Management Boards

The Management Board of Bank Pekao SA is composed of nine members. Members of the Management Board are appointed by the Supervisory Board for a joint three-year term of office. The Management Board ensures that the management system at the Bank is transparent and effective, and runs the Bank's affairs in compliance with applicable laws and Best Practices. The core values underlying the management of the Bank are professionalism, reliability and confidentiality.

MICHAŁ KRUPIŃSKI

MICHAŁ KRUPIŃSKI

Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

7 listopada 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Michała Krupińskiego na Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A.
W okresie od 15 czerwca 2017 roku do 6 listopada 2017 roku Michał Krupiński pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu.
Od stycznia 2016 roku do marca 2017 roku był Prezesem Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. W tym okresie Grupa PZU S.A. zwiększyła swoje udziały rynkowe, powołano Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, które z sukcesem zdobyło zaufanie Klientów korporacyjnych oraz poszerzono działalność w sektorze bankowym.
W latach 2016 - 2017 jako Przewodniczący Rad Nadzorczych kierował pracami Rady Nadzorczej PZU Życie oraz Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.

Michał Krupiński spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

MICHAŁ KRUPIŃSKI

MICHAŁ KRUPIŃSKI

President of the Management Board

TOMASZ KUBIAK

TOMASZ KUBIAK

Vice President of the Management Board supervising the Financial Division

MICHAŁ PIOTR LEHMANN

MICHAŁ PIOTR LEHMANN

Vice President of the Management Board supervising the Operations and Services Division

MAREK LUSZTYN

MAREK LUSZTYN

Vice President of the Management Board supervising the Risk Management Division

Grzegorz Olszewski

GRZEGORZ OLSZEWSKI

Member of the Management Board

TOMASZ STYCZYŃSKI

TOMASZ STYCZYŃSKI

Vice President of the Management Board supervising Corporate Banking Division

MAREK TOMCZUK

MAREK TOMCZUK

Vice President of Bank Pekao SA Management Board supervising Retail Banking Division

MAGDALENA ZMITROWICZ

MAGDALENA ZMITROWICZ

Vice President of the Management Board supervising the SME Banking Division

PIOTR WETMAŃSKI

PIOTR WETMAŃSKI

Member of the Management Board

The Supervisory Board of Bank Pekao SA is composed of members, appointed by the General Shareholders Meeting for a joint three-year term of office. The rights and obligations of Supervisory Board are specified in the Commercial Companies Code and the Bank's Statute.

Paweł Surówka

Chairman of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A.

Joanna Błaszczyk

Deputy Chairwoman of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A.

Dr Stanisław Ryszard Kaczoruk

Deputy Chairman of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A.

Paweł Stopczyński

Secretary of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A.

Sabina Bigos-Jaworowska

Member of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A.

Justyna Głębikowska-Michalak

Member of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A.

Grzegorz Janas

Member of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A.

Michał Kaszyński

Member of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A.

Marian Majcher

Member of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A.