Oferta - Bank Pekao S.A.

Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 64

Numer oferty: 94/7357/OLS
Województwo: Lubelskie
Kategoria: Budynki
8 000 000 zł Cena
1 986,7 m2
Powierzchnia
biurowo – usługowaFunkcja
wolna Status

SZCZEGÓŁY

Piwnica:
tak
Dodatkowe:
winda, zaplecze socjalne
Liczba pięter:
1
Rodzaj miejsca parkingowego:
Miejsce parkingowe, Na ulicy
Ogrzewanie:
CO miejskie
Rodzaj budynku:
Biurowo-handlowy
Cena za m2:
4 026,78 zł
Rok budowy:
1934
Rodzaj wejścia:
Z ulicy
Stan prawny:
Własność
Stan prawny gruntu:
Użytkowanie wieczyste

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Do sprzedaży oferowana jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 32, arkusz 5, z obrębu 0036 Śródmieście o powierzchni 1.497 mkw., zabudowana budynkiem biurowo-usługowym z łącznikiem o powierzchni 1.012,20 mkw., dobudowaną od strony podwórka oficyną pełniącą funkcję mieszkalno-usługową o powierzchni 934,30 mkw. oraz garażem o jednej kondygnacji nadziemnej i powierzchni użytkowej 40,20 mkw. Łączna powierzchnia budynków wynosi 1.986,70 mkw.

Budynek biurowo-usługowy z łącznikiem wzniesiony został w latach 30. XX w. (ok. 1934), posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest w całości podpiwniczony. Budynek w zabudowie pierzejowej, wschodnia i zachodnia ściana budynku przylegają do budynków sąsiednich. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, usługowe (sala obsługi), komunikacji, socjalne oraz magazynowe. Do budynku biurowo-usługowego od strony podwórka dobudowana jest oficyna o trzech kondygnacjach nadziemnych, z podpiwniczeniem, ze strychem nieużytkowym i z częścią mieszkalną nad budynkiem głównym. Budynek oficyny wzniesiony został ok. 1936 r.

Działka posiada względnie regularny kształt, zbliżony do prostokąta, krótszym bokiem przylegającego do ul. Krakowskie Przemieście. Teren wokół budynków zagospodarowany pod miejsca parkingowe i ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni utwardzonej kostką betonową oraz zieleń urządzoną. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony.

LOKALIZACJA

Nieruchomość położona jest w centralnej części Lublina, w dzielnicy Śródmieście, około 400 m (wyznaczono na podstawie położenia Urzędu Miasta Lublin) od centrum miasta.
W odległości około 800 m możliwy jest wjazd na Aleję Solidarności, stanowiącą część śródmiejskiej obwodnicy Lublina i jedną z głównych arterii komunikacyjnych tej części miasta. W sąsiedztwie znajduje się także sieć dróg wojewódzkich – droga nr 809 (Lublin – Przytoczno), droga nr 822 (Lublin – Świdnik), droga nr 830 (Lublin – Nałęczów – Bochotnica) i droga nr 835, będąca jednym z głównych szlaków drogowych łączących województwa lubelskie i podkarpackie.
Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze śródmiejskim, placówek użyteczności publicznej, zabudowy komercyjnej, głównie handlowo-usługowej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych (Ogród Saski, Plac Litewski, Plac Lecha Kaczyńskiego).

Najbliższy przystanek autobusowej komunikacji miejskiej znajduje się w odległości ok. 200 m od nieruchomości, przy ul. Krakowskie Przedmieście. Dworzec autobusowy PKS zlokalizowany jest w odległości ok. 1,5 km, a dworzec kolejowy Lublin Główny – w odległości ok. 3 km od nieruchomości.

STAN PRAWNY

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą - LU1I. Grunt jest przedmiotem użytkowania wieczystego, a budynki na nim posadowione stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, zaś użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa oddania w użytkowania wieczyste obowiązuje do 5 grudnia 2089 roku.

Nieruchomość znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego jako część Zespołu urbanistycznego Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublina (Rej. A/153 z dnia 27 stycznia 1967), a budynek Banku Gospodarstwa Krajowego z oficyną (obecnie Bank Pekao S.A.) oraz oficyna wschodnia Banku Gospodarstwa Krajowego (obecnie Bank Pekao S.A.) przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 znajdują się w wykazie Nieruchomych Obiektów Zabytkowych Ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lublin. Ponadto, na terenie działki znajduje się stanowisko archeologiczne oznaczone w Archeologicznym Zdjęciu Polski AZP 77-81/16-4b Lublin-Śródmieście.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Teren nieruchomości nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr 283/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy śródmiejskiej.

Zgodnie z uchwałą nr 248/VII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 30 maja 2019 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lublin nieruchomość jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.
Nie została podjęta uchwała w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji.

Uchwała nr 248/VII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 30 maja 2019 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego o i obszaru rewitalizacji miasta Lublin nie ustanowiła na rzecz Gminy Lublin prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji ani zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

INFORMACJE DODATKOWE

Cena wywoławcza jest ceną netto. Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.

Nieruchomość będzie zbywana wraz z funkcjonującą umową najmu lokalu mieszkalnego z uprawnieniem lokatora do odpłatnego używania przedmiotu najmu, na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
• swobodnego wyboru oferty,
• prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,
• odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,
• żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży,
• wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości.

Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 – prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Prezentowana oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zostaw kontakt a oddzwonimy!

Wybierz preferowaną formę kontaktu
Uzupełnij jeśli działasz w imieniu firmy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Udostępnij ofertę