PEKAOBIZNES24

PekaoBIZNES24 jest nowoczesnym systemem bankowości internetowej, ułatwiającym zarządzanie środkami finansowymi. Usługa ta daje możliwość rozliczeń w trybie on-line przez cały dzień roboczy pomiędzy Klientami korporacyjnymi posiadającymi system w Banku Pekao SA, a także zapewnia atrakcyjne czasy rozliczeń z kontrahentami posiadającymi rachunki w innych bankach. Dzięki PekaoBIZNES24 będą Państwo mogli dokonywać transakcji z partnerami biznesowymi oraz złożonych operacji finansowych bez względu na czas i miejsce.

Główne korzyści dla Klienta korporacyjnego:

 • praca w trybie on-line - aktualna informacja o saldzie na rachunkach (bieżących, depozytowych i kredytowych) oraz statusie przesłanych transakcji,
 • atrakcyjna platforma do najszybszych rozliczeń z partnerami biznesowymi -możliwość rozliczeń w trybie online przez cały dzień roboczy,
 • zastosowanie najnowszych metod zabezpieczania systemu (szyfrowanie transmitowanych danych, podpis elektroniczny na karcie procesorowej, nowoczesne systemy identyfikacji użytkowników w kontaktach z Bankiem,
 • możliwość wybrania rodzaju otrzymywanych powiadomień i informacji, stały kontakt z doradcą dzięki poczcie elektronicznej,
 • efektywność i łatwość obsługi,
 • idealne dopasowanie systemu do procedur firmy i zachodzących w niej procesów.
Ostrzeżenie przed próbami dokonania transakcji oszukańczych z rachunków bankowych przedsiębiorców - 14.10.2014
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Powołując się na komunikat opublikowany przez Związek Banków Polskich, Bank Pekao S.A. ostrzega przed próbami dokonania transakcji oszukańczych z rachunków bankowych przedsiębiorców, które mają miejsce w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Próby takie mogą mieć miejsce również w Polsce.

Przestępcy podszywając się pod osoby z kierownictwa przedsiębiorstwa, bardzo często Prezesa Zarządu, kontaktują się za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej z działem finansowo-księgowym w celu zlecenia wykonania wysokokwotowego polecenia przelewu "w trybie pilnym", które wynika z realizacji strategicznego projektu np. zakupu innego przedsiębiorstwa, potrzeby uregulowania przeterminowanego zobowiązania przedsiębiorstwa lub innych strategicznych przedsięwzięć o najwyższym priorytecie.

Z informacji uzyskanych od zagranicznych partnerów ZBP wynika, że odnotowano również przypadki podszywania się pod członka kierownictwa grupy kapitałowej, który kontaktował się ze swoją zagraniczną filią w celu zlecenia wykonania transakcji oszukańczej.

Wyłudzone w ten sposób środki natychmiast są transferowane poza granice kraju. Proceder ten w ostatnim okresie bardzo się nasilił, a w jego wyniku poszkodowanych zostało wiele firm poza granicami naszego kraju.

W związku z powyższym, za Radą Bezpieczeństwa Banków ZBP przypominamy, że:

 • każdy przedsiębiorca powinien weryfikować okresowo poziom uprawnień i limitów osób uprawnionych do wykonywania transakcji finansowych w jego imieniu;
 • wysokokwotowe zlecenia płatnicze powinny być autoryzowane przez drugą osobę, przełożonego lub osobę niepodlegającą osobie zlecającej przelew (tzw. autoryzacja na drugą rękę);
 • zlecenia płatnicze wykonywane na podstawie rozmowy telefonicznej stanowią bardzo wysokie ryzyko podszycia się przez osobę zlecającą pod osobę z kierownictwa przedsiębiorstwa;
 • dyspozycje mailowe, szczególnie dotyczące wykonania wysokokwotowego zlecenia płatniczego, powinny być przedmiotem dodatkowej weryfikacji, należy pamiętać, że adres mailowy nie stanowi potwierdzenia tożsamości nadawcy;
 • w przypadku zlecenia wykonania takiego polecenia przelewu, uprawniona osoba powinna natychmiast skontaktować się ze swoim bankiem oraz powiadomić organy ścigania. W takich sytuacjach czas jest krytycznym czynnikiem dla podjęcia skutecznych działań po stronie banków oraz przez organy ścigania.
Powrót do listy  
Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi wiadomościami e-mail - 8.09.2014
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Bank Pekao S.A. ostrzega przed niebezpiecznymi wiadomościami e-mail, mogącymi być próbą wyłudzenia środków, a które w swojej treści zawierają informacje na temat:

