Bezpieczeństwo operacji wykonywanych poprzez usługę Pekao24 zależy nie tylko od Banku ale również od użytkownika. Dlatego, aby bez obaw korzystać z bankowości elektronicznej, stosuj się do naszych zaleceń  i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Sprawdź komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

Strona w języku ukraińskim i angielskim:
 • Stosuj podstawowe zasady bezpieczeństwa

  • Pamiętaj! Chroń swój numer klienta, hasło i dane z karty płatniczej.

   • Przed zalogowaniem zawsze sprawdzaj czy adres strony jest poprawny - https://www.pekao24.pl/logowanie
   • Pamiętaj, symbol szyfrowania połączenia nie oznacza, że połączenie jest bezpiecznie
    Certyfikat użyty do szyfrowania połączenia może pochodzić z niezaufanego źródła. Dlatego zawsze weryfikuj adres strony internetowej na której się znajdujesz, nawet jeśli widzisz, że zaczyna się on od https:// i znajduje się przy nim symbol szyfrowania (kłódka lub w przypadku przeglądarki Google Chrome ikonka centrum kontroli)
   • Loguj się wyłącznie osobiście - dbaj o poufność loginu i hasła służących do logowania w serwisach Pekao24.
    Ujawnienie danych do logowania innym osobom czy instytucjom stanowi naruszenie Regulaminu rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych. 
   • Nigdy nie prosimy o podanie pełnego hasła do bankowości elektronicznej Pekao24. 
    Hasło do serwisu Pekao24 jest maskowane – to znaczy, że podczas logowania musisz wpisać tylko niektóre jego znaki.
   • Podczas kontaktów telefonicznych nasz pracownik nigdy nie prosi o podanie loginu, hasła lub PINu. Logowanie do usług telefonicznych odbywa się ZAWSZE w serwisach automatycznych.
   • Chroń dane ze swojej karty i PIN do niej – przekazanie danych z karty umożliwia płacenie nią. W internecie podawaj te dane wyłącznie w momencie, gdy chcesz zapłacić kartą.
   • Nie przekazuj nikomu kodu do aktywacji aplikacji PeoPay. Nie wprowadzaj go nigdzie poza zainstalowaną przez Ciebie aplikacją PeoPay na Twoim telefonie. 
   • Sprawdzaj, czy wiadomość SMS z kodem autoryzacyjnym jest zgodna z wykonywaną przez Ciebie operacją. 
   • Regularnie zmieniaj hasło w serwisie internetowym. 
    Bezpieczne hasło powinno składać się z wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych (np. ?, #, @, &) i nie powinno być słowem występującym w słowniku, ani hasłem używanym w innych serwisach internetowych.
 • Unikaj manipulacji przestępców

  • Przestępcy często sięgają po manipulacje psychologiczne, żeby nakłonić Cię do popełnienia błędu i ujawnienia informacji np. o danych logowania do bankowości elektronicznej. Sprawdź, na co zwracać uwagę i jakich sytuacji unikać.
   • Nie używaj do logowania w bankowości elektronicznej adresu z linku otrzymanego w wiadomości SMS, komunikatorze internetowym lub wiadomości email.
   • Nie instaluj na prośbę osoby trzeciej jakichkolwiek aplikacji (np. AnyDesk, TeamViewer, Quick Support, ZOOM) – są to aplikacje typu „zdalny pulpit”, które umożliwiają udzielanie zdalnego wsparcia użytkownikom komputerów i smartfonów. Przestępcy wykorzystują tego typu aplikacje do przejęcia kontroli nad Twoim urządzeniem, wgląd w zawarte w nim dane i w tekst jaki wpisujesz (dzięki temu przestępcy mogą poznać Twój login i hasło). Nigdy nie prosimy o instalację jakiegokolwiek oprogramowania.
   • Nie instaluj na komputerze i na urządzeniu mobilnym oprogramowania ze źródeł, do których nie masz zaufania. Niektóre aplikacje mogą umożliwić osobom niepowołanym śledzenie danych wpisywanych w przeglądarce, rejestrować działania podejmowane w internecie czy automatycznie przekierowywać wiadomości SMS z kodem do autoryzacji.
   • Nie ufaj nadawcy wiadomości e-mail. Oszuści mają możliwość spreparowania wiadomości tak, by sprawiała wrażenie, że wysłała ją osoba lub instytucja, której ufasz. 
    Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości e-mail zawierających informacje dotyczące żądań opłat, fałszywych faktur czy też ostrzeżenia o infekcji telefonu komórkowego lub blokadzie dostępu do usługi Pekao24. 
   • Bądź nieufny w przypadku kontaktu telefonicznego osoby podającej się za pracownika działu bezpieczeństwa banku. W razie jakichkolwiek wątpliwości rozłącz się i zadzwoń na oficjalną infolinię banku (tel. 519 222 222), żeby zweryfikować tę sytuację i potwierdzić tożsamość pracownika. 
    Pamiętaj, przestępcy mają możliwość podszycia się pod dowolny numer telefonu.
   • Nigdy nie udostępniaj kodu BLIK osobom trzecim przez wiadomości SMS czy komunikatory. Oszuści mogą podszywać się pod znane Ci osoby, by nakłonić Cię do wykonania takiej operacji.
   •  Nie śpiesz się. Jeśli podczas rozmowy telefonicznej rozmówca przekonuje do jak najszybszego działania, bądź sceptyczny. Nie pozwól, aby presja nadawcy wpłynęła na Twoją analizę i ocenę sytuacji.
 • Zabezpiecz swój komputer i telefon

