0 zł bezterminowo za prowadzenie konta firmowego

Promocja! Zyskaj do 2000 zł premii i bezpłatny dostęp do platformy księgowej online

Promocja „2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe” skierowana jest do podmiotów krajowych, będących osobą fizyczną prowadzącą lub otwierającą w okresie trwania promocji jednoosobową działalność gospodarczą, spółką cywilną lub spółką osobową, prowadzących księgowość uproszczoną lub będących rolnikiem indywidualnym1, i nie związanych z bankiem umową rachunku rozliczeniowego w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a dniem przystąpienia do promocji.

1rolnik indywidualny to osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo i prowadząca działalność rolniczą


 

 

bezterminowo za prowadzenie konta firmowego

200 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes zdalnie

 • Zobacz szczegóły

  Wystarczy, że prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i zawrzesz z Bankiem do 31 maja 2024 r. umowę o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych z kartą debetową Mastercard do tego rachunku online poprzez: 
  a) podstronę internetową Banku lub
  b) bankowość elektroniczną Pekao24 lub
  c) aplikację PeoPay lub
  d) infolinię Banku Pekao S.A. lub
  e) infolinię PZU
  oraz
  wykonasz przelew do ZUS w ciągu 2 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia tego rachunku.

200 zł za spełnienie warunków połączenia Pekao24 z Księgowością z Żubrem

 • Zobacz szczegóły

  Wystarczy, że połączysz  bankowość internetową Pekao24 dla Firm z platformą księgową „Księgowość z Żubrem” poprzez zalogowanie do konta firmowego i pomyślne złożenie WNIOSKU o założenie konta na platformie „Księgowość z Żubrem” wraz z połączeniem z Pekao24 dla Firm, który jest dostępny w zakładce OFERTY I WNIOSKI, a następnie USŁUGI oraz spełnisz warunki promocji, w tym przez okres 2 miesięcy kalendarzowych liczonych po miesiącu, w którym została zawarta (w ramach promocji) umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych, nie rozłączysz platformy księgowej „Księgowość z Żubrem” z bankowością internetową Pekao24 dla Firm. Z premii mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
   

do 600 zł - zwrot 3% od łącznej wartości miesięcznych transakcji bezgotówkowych

wykonanych telefonem za pośrednictwem portfeli cyfrowych Google Pay lub Apple Pay z wykorzystaniem karty debetowej MasterCard lub kartą debetową Mastercard do konta (miesięcznie)
 • Zobacz szczegóły

  Wystarczy, że w kolejnym miesiącu, w którym została zawarta umowa Konto Przekorzystne Biznes zrobisz transakcje bezgotówkowe na sumę min. 500 zł miesięcznie (nie dotyczy polecenia przelewu). Maksymalna kwota zwrotu nie może przekroczyć 120 zł miesięcznie. Jeżeli takie transakcje będziesz wykonywał  w kolejnych 5 miesiącach  otrzymasz maksymalnie 600 zł premii. Transakcją bezgotówkową nie jest transakcja wycofana lub anulowana, wpłata ani wypłata gotówki.

500 zł

za zawarcie pierwszej umowy leasingu z Pekao Leasing lub faktoringu z Pekao Faktoring lub umowy o kredyt/pożyczkę z gwarancją (jednorazowo)
 • Zobacz szczegóły

  Wystarczy, że zawrzesz taką umowę i spełnisz warunki w zależności od produktu:

  • uruchomisz kredyt/ pożyczkę z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego do 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych na kwotę min. 100 000 zł  lub
  • wykonasz minimum 1 przelew miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tytułem spłaty raty leasingowej w okresie 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta, w ramach promocji, umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych, na łączną kwotę min. 2 000 zł miesięcznie lub
  •  otrzymasz minimum 2 uznania na rachunku Konto Przekorzystne Biznes z tytułu wykupu wierzytelności w ramach zawartej umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o. w okresie do 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych.

do 500 zł

za umowę o terminal płatniczy (miesięcznie)
 • Zobacz szczegóły

  Wystarczy, że w czasie promocji zawrzesz z bankiem umowę o terminal płatniczy, a następnie przyjmiesz w nim, przez 5 kolejnych miesięcy po otwarciu konta firmowego, płatności na kwotę min. 1000 zł miesięcznie. Tę premię możesz otrzymać jeżeli nie prowadzisz działalności w następujących branżach: biura turystyczne (podróży), kantory, lombardy, agencje towarzyskie, kasyna, produkcja, sprzedaż broni palnej lub produkcja broni i amunicji. 
  Kwota premii wynosi 100 zł miesięcznie. Jeżeli takie warunki będziesz spełniał w kolejnych 5 miesiącach  otrzymasz maksymalnie 500 zł premii. 

Jesteś naszym klientem:

Promocja „2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe” trwa od 1 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r. włącznie.

Z promocji wyłączone są podmioty związane z Bankiem Pekao S.A. umową rachunku rozliczeniowego w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a dniem przystąpienia do promocji.
 

Warunki kwalifikujące Uczestnika promocji do możliwości uzyskania do 2000 zł premii (warunki muszą być spełnione łącznie):

 1. Zawarcie z Bankiem, w okresie przystąpienia do promocji, umowy o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych, kartę debetową Mastercard do tego rachunku 
 2. Akceptacja kompletu zgód marketingowych dotyczących Banku Pekao S.A. i Spółek z Grupy Kapitałowej oraz zgody dotyczącą przetwarzania danych osobowych na cały okres promocji, jej rozliczenia i wypłaty premii.
 3. Wyrażenie zgody na przystąpienie do promocji i akceptacja regulaminu promocji.
 4. Wykonanie z rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych, o prowadzenie którego umowa została zawarta w ramach promocji:
  a) przelewów do ZUS na kwotę min.  300 zł w miesiącu, przez okres 5 miesięcy kalendarzowych liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po zawarciu umowy tego rachunku 
  lub
  b) w przypadku rolników indywidualnych - minimum jednego przelewu do KRUS na kwotę min. 300 zł w okresie 5 miesięcy kalendarzowych liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po zawarciu umowy tego rachunku.
 5. Brak związania z Bankiem umową rachunku rozliczeniowego w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a dniem przystąpienia do promocji.

Warunki kwalifikujące Uczestnika promocji do zwolnienia z opłaty za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes (warunki muszą być spełnione łącznie):

 1. Zawarcie z Bankiem, w okresie przystąpienia do promocji, umowy o nowy rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych oraz o kartę debetową Mastercard wydaną do tego rachunku.
 2. Wyrażenie zgody na przystąpienie do promocji i zaakceptowanie regulaminu promocji.

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu finansowania po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej.

Załóż konto on-line *

Otwórz konto