Mój Skarb - rachunek oszczędnościowy

Oszczędzanie dla dzieci już od dnia ich narodzin do 18. roku życia

Nawet niewielkie kwoty wpłacane systematycznie na rachunek (np. kieszonkowe, gotówka otrzymana na prezent urodzinowy czy komunię) po kilku latach urosną i pozwolą zrealizować marzenia Twojego dziecka.

Do otwarcia rachunku potrzebne będą: numer PESEL dziecka, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jeden z jego dokumentów (paszport, dowód osobisty bądź legitymacja szkolna).

promocja

7% w skali roku na rachunku oszczędnościowym Mój Skarb przez 5 miesięcy (152 dni) od dnia zawarcia umowy o ten rachunek do kwoty 5000 zł
 • Zobacz szczegóły

  Promocja skierowana jest do dzieci, dla których otwarty zostanie nowy rachunek oszczędnościowy Mój Skarb.
  Promocyjne oprocentowanie dotyczy rachunków oszczędnościowych Mój Skarb otwartych w okresie obowiązywania oferty - do 13.06.2024 r.
  Po upływie promocji środki na rachunku Mój Skarb będą oprocentowane wg stawek standardowych, podobnie jak środki przekraczające kwotę 5 tys. zł w okresie promocji.


     Otwórz   

za prowadzenie rachunku płatniczego

 • Zobacz szczegóły

  Posiadanie rachunku oszczędnościowego Mój Skarb jest możliwe jeśli dziecko lub rodzic posiadają konto osobiste (w złotych) w naszym banku.
  Umowa rachunku Mój Skarb wygasa 30 dni po ukończeniu przez dziecko 18 lat, chyba że wcześniej zostanie ona rozwiązana lub zostanie rozwiązana umowa rachunku płatniczego, z którym rachunek Mój Skarb jest związany.

za krajowe polecenia przelewów

 • Zobacz szczegóły

  Nie pobieramy opłaty za krajowe polecenia przelewów ani polecenia przelewów wewnętrznych.
  W przypadku potwierdzenia transakcji (autoryzacji) za pomocą kodu SMS koszt wynosi 20 groszy.

otworzysz w dowolnej placówce banku lub w bankowości internetowej

oprocentowanie zmienne 2,0% w skali roku

odsetki dopisywane do rachunku na koniec każdego miesiąca

wpłaty - gotówkowe i bezgotówkowe (w złotych)

wypłaty - tylko bezgotówkowe (w złotych)
 • Zobacz szczegóły

  Miesięczny limit wypłat z konta jest co do zasady równy kwocie zwykłego zarządu - stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku; kwota publikowana co miesiąc przez GUS. Wypłaty są możliwe tylko w formie bezgotówkowej (poleceniem przelewu wewnętrznego lub poleceniem przelewu). Przed ukończeniem 13 roku życia posiadacz nie może samodzielnie dokonywać wypłat.

Zasady ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny - Sprawdź szczegóły

Definicje usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym - Sprawdź

Otwórz online

Załóż konto

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.