 • zwrotu środków błędnie przekazanych na Państwa rachunek bankowy,
 • żądań opłat,
 • uregulowania płatności z tytułu niezapłaconych opłat,
 • i podobne.

Prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości e-mail zawierających podobne żądania.

W ostatnim czasie cyberprzestępcy rozsyłają tego typu fałszywe wiadomości, a ich treść ma przede wszystkim nakłonić do otwarcia dołączonego załącznika lub skorzystania z zawartego w niej linku. Wiadomości są przygotowane w ten sposób, że sprawiają wrażenia autentycznych, mogą jednak zawierać niebezpiecznego trojana (złośliwe oprogramowanie), który może zainstalować się na komputerze już podczas próby otwarcia załącznika lub linku. Dzięki niemu cyberprzestępcy:

 • mogą zaprezentować użytkownikowi sfałszowane informacje nakłaniając go tym samym do podjęcia działań (np. wykonania zlecenia przelewu),
 • mogą uzyskać możliwość śledzenia działań na komputerze użytkownika,
 • lub w skrajnym przypadku będą próbować przejąć kontrolę nad komputerem, a w konsekwencji również nad dostępem do systemów bankowości elektronicznej.

W przypadku podejrzenia otrzymania i ewentualnego uruchomienia załącznika z wiadomości e-mail zdecydowanie zalecamy:

 • zmianę haseł do systemu bankowości elektronicznej z wykorzystaniem innego, bezpiecznego komputera,
 • przeprowadzenie stosownej kontroli komputera pod kątem występowania złośliwego oprogramowania systemem antywirusowym. 

Pamiętaj!

 • Nie używaj do logowania adresu lub linku podesłanego w wiadomości e-mail. Bank nigdy nie prosi
  o podanie pełnego hasła do serwisu internetowego.
 • Nie podawaj poufnych informacji na stronach przypominających swoim wyglądem strony Banku.
 • Dołóż szczególnej staranności w zweryfikowaniu nadawcy korespondencji e-mail, która budzi Twoją wątpliwość.

 

Powrót do listy  

Hotline Bankowości Elektronicznej zapewnia dostęp do usług zdalnego wsparcia dla Użytkowników korzystających z systemów bankowości eletronicznej i internetowej dedykowanych dla Klientów Korporacyjnych. Usługi wsparcia odnoszą się do funkcjonalnej, technicznej oraz operacyjnej zdalnej asysty dla Użytkowników Systemów. Zastosowane mechanizmy identyfikacji oraz autentykacji Użytkowników korzystających z Hotline mają na celu dążenie do zapewnienia najwyzszych standardów w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji. Celem podstawowym funkcjonowania telefonicznych lini wsparcia jest zapewnienie ciągłości dostępu Klientów Korporacyjnych do elektronicznych kanałów dostępu do Banku.

Nasze usługi świadczymy standardowo w języku polskim i angielskim. Telefoniczne linie wsparcia są dostępne dla Klientów w dni robocze w godzinach 7:30 - 18:00.

Kontakt:

Infolinia PekaoBIZNES24

801 656 776 (koszt każdej minuty rozmowy taki, jak jednego impulsu)

22 591 22 22

mail: pekaobiznes24@pekao.com.pl

Lista obsługiwanych kart procesorowych ze sterownikami oraz rekomendowanych czytników kart procesorowych ze sterownikami:

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Regionalne Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty