Zanim się z nami skontaktujesz, sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

  Jeśli jesteś Klientem Indywidualnym lub Premium, skontaktuj się z nami korzystając z bankowości elektronicznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay.

  Wybierz chat z naszym ekspertem, jeśli nie korzystasz z Pekao24 i PeoPay:

  chat

  Chat z ekspertem

  Połącz się z nami i uzyskaj niezbędne informacje. Napisz do nas!

  • Infolinia Klienta Indywidualnego

   Najczęściej zadawane pytania

   Zanim skontaktujesz się z nami, sprawdź odpowiedzi na najczęstsze pytania.
    

      Zobacz odpowiedzi   

   Zadzwoń na Infolinię

   +48 22 59 12 232

   801 365 365

   Koszt połączenia wg taryfy operatora.

    

   Infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu
   Po nawiązaniu połączenia wybierz interesujący Cię temat rozmowy.
   Na przykład, aby zastrzec kartę wybierz "1" na klawiaturze swojego telefonu.

   обслуговування на українській мові:

   +48 22 591 22 20**

   Робочі дні 08:00 - 20:00

   ** Oплата за з'єднання згідно з цінником оператора.

   Zamów kontakt

   Wypełnij formularz

   Menu infolinii dostępne po wyborze "Obsługa klientów indywidualnych, wybierz 1"

   *.  Nowa Tabela Prowizji i Opłat oraz Profil Zaufany
   1. Odblokowanie dostępu do Pekao24 i PeoPay
   2. Serwis transakcyjny Pekao24 i PeoPay
   3. Oferta Banku
   4. Obsługa kart
   5. Kredyty hipoteczne
   6. Obsługa seniora
   8. Obsługa w języku angielskim
   9. Obsługa w języku ukraińskim

  • Infolinia Klienta Premium

   Najczęściej zadawane pytania

   Zanim skontaktujesz się z nami, sprawdź odpowiedzi na najczęstsze pytania.
    

      Zobacz odpowiedzi   

   Zadzwoń na Infolinię

   +48 22 59 12 351
   801 351 351

   Koszt połączenia wg taryfy operatora.

    

   Infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu
   Po nawiązaniu połączenia wybierz interesujący Cię temat rozmowy.
   Na przykład, aby zastrzec kartę wybierz "1" na klawiaturze swojego telefonu.

    

   Zamów kontakt

   Wypełnij formularz

   Menu infolinii dostępne po wyborze "Obsługa klientów indywidualnych, wybierz 1"

   7. Odblokowanie dostępu do Pekao24 i  PeoPay
   1. Zastrzeganie kart
   2. Serwis transakcyjny Pekao24 i PeoPay
   3. Oferta Banku
   5. Kredyt hipoteczny
   8. Obsługa w języku angielskim
   9. Obsługa w języku ukraińskim
  • Infolinia Bankowości Prywatnej

   Infolinia Bankowości Prywatnej
   Usługa bankowości telefonicznej zapewnia priorytetową realizację transakcji.
   + 48 (22) 591 20 10
   Koszt połączenia wg taryfy operatora.

   Zakres czynności jakie mogą być wykonywane i zakres informacji jakie można uzyskać w ramach usługi znajdziesz w Wykazie Funkcji Serwisów w części TelePekao/Konsultant.


   Telefoniczne Zawieranie Transakcji Walutowych

   Kontakt do Dealerów Walutowych przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów Private Banking posiadających zawarte z Bankiem Umowy o Telefoniczne Zawieranie Transakcji Walutowych
    
   + 48 (22) 582 78 85
   + 48 (22) 582 78 83

   + 48 (22) 582 78 79
   Koszt połączenia wg taryfy operatora.
    

  • Infolinia Klienta Biznesowego

   Infolinia PekaoBiznes24 czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu
   Po nawiązaniu połączenia wybierz interesujący Cię temat rozmowy.
   Na przykład, aby zastrzec kartę wybierz "5" na klawiaturze swojego telefonu.

   Możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres: infolinia@pekao.com.pl.
   Pamiętaj jednak, że tą drogą uzyskasz jedynie informacje ogólnoproduktowe i techniczne. Aby złożyć reklamację, uzyskać szczegółowe informacje czy wyjaśnienia w zakresie posiadanych już produktów i usług, konieczne jest wysłanie wiadomości po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej.
    

