Oferta - Bank Pekao S.A.

Kraków, ul. Pijarska 1

Numer oferty: 114/7357/OLS
Województwo: Małopolskie
Kategoria: Budynki
28 000 000 zł Cena
3 269,56 m2
Powierzchnia
biurowo – usługowaFunkcja
z najmem zwrotnym Status

SZCZEGÓŁY

Piwnica:
tak
Ogrzewanie:
Gazowe
Rodzaj budynku:
Zabytkowy
Cena za m2:
8 563,84 zł
Rodzaj wejścia:
Z ulicy
Stan prawny:
Własność
Stan prawny gruntu:
Użytkowanie wieczyste

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Do sprzedaży oferowana jest wyjątkowa nieruchomość położona w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, tuż przy Plantach, na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej i Św. Marka. Nieruchomość obejmuje działkę o nieregularnym kształcie i powierzchni 1.173 mkw. oraz posadowiony na niej zabytkowy budynek usługowo-biurowy.

Budynek wg projektu Tadeusza Stryjeńskiego i Zygmunta Hendla wzniesiony został w latach 1897-1899 na siedzibę Komunalnej Kasy Oszczędności Powiatu Krakowskiego. Obiekt uznawany jest za pierwszy krakowski secesyjny budynek, wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-117.

Obecnie w budynku swoją siedzibę ma jeden z oddziałów Banku. Główne wejście do budynku oraz wjazd na podwórze znajdują się od strony plant przy ulicy Pijarskiej.

Budynek składa się z trzech kondygnacji nadziemnych, strychu i jednej kondygnacji podziemnej i ma powierzchnię całkowitą 3.269,56 mkw. oraz powierzchnię użytkową 1.997,82 mkw. Powierzchnia piwnic, poddasza oraz pozostałych pomieszczeń wynosi 1.271,74 mkw.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z żelbetonowymi elementami konstrukcyjnymi, ściany murowane ceramiczne, stropy odcinkowe stało ceramiczne. Dach o więźbie drewnianej kryty blachą cynkową – po generalnym remoncie w 2017 r. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z własnej kotłowni gazowej.

W piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia techniczne oraz magazynowe, na parterze i I piętrze znajduje się część usługowa (sale operacyjne) oraz biurowa, a na II piętrze znajdują się powierzchnie biurowe. W budynku zlokalizowane są również cztery lokale mieszkalne: jedno, obecnie będące pustostanem, położone na II piętrze budynku głównego, a w części budynku znajdującej się w oficynie trzy pozostałe lokale mieszkalne, zajmowane przez najemców, na podstawie umów bezterminowych.

LOKALIZACJA

Nieruchomość położona jest w atrakcyjnym miejscu w centrum Krakowa, bezpośrednio przy Plantach Krakowskich, w odległości około 400 metrów od Rynku Głównego. Najbliższe sąsiedztwo stanowi pierzejowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami na parterze.
Posiada dobrą lokalizację pod względem dostępności komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej, Stary Kleparz, zlokalizowany jest w odległości około 230 metrów i obsługuje 9 linii tramwajowych oraz 10 linii autobusowych. Kolejny przystanek, Teatr Bagatela, zlokalizowany jest 350 m na południowy-zachód. Dworzec kolejowy Kraków Główny oraz Małopolski Dworzec Autobusowy znajdują się 1,5 km na północny-wschód i obsługują zarówno połączenia krajowe jak i zagraniczne. Dworzec zapewnia również dogodny dostęp do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, który jest zlokalizowany około 12 km od centrum miasta. Nieruchomość znajduje się w Strefie Ograniczonego Ruchu Stare Miasto, do której wjazd możliwy tylko po otrzymaniu zezwolenia od zarządcy drogi.

STAN PRAWNY

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z tą księgą nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną położoną w Krakowie, dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Pijarskiej 1, Św. Marka 4, oznaczoną numerem 3, o powierzchni 1.173 mkw. Prawo własności nieruchomości należy do Skarbu Państwa, a użytkownikiem wieczystym do 5 grudnia 2030 r. jest Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Dział I Sp księgi wieczystej zawiera inny wpis dotyczący prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na okres do 5 grudnia 2030 roku. Sposób korzystania: działka oddana w użytkowanie wieczyste na 40 lat.

Dział III księgi wieczystej zawiera wpis dotyczący wpisania budynku Kasy Oszczędności przy ul. Pijarskiej nr 1 w Krakowie do rejestru zabytków, a Dział IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

Trzy lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 150,22 mkw. objęte są umowami najmu. Umowy zostały zawarte bezterminowo, rozwiązanie umów może nastąpić za porozumieniem stron. W pozostałej części budynek jest wykorzystywany na potrzeby Banku.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Miasto. Zgodnie z zapisami miejscowego planu nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym MW/U.1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Zgodnie z Uchwałą Nr XCVII/2644/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie, nieruchomość nie znajduje się na obszarze rewitalizacji. Nieruchomość nie znajduje się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Urzędzie Miasta na terenie obszaru rewitalizacji nie obowiązuje prawo pierwokupu. Nieruchomość nie jest objęta uchwałą w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 11 maja 2017 o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398).

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto, na terenie historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim i jego otoczeniem, stanowiących obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.
Budynek pod adresem Pijarska 1 objęty jest ochroną konserwatorską pełną i jest wpisany do rejestru zabytków chronionych prawem pod numerem A-117.

INFORMACJE DODATKOWE

Cena wywoławcza jest ceną netto. Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

Bank planuje krótkoterminowy najem zwrotny części powierzchni w budynku. Warunki najmu zostaną uzgodnione na późniejszym etapie postępowania.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
• swobodnego wyboru oferty,
• prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,
• odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,
• żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży,
• wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości.

Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 – prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zostaw kontakt a oddzwonimy!

Wybierz preferowaną formę kontaktu
Uzupełnij jeśli działasz w imieniu firmy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Udostępnij ofertę