PEKAOBIZNES24

PekaoBIZNES24 jest nowoczesnym systemem bankowości internetowej, ułatwiającym zarządzanie środkami finansowymi. Usługa ta daje możliwość rozliczeń w trybie on-line przez cały dzień roboczy pomiędzy Klientami korporacyjnymi posiadającymi system w Banku Pekao SA, a także zapewnia atrakcyjne czasy rozliczeń z kontrahentami posiadającymi rachunki w innych bankach. Dzięki PekaoBIZNES24 będą Państwo mogli dokonywać transakcji z partnerami biznesowymi oraz złożonych operacji finansowych bez względu na czas i miejsce.

Główne korzyści dla Klienta korporacyjnego:

  • praca w trybie on-line - aktualna informacja o saldzie na rachunkach (bieżących, depozytowych i kredytowych) oraz statusie przesłanych transakcji,
  • atrakcyjna platforma do najszybszych rozliczeń z partnerami biznesowymi -możliwość rozliczeń w trybie online przez cały dzień roboczy,
  • zastosowanie najnowszych metod zabezpieczania systemu (szyfrowanie transmitowanych danych, podpis elektroniczny na karcie procesorowej, nowoczesne systemy identyfikacji użytkowników w kontaktach z Bankiem,
  • możliwość wybrania rodzaju otrzymywanych powiadomień i informacji, stały kontakt z doradcą dzięki poczcie elektronicznej,
  • efektywność i łatwość obsługi,
  • idealne dopasowanie systemu do procedur firmy i zachodzących w niej procesów.

Hotline Bankowości Elektronicznej zapewnia dostęp do usług zdalnego wsparcia dla Użytkowników korzystających z systemów bankowości eletronicznej i internetowej dedykowanych dla Klientów Korporacyjnych. Usługi wsparcia odnoszą się do funkcjonalnej, technicznej oraz operacyjnej zdalnej asysty dla Użytkowników Systemów. Zastosowane mechanizmy identyfikacji oraz autentykacji Użytkowników korzystających z Hotline mają na celu dążenie do zapewnienia najwyzszych standardów w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji. Celem podstawowym funkcjonowania telefonicznych lini wsparcia jest zapewnienie ciągłości dostępu Klientów Korporacyjnych do elektronicznych kanałów dostępu do Banku.

Nasze usługi świadczymy standardowo w języku polskim i angielskim. Telefoniczne linie wsparcia są dostępne dla Klientów w dni robocze w godzinach 7:30 - 18:00.

Kontakt:

Infolinia PekaoBIZNES24

801 656 776 (koszt każdej minuty rozmowy taki, jak jednego impulsu)

22 591 22 22

mail: pekaobiznes24@pekao.com.pl

Lista obsługiwanych kart procesorowych ze sterownikami oraz rekomendowanych czytników kart procesorowych ze sterownikami:

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Regionalne Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty