Zasady bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo operacji wykonywanych poprzez systemy PekaoBiznes24 zależy nie tylko
od banku, ale również od użytkownika.


Dlatego też, aby bez obaw korzystać z bankowości elektronicznej, stosuj się do zaleceń zawartych na stronie.

 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa

   • Pamiętaj! Chroń swój numer klienta, hasło i dane z karty płatniczej.
   • Przed zalogowaniem zawsze sprawdzaj czy adres strony jest poprawny - https://www.pekaobiznes24.pl/do/login. Przed zalogowaniem sprawdź, czy połączenie jest szyfrowane (adres strony zaczyna się wtedy od https) oraz czy w przeglądarce jest widoczny symbol kłódki. Pamiętaj, że podstawą jest poprawność adresu strony do logowania, jeśli adres jest inny, nie podejmuj próby logowania!
   • Loguj się wyłącznie osobiście - dbaj o poufność loginu i hasła służących do logowania w systemach PekaoBiznes24. Ujawnienie danych do logowania innym osobom czy instytucjom stanowi naruszenie Regulaminu rachunków bankowych Banku Pekao S.A. 
   • Nigdy nie prosimy o podanie pełnego hasła do bankowości elektronicznej PekaoBiznes24. Hasło do systemu PekaoBiznes24 jest maskowane – to znaczy, że podczas logowania musisz wpisać tylko niektóre jego znaki.
   • Podczas kontaktów telefonicznych nasz pracownik nigdy nie prosi o podanie loginu, hasła lub PINu. Logowanie do usług telefonicznych odbywa się ZAWSZE w serwisach automatycznych.
   • Chroń dane ze swojej karty i PIN do niej – przekazanie danych z karty umożliwia płacenie nią. W internecie podawaj te dane wyłącznie w momencie, gdy chcesz zapłacić kartą.
   • Regularnie zmieniaj hasło w serwisie internetowym. Bezpieczne hasło powinno składać się z wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych (np. ?, #, @, &) i nie powinno być słowem występującym w słowniku, ani hasłem używanym w innych serwisach internetowych.
   • Jeżeli do autoryzacji operacji w systemie PekaoBiznes24 używasz kodów SMS, zawsze sprawdzaj czy wiadomość SMS z kodem autoryzacyjnym jest zgodna z wykonywaną przez Ciebie operacją.

   Zwróć szczególną uwagę na:

   • numer rachunku - sprawdź, czy zgadza się numer rachunku odbiorcy (Pamiętaj! SMS z kodem autoryzacyjnym zawiera jedynie dwie pierwsze i cztery ostatnie cyfry numeru rachunku),
   • kwotę operacji - musi być ona zgodna z tą, która jest podana w dyspozycji.
     
   • Zachowaj czujność, jeśli treść otrzymanej wiadomości wyda Ci się niestandardowa. Pamiętaj, oszuści mają możliwość spreparowania wiadomości tak, by sprawiała wrażenie, że wysłała ją osoba lub instytucja, której ufasz.
   • Nie otwieraj załączników do podejrzanych wiadomości np. od nadawców których nie znasz, z którymi nie współpracujesz lub których nie rozpoznajesz. Oszuści, opierając się na zaufaniu klienta do firmy pod którą się podszywają oraz na niepokoju np. związanym z fałszywą płatnością do uregulowania, nakłaniają klienta do otwarcia załącznika do e-maila rzekomo zawierającego szczegóły zaległej płatności. Otwarcie załącznika może zainfekować komputer złośliwym oprogramowaniem np. wykradającym Twoje poufne dane, a w konsekwencji pojawianiem się oszukańczych transakcji bankowych.
   • Dokładnie weryfikuj poprawność adresów mailowych otrzymywanych wiadomości. Bądź ostrożny, gdy adres będzie w jakikolwiek sposób różnił się od tych dotychczas stosowanych przez kontrahentów. 
   • Bądź czujny, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z konsultantem infolinii systemu PekaoBiznes24 pod numerem telefonu +48 519 299 900 (opłaty wg cennika operatora), który poradzi jak w danej sytuacji się zachować.

   Pamiętaj również, aby bezpiecznie wylogować się z PekaoBiznes24. W pierwszej kolejności kliknij na przycisk "Wyloguj", a dopiero później zamknij okno przeglądarki internetowej.
    