   Zamów kontakt

   Wypełnij formularz

   Menu infolinii 

   9. Pomoc w związku z migracją produktów do Banku Pekao S.A.
   1. Obsługa PekaoBiznes24
   3. Oferta dla firm
   4. Obsługa terminali płatniczych
   5. Zastrzeganie kart
   6. Obsługa kart
   7. Obsługa w języku angielskim
    

  • Infolinia i Obsługa Klienta Biura Maklerskiego

   Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 8.00 - 20.00

   Informacje o produktach i usługach Biura Maklerskiego: dostęp do informacji o posiadanym rachunku maklerskim, możliwość złożenia dyspozycji do rachunku.

    

   Zadzwoń na Infolinię

   +48 22 591 22 00
   800 105 800

   Koszt połączenia wg taryfy operatora.

  • Obsługa rachunków objętych procesem monitoringu i windykacji

   Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 8.00 - 21.00

   Informacja o rachunkach (bieżących, kredytowych, kart kredytowych), w przypadku których prowadzone są działania monitoringowe i windykacyjne.

  Wypełnij formularz
  Powiedz nam, jakim klientem jesteś. Dzięki temu szybciej odpowiemy na Twoje zgłoszenie. 
  Jeśli Twoje pytanie dotyczy firmy, kliknij na pole „klient firmowy”.
  W przeciwnym razie wybierz opcję „klient indywidualny”. *

   

  Wpisz treść wiadomości w polu poniżej: 

  Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

  Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

  • Dane Teleadresowe, KRS, SWIFT, LEI , NIP

   Bank Pekao SA - Centrala

   ul. Grzybowska 53/57 
   skrytka pocztowa 1008
   00-844 Warszawa

   SWIFT: PKOP PL PW 
   LEI: 5493000LKS7B3UTF7H35

   Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841

  • Reklamacje

   Infolinia reklamacji: obsługa całodobowa (7 dni w tygodniu)

   Klienci będący osobami fizycznymi mogą złożyć reklamacje:

   1. w formie pisemnej - osobiście, w jednostce Banku, albo przesyłką pocztową,
   2. ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Banku,
   3. telefonicznie,
   4. za pośrednictwem poczty elektronicznej w serwisach Pekao24.

   Dane adresowe jednostek Banku dostępne są tutaj.

   Dodatkowo pisemne reklamacje można kierować na adres:

   Bank Pekao S.A.
   Biuro reklamacji
   ul. Żwirki i Wigury 31
   02-091 Warszawa

   Jak napisać reklamację? Kliknij tutaj.

  • Informacja Administratora Danych

   Administrator danych

   Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank").

   Dane kontaktowe

   Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, formularz kontaktowy, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie:

    

   Bank Pekao S.A. - Centrala,
   ul. Grzybowska 53/57,
   skrytka pocztowa 1008,
   00-844 Warszawa

    

   U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao S.A. - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

    

   Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Dane przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych związanych ze świadczeniem usług przez Bank.

   Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom obsługującym infolinię Banku, lub świadczącym usługi wsparcia w zakresie IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

    

   Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl

   Okres przechowywania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

   Prawa osoby, której dane dotyczą

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych Banku określonej w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych.

    

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

    

   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

   Informacja o wymogu podania danych

   Podanie danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne, jakkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić w niektórych przypadkach korzystanie ze wszystkich usług/funkcjonalności świadczonych przez Bank/Infolinię Banku.

  • Inne ważne adresy

   Biuro Maklerskie Pekao

   ul. Wołoska 18
   02-675 Warszawa

   tel. (22) 821 87 70 
   faks (22) 821 87 71

   Pekao Direct Sp. z o.o.
   (usługi call-center)

   ul. J. Conrada 37
   31-357 Kraków
   tel. (12) 635 44 50 
   faks: (22) 571 48 52

   Centrum Kart Banku Pekao SA

   ul. Giełdowa 5
   01-211 Warszawa
   Fakt utraty karty prosimy zgłosić:

   tel. +48 (22) 59 12 232* 
   tel. 801 365 365*


   (tel. stacjonarne, połączenia z zagranicy)
   * koszt połączenia wg taryfy operatora

  Wybierz dogodną formę kontaktu

  Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

  Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

  Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
  Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

  Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  Administrator danych
  Bank Polska Kasa Opieki S.A.
  Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
  Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

  Cele przetwarzania danych
  1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
  2. Świadczenie usług Banku
  3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
  4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
  5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

  Podstawy prawne przetwarzania danych
  1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
  2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
  3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
  4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

  Odbiorcy danych
  Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

  Prawa osoby, której dane dotyczą
  Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

  Więcej szczegółów
  Klauzula Informacyjna Cookies
  Polityka prywatności

  Polityka prywatności Akceptuję