Zanim skontaktujesz się z nami, sprawdź odpowiedzi na najczęstsze pytania!

Jak możesz się uchronić przed oszustami dzwoniącymi i podszywającymi się pod pracownika banku?

  Jeśli jesteś Klientem Indywidualnym lub Premium, skontaktuj się z nami korzystając z bankowości elektronicznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay.

  • Infolinia Klienta Indywidualnego

   Zadzwoń na infolinię z aplikacji PeoPay

   Możesz szybko i wygodnie połączyć się z konsultantem naszej infolinii, dzwoniąc bezpośrednio z aplikacji PeoPay - bez wprowadzania na klawiaturze telefonu numeru klienta i PINu do serwisu telefonicznego Pekao24 (TelePekao).*

   Wystarczy, że - po zalogowaniu do aplikacji PeoPay - w prawym górnym rogu ekranu telefonu wybierzesz słuchawkę oraz połączenie z infolinią.

   * Funkcjonalność dostępna dla klientów korzystających z aplikacji PeoPay w wersji 4.19 na iOS i 4.20 na Android z aktywnym i niezablokowanym kanałem „Serwis telefoniczny – konsultant”.  Więcej informacji o PeoPay

   Zadzwoń na infolinię

   +48 519 222 222

   Koszt połączenia wg taryfy operatora.

    

   Infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu
   Po nawiązaniu połączenia wybierz interesujący Cię temat rozmowy.
   Na przykład, aby zastrzec kartę wybierz "*" na klawiaturze swojego telefonu.

   обслуговування на українській мові:

   +48 22 591 22 20**

   Робочі дні 08:00 - 20:00

   ** Oплата за з'єднання згідно з цінником оператора.

   Zamów kontakt

   Wypełnij formularz

  • Infolinia Klienta Premium

   Zadzwoń na infolinię

   +48 519 222 222

   Koszt połączenia wg taryfy operatora.

    

   Infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu
   Po nawiązaniu połączenia wybierz interesujący Cię temat rozmowy.
   Na przykład, aby zastrzec kartę wybierz "*" na klawiaturze swojego telefonu.

    

   Zamów kontakt

   Wypełnij formularz

  • Infolinia Bankowości Prywatnej

   Infolinia Bankowości Prywatnej
   Usługa bankowości telefonicznej zapewnia priorytetową realizację transakcji.
   + 48 22 591 20 10
   Koszt połączenia wg taryfy operatora.

   Zakres czynności jakie mogą być wykonywane i zakres informacji jakie można uzyskać w ramach usługi znajdziesz w Wykazie Funkcji Serwisów w części TelePekao/Konsultant.


   Telefoniczne Zawieranie Transakcji Walutowych

   Kontakt do Dealerów Walutowych przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów Private Banking posiadających zawarte z Bankiem Umowy o Telefoniczne Zawieranie Transakcji Walutowych
    
   + 48 22 582 78 85
   + 48 22 582 78 83

   + 48 22 582 78 79
   Koszt połączenia wg taryfy operatora.
    

  • Infolinia dla Firm

   Infolinia PekaoBiznes24 czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu
   Po nawiązaniu połączenia wybierz interesujący Cię temat rozmowy.
   Na przykład, aby zastrzec kartę wybierz "5" na klawiaturze swojego telefonu.
    

   Zamów kontakt

   Wypełnij formularz

  • Infolinia i Obsługa Klienta Biura Maklerskiego

   Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 8.00 - 20.00

   Informacje o produktach i usługach Biura Maklerskiego: dostęp do informacji o posiadanym rachunku maklerskim, możliwość złożenia dyspozycji do rachunku.

    

   Zadzwoń na Infolinię

   +48 22 591 22 00
   800 105 800

   Koszt połączenia wg taryfy operatora.

  • Obsługa rachunków objętych procesem monitoringu i windykacji

   Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 8.00 - 21.00

   Informacja o rachunkach (bieżących, kredytowych, kart kredytowych), w przypadku których prowadzone są działania monitoringowe i windykacyjne.

   Zadzwoń na Infolinię

   +48 22 591 24 44

   Koszt połączenia wg taryfy operatora.

  Wypełnij formularz
  Powiedz nam, jakim klientem jesteś. Dzięki temu szybciej odpowiemy na Twoje zgłoszenie. 
  Jeśli Twoje pytanie dotyczy firmy, kliknij na pole „klient firmowy”.
  W przeciwnym razie wybierz opcję „klient indywidualny”. *

   

  Wpisz treść wiadomości w polu poniżej: 

  Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

  Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

  • Dane Teleadresowe, KRS, SWIFT, LEI , NIP

   Bank Pekao SA - Centrala
   ul. Żubra 1, 
   01-066 Warszawa

   SWIFT: PKOP PL PW 
   LEI: 5493000LKS7B3UTF7H35

   Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841
   Członek Grupy VAT Pekao działającej od 01.03.2024 r. pod  numerem NIP: 1070047763

  • Reklamacje

   Infolinia reklamacji: obsługa całodobowa (7 dni w tygodniu)

   Numer infolinii:


   519 222 222*

    

   * koszt połączenia wg taryfy operatora

   Klienci będący osobami fizycznymi mogą złożyć reklamacje:

   1. w formie pisemnej - osobiście, w jednostce Banku, albo przesyłką pocztową,
   2. ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Banku,
   3. telefonicznie,
   4. za pośrednictwem poczty elektronicznej w serwisach Pekao24.

   Dane adresowe jednostek Banku dostępne są tutaj.

   Dodatkowo pisemne reklamacje można kierować na adres:

   Bank Pekao S.A.
   Biuro reklamacji
   ul. Żubra 1
   01-066 Warszawa

   Jak napisać reklamację? Kliknij tutaj.

  • Informacja Administratora Danych

   Administrator danych

   Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, formularz kontaktowy, telefonicznie pod numerem 519 222 222  lub pisemnie: Bank Pekao S.A. - Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao S.A. - Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Dane przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych związanych ze świadczeniem usług przez Bank.

   Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom obsługującym infolinię Banku, lub świadczącym usługi wsparcia w zakresie IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl

   Okres przechowywania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych Banku określonej w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

   Informacja o wymogu podania danych

   Podanie danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne, jakkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić w niektórych przypadkach korzystanie ze wszystkich usług/funkcjonalności świadczonych przez Bank/Infolinię Banku.

  • Inne ważne adresy

   Biuro Maklerskie Pekao
   ul. Żubra 1
   01-066 Warszawa

   tel. (22) 821 87 70 
   faks (22) 821 87 71

   Pekao Direct Sp. z o.o.
   (usługi call-center)

   ul. J. Conrada 37
   31-357 Kraków

   tel. (12) 635 44 50 
   faks: (22) 571 48 52

   Centrum Kart S.A.
   ul. Burakowska 14
   01-066 Warszawa

   Fakt utraty karty prosimy zgłosić:
   tel. +48 (22) 59 12 232* 
   tel. 519 222 222*


   (tel. stacjonarne, połączenia z zagranicy)
   * koszt połączenia wg taryfy operatora

  Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

  Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.