 • Zabezpieczenia komputera i telefonu

  • Lekkomyślne podejście do aktualizacji oprogramowania komputera lub telefonu może ułatwić przestępcom dostęp do Twoich danych. Sprawdź, o czym należy pamiętać.
   Zapamiętaj! Do korzystania z bankowości internetowej czy mobilnej PekaoBiznes24 nie są potrzebne żadne certyfikaty bezpieczeństwa - nie wysyłamy ich oraz nie prosimy o ich instalację.

   • Korzystaj z programów antywirusowych. Zainstaluj je na swoim komputerze, smartfonie i tablecie, by chronić je przed szkodliwym oprogramowaniem.
   • Korzystaj wyłącznie z legalnego oprogramowania pochodzącego z pewnego źródła i podchodź ostrożnie do programów pobieranych z internetu.
   • Nie instaluj oprogramowania niewiadomego pochodzenia i nie uruchamiaj programów przesłanych pocztą elektroniczną lub przez komunikatory internetowe. Niektóre aplikacje mogą umożliwić osobom niepowołanym śledzenie danych wpisywanych w przeglądarce, rejestrować działania podejmowane w internecie czy automatycznie przekierowywać wiadomości SMS z kodem do autoryzacji.
   • Regularnie aktualizuj system operacyjny i posiadane oprogramowanie. 
    W przypadku każdego systemu operacyjnego (także mobilnego) podstawową zasadą bezpiecznego korzystania, jest stała aktualizacja systemu i posiadanego oprogramowania (aplikacji). Aktualizacje usuwają błędy w oprogramowaniu, które mogą być wykorzystane przez osoby trzecie w celu uzyskania naszych poufnych danych.
   • Zabezpiecz komputery w swojej organizacji zaporami sieciowymi (firewall). Korzystanie z zapory internetowej (tzw. firewall) pomoże filtrować zarówno dane sieciowe przychodzące, jak i wychodzące z Twoich komputerów.
   • Unikaj publicznych sieci wi-fi. Korzystając z internetu nie loguj się do systemu PekaoBiznes24 poprzez publiczne sieci wi-fi
 • Ostrzeżenie o zagrożeniach

  • Uważnie czytaj ostrzeżenia od nas informujące o aktualnych zagrożeniach dla użytkowników bankowości elektronicznej umieszczone: 

   • na stronie do logowania systemu PekaoBiznes24, 
   • na ekranach prezentowanych bezpośrednio po zalogowaniu do systemu PekaoBiznes24, 
   • w wiadomościach w poczcie wewnętrznej. 

   W ostrzeżeniach informujemy Cię o aktualnych zagrożeniach oraz możliwych próbach ataków socjotechnicznych. W sprawach dotyczących np. nieuprawnionego dostępu do systemu PekaoBiznes24 czy podejrzenia realizacji transakcji oszukańczych, możemy również skontaktować się z Tobą telefonicznie.

   W przypadku, gdy uzyskamy informację, że dane niezbędne do logowania lub autoryzacji transakcji znalazły się w posiadaniu osoby trzeciej, dostęp do systemu PekaoBiznes24 może zostać niezwłocznie zablokowany. Zostaniesz o tym poinformowany: 

   • w czasie próby zalogowania, 
   • telefonicznie, na numer zaufany.
 • Autoryzacja operacji

