dla wygody pobierz aplikację PeoPay, w której możesz założyć Konto Przekorzystne jak chcesz , kiedy chcesz i gdzie chcesz

Zyskaj bonusy do „Rodzina 500+” i „Dobry Start”, a do tego:

Pekao

za prowadzenie rachunku płatniczego

Pekao

za obsługę karty debetowej do konta

Pekao

za wypłaty z naszych bankomatów w kraju i i wszystkich za granicą

w przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wyna­grodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym mini­mum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub aplikacją PeoPay.

Pobierz aplikację PeoPay

Google Play Apple Store

Warto oszczędzać systematycznie na przyszłość Twojego dziecka

→ PAK Junior

  • możliwość oszczędzania w PLN, EUR i USD,
  • dowolna częstotliwość wpłat,
  • dostęp do szerokiej oferty funduszy

→ Moja perspektywa

  • dostosowanie strategii inwestycji do planowanego czasu oszczędzania,
  • zniżki w opłatach manipulacyjnych,
  • automatyczna dywersyfikacja (podział środków na 3 fundusze)

Korzystaj z rabatów dla rodzin
– do 40% zniżki dla Klientów Banku Pekao S.A!

Dobry start

40% rabatu
na kursy językowe

Dobry start

10% rabatu
na ubranka

Dobry start

15% rabatu
na maskotki

Prezentowana oferta Partnerów nie stanowi oferty Banku Pekao S.A. w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Sprawdź zasady udzielania rabatów i zasady ofert specjalnych na www.rabatypekao.pl Są to rabaty oferowane przez partnerów banku, dostępne przy płatnościach z Banku Pekao S.A.

Regulamin rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych - dla rachunków otwieranych od 25.01.2018 r.

Taryfa Prowizji i Opłat bankowych dla Klientów detalicznych - dla rachunków otwieranych od 20.01.2018 r.

Regulamin promocji „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom VI edycja”

Więcej o Koncie Przekorzystnym tutaj.

Więcej o Koncie Przekorzystnym dla młodych do 26 roku życia znajdziesz tutaj.

Więcej o rachunku oszczędnościowym dla dzieci Mój Skarb znajdziesz tutaj.

1. Promocja dostępna jest dla klientów, którzy otworzą dziecku Konto Przekorzystne (do 26 lat) i rachunek Mój Skarb w okresie 1.07 – 31.08.2019 r. Aby otrzymać wypłatę nagrody w wysokości 50 zł, Uczestnik promocji (osoba w wieku 9-17 lat) w dniu otwarcia Konta Przekorzystnego posiada lub otworzy równocześnie rachunek oszczędnościowy Mój Skarb i spełni pozostałe warunki określone w regulaminie promocji „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom”. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika promocji powinien posiadać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w Banku Pekao S.A. Pełne informacje o promocji w regulaminie dostępnym powyżej. Promocja obowiązuje w oddziałach naszego banku. Pula nagród jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń uczestników.

2. Posiadanie rachunku oszczędnościowego Mój Skarb jest możliwe, o ile dziecko, które ukończyło 13 lat, posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (w złotych) w Banku Pekao S.A. lub jeśli jego rodzic jest właścicielem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (w złotych) w naszym banku, a także dziecko to jest polskim obywatelem lub rezydentem. Przed ukończeniem 13. roku życia posiadacz nie może samodzielnie dokonywać wypłat. Oprocentowanie rachunku Mój Skarb po okresie promocji jest zmienne i wynosi 1,5% w skali roku.

Pojęcia: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, obsługa karty do konta, wpłata oraz wypłata gotówki, polecenie przelewu wewnętrznego i usługa bankowości elektronicznej – mają znaczenie nadane im przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i finansów z dnia 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437). Stosowne definicje znajdziesz tutaj. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-814. REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

Polityka prywatności