  • Lekkomyślne podejście do aktualizacji oprogramowania komputera lub telefonu może ułatwić przestępcom dostęp do Twoich danych. Sprawdź, o czym pamiętać.
   • Korzystaj z programów antywirusowych. Zainstaluj je na swoim komputerze, smartfonie i tablecie, by chronić je przed szkodliwym oprogramowaniem.
   • Korzystaj wyłącznie z legalnego oprogramowania.
   • Regularnie aktualizuj system operacyjny i posiadane oprogramowanie. 
    W przypadku każdego systemu operacyjnego (także mobilnego) podstawową zasadą bezpiecznego korzystania, jest stała aktualizacja systemu i posiadanego oprogramowania (aplikacji). Aktualizacje usuwają błędy w oprogramowaniu, które mogą być wykorzystane przez osoby trzecie w celu uzyskania naszych poufnych danych.
   • Unikaj publicznych sieci wi-fi. Korzystając z internetu nie loguj się do bankowości elektronicznej Pekao24 poprzez publiczne sieci Wi-Fi.
 • Ustaw bezpieczne hasło do routera

  • Jeśli używasz routera ustaw własne, bezpieczne i trudne do złamania hasło do tego urządzenia. 
   Routery mają zazwyczaj proste, fabrycznie ustawione hasło, chroniące dostęp do ich paneli administracyjnych. Dzięki znajomości takiego hasła osoba działająca z zewnątrz może zmienić ustawienia Twojego routera, co może prowadzić do przekierowania na strony stworzone do kradzieży poufnych danych lub dystrybuujących szkodliwe oprogramowanie.
    
 • Czytaj ostrzeżenia od nas informujące o aktualnych o zagrożeniach dla użytkowników bankowości elektronicznej

  • Uważnie czytaj komunikaty dotyczące bezpieczeństwa: 
   • umieszczone na stronie do logowania do bankowości elektronicznej Pekao24, 
   • prezentowane na ekranach bezpośrednio po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24, 
   • wiadomości w poczcie wewnętrznej. 
   Jesteś w nich informowany o aktualnych zagrożeniach oraz możliwych próbach ataków socjotechnicznych. W sprawach dotyczących np. nieuprawnionego dostępu do Pekao24 czy podejrzenia realizacji transakcji oszukańczych, możemy również skontaktować się z Tobą telefonicznie.

   W przypadku, gdy uzyskamy informację, że dane niezbędne do logowania lub autoryzacji transakcji znalazły się w posiadaniu osoby trzeciej, dostęp do usługi Pekao24 może zostać niezwłocznie zablokowany. Zostaniesz o tym poinformowany: 
   • w czasie próby zalogowania, 
   • telefonicznie, na telefon do oddzwonienia, 
   • lub pisemnie. 
   Informację o przyczynie zablokowania usługi Pekao24 będziesz mógł uzyskać również w każdym oddziale banku.
 • Działaj szybko w przypadku utraty lub kradzieży danych do logowania i autoryzacji w bankowości elektronicznej Pekao24

  • Jeśli stracisz dane do logowania do bankowości elektronicznej lub podejrzewasz, że ktoś nieuprawniony mógł mieć do nich dostęp np. w wyniku kradzieży lub nieuprawnionego użycia Twojego telefonu, niezwłocznie należy: 
   • samodzielnie zablokować usługę Pekao24 i aplikację mobilną, lub
   • skontaktować się z konsultantem Pekao24 pod numerem +48  519 222 222 (opłata za połączenie wg cennika operatora), w celu zablokowania dostępu do usługi Pekao24 lub anulowania danych do logowania i autoryzacji zleceń, lub
   • zgłosić ten fakt w dowolnej placówce  banku.
 • Skontaktuj się z nami w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia nadużycia

  • Powiadom nas niezwłocznie, jeśli stwierdzisz, że na Twoim rachunku są transakcje nieautoryzowane przez Ciebie. 

   Informuj nas o wszystkich podejrzanych zdarzeniach i nietypowych sytuacjach, które zauważysz w trakcie korzystania z usług bankowości elektronicznej Pekao24 oraz o potencjalnych próbach ataków socjotechnicznych mających na celu np. wyłudzenie Twoich danych.

   Jako próbę wyłudzenia poufnych danych traktuj również wiadomości e-mail nakłaniające do ujawnienia informacji służących do logowania lub autoryzacji transakcji w Pekao24, zawierającej linki do strony logowania, a także nakłaniające do ujawnienia danych dotyczących kart płatniczych.

   Kontroluj samodzielnie ustawienia bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej Pekao24. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić limity transakcji dziennych lub miesięcznych realizowanych w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay lub kartą płatniczą. Możesz także zablokować kanały dostępu do Twojego konta, jeśli obawiasz się, że osoba nie powołana ma dostęp do Twoich danych do logowania lub autoryzacji. 

   W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości:
   • wyślij wiadomość w poczcie wewnętrznej serwisu internetowego Pekao24, 
   • w razie potrzeby niezwłocznie skontaktuj się z konsultantem Pekao24 pod numerem +48 519 222 222 (opłata za połączenie wg cennika operatora), który poradzi jak w danej sytuacji się zachować. Kontakt z infolinią jest możliwy przez całą dobę. Każde zgłoszenie będzie poddane szczegółowej analizie.