   • Operacje finansowe wykonywane w systemie PekaoBiznes24 wymagają autoryzacji. Sposoby autoryzacji określone są w regulaminie.
   • W systemie PekaoBiznes24 możesz zlecać m.in. przelewy krajowe i zagraniczne oraz inne transakcje finansowe. 
   • Po wypełnieniu formularza transakcji zawsze sprawdzaj poprawność wprowadzonych danych na ekranie pośrednim, w komponencie autoryzującym, w wiadomości z kodem SMS lub aplikacji mobilnej. Jeżeli dane są zgodne, zaakceptuj przelew zgodnie z używaną metodą autoryzacji. Po zaakceptowaniu otrzymasz informację o przyjęciu zlecenia przelewu do realizacji.
   • W celu dodatkowej weryfikacji niektórych operacji możemy wstrzymać realizację transakcji do momentu potwierdzenia jej telefonicznie dzwoniąc na numer zaufany/numer podany przez firmę do kontaktów z nami. Moment dokonania poprawnej dodatkowej weryfikacji operacji traktowany jest jako moment autoryzacji i określa termin otrzymania przez nas zlecenia do realizacji.
   • W przypadku uznania transakcji za podejrzaną, operację uznaje się za niezłożoną, czym zostaniesz poinformowany już w trakcie rozmowy.
   • Nie ma możliwości odwołania operacji po dokonaniu jej autoryzacji, za wyjątkiem przelewów z datą przyszłą lub cyklicznych, które mogą być odwołane najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień realizacji wynikający z określonego cyklu lub przyszłej daty realizacji. Szczegółowy opis procesu realizacji przelewów znajdziesz w "Instrukcji systemu PekaoBiznes24".
   • Jeżeli powód odmowy realizacji transakcji wynika z przyczyn zależnych od  nas niezwłocznie poinformujemy Cię o odmowie wykonania zlecenia transakcji podając powód odmowy oraz procedurę umożliwiającą realizację transakcji:
    • poprzez system PekaoBiznes24 - status realizacji transakcji,
    • poprzez kontakt telefoniczny na numer zaufany/numer podany przez firmę do kontaktów z nami, 
    • wiadomością systemową.
   • W przypadku autoryzacji kodami SMS zawsze sprawdzaj, czy wiadomość z kodem autoryzacyjnym jest zgodna z wykonywaną przez Ciebie operacją.
   • Jeśli korzystasz z karty lub tokena sprzętowego, pamiętaj aby nigdy nie podawać numeru PIN osobom nieuprawnionym. Nie wysyłamy wiadomości e-mail z prośbą o podanie tych informacji.
   • Numery PIN do karty i aplikacji mobilnej powinny różnić się od PIN-u, którego używasz w serwisie telefonicznym i inne niż PIN do telefonu. Uwaga! Wybierz kombinację cyfr trudniejszą do odgadnięcia niż np. data urodzin Twoich lub bliskiej Ci osoby.
     
 • Podejrzenie nadużycia

  • Utrata lub kradzież danych:

   W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad danymi do logowania lub urządzeniami do podpisu oraz w przypadku ich kradzieży lub nieuprawnionego użycia (podejrzenia nieuprawnionego użycia) niezwłocznie należy:

   • zadzwonić na infolinię PekaoBiznes24 (+48 519 299 900, opłata wg cennika operatora) w celu blokady dostępu do systemu PekaoBiznes24 lub anulowania danych do logowania i autoryzacji zleceń,
   • przekazać na infolinii wszystkie niezbędne informacje dotyczące oszustwa,
   • zmienić natychmiast hasła logowania do systemu PekaoBiznes24 na bezpiecznym urządzeniu,
   • złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organom ścigania tj. policji lub prokuraturze,
   • poinformować nas później o złożeniu zawiadomienia dotyczącym podejrzenia popełnienia przestępstwa. 

    

   Postępowanie w przypadku wystąpienia lub podejrzenia kradzieży:

   • Powiadom nas niezwłocznie w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia dokonania nieautoryzowanych transakcji na rachunku. Informuj o wszystkich podejrzanych zdarzeniach
   • i nietypowych sytuacjach, które zauważysz w trakcie korzystania z usług bankowości elektronicznej oraz o potencjalnych próbach ataków socjotechnicznych mających na celu np. wyłudzenie Twoich danych.
   • Jako próbę wyłudzenia poufnych danych należy traktować również wiadomości e-mail nakłaniające do ujawnienia informacji służących do logowania lub autoryzacji, danych umożliwiających bezpieczne korzystanie z usługi PekaoBiznes24 lub zawierającej linki do strony logowania, a także danych dotyczących kart płatniczych.
   • Niezwłocznie skontaktuj się z konsultantem PekaoBiznes24 pod numerem telefonu +48 519 299 900 (opłaty wg cennika operatora), który poradzi jak w danej sytuacji się zachować - kontakt jest możliwy przez całą dobę. Każde zgłoszenie będzie poddane szczegółowej analizie, o jej wyniku będziesz poinformowany w wybrany przez Ciebie sposób
   • (np. telefonicznie, pocztą wewnętrzną w PekaoBiznes24).