GRUPA PEKAO

Grupa Banku Pekao S.A. składa się z instytucji finansowych i niefinansowych, skupionych wokół banku uniwersalnego i oferuje wszystkie dostępne w Polsce usługi finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

         

Grupę kapitałową tworzą Bank Pekao S.A. jako podmiot dominujący oraz spółki zależne. Bank posiada ponadto akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych, a także zaangażowania mniejszościowe. 

 
   
   

Nazwa spółki
(działalność)

Adres
 

Telefon/Faks
                                           

Polskie spółki zależne i stowarzyszone Banku Pekao S.A.

1

Centralny Dom
Maklerski Pekao S.A.
(Maklerska)

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.cdmpekao.com.pl/

tel.   +48 (22) 821 88 22,
faks +48 (22) 856 17 77

2

Centrum Bankowości
Bezpośredniej Sp. z o.o.
(Call center)

ul. J. Conrada 37
31-357 Kraków 
www.cbb.pl/

tel. (12) 635 44 50
faks: (22) 571 48 52

3

Centrum Kart S.A
(Finansowa pomocnicza)

ul. Giełdowa 5
01-211 Warszawa

tel. +48 (22) 534 23 43
faks +48 (22) 534 23 44

4

Pekao Bank Hipoteczny S.A.
(Bankowa)

ul. Domaniewska 39 a
02-672 Warszawa
www.pekaobh.pl/

tel. +48 (22) 208 20 20
tel. +48 (22) 208 20 40
faks +48 (22) 208 21 88
Infolinia: 801 801 482

5

Pekao Faktoring Sp. z o.o.
(Usługi faktoringowe)

ul. Lubartowska 74 a
20-094 Lublin
www.pekaofaktoring.com.pl/

tel. +48 (81) 445 20 00,
445 20 15, 445 20 57
faks +48 (81) 445 20 02

6

Pekao Financial Services Sp. z o.o.
(Agent transferowy)

ul.Postępu 21
02-676 Warszawa
www.pekao-fs.com.pl/

tel. +48 (22) 640 09 01
faks +48 (22) 640 09 02

7

Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
(Doradztwo gospodarcze)

ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa

tel.   +48 (22) 524 68 31
faks +48 (22) 534 63 82

8

Pekao Investment Banking S.A.
(Maklerska)

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.pekaoib.pl/

tel. +48 (22) 586 29 99
faks +48 (22) 586 28 52

9

Pekao Leasing Sp. z o.o.
(Leasingowa)

ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Adres do korespondencji:
Centrala
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
www.pekaoleasing.com.pl/

tel. +48 (22) 548 21 00
faks +48 (22) 548 21 10

10

Pekao Leasing Holding S.A.
(Leasingowa)

ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
www.pekaoleasing.com.pl/

Tel. +48 (22) 548 21 00
faks +48 (22) 548 21 10

11

Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
(Zarządzanie funduszami emerytalnymi)

ul. Domaniewska 41A,
02-672 Warszawa 
www.pekaopte.pl/

tel. +48 (22) 874 46 10/11
faks +48 (22) 874 46 08

12

Pekao Property S.A.
(Deweloperska)

ul. Puławska 54/56,
02-592 Warszawa
www.pekaoproperty.pl/

Recepcja:
tel.: +48 (22) 624 33 11
fax: + 48 (22) 624 33 09
Biuro sprzedaży:
tel.: +48 (22) 624 33 21
tel.: +48 (22) 624 33 20

13

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
(Izba rozliczeniowa)

ul. Rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa
www.kir.com.pl/

tel.:   +48 (22) 545 55 00
         +48 (22) 545 55 01

faks: +48 (22) 545 55 99

14

Pioneer Pekao Investment Management S.A.*
(Zarządzanie aktywami)

ul. Marynarska 15 
budynek New City,
02-674 Warszawa
www.ppim.com.pl/
www.pioneer.com.pl/

tel. +48 (22) 640 40 00/10
faks +48 (22) 640 40 05

15

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.
(Maklerska)

ul. Puławska 107
02-595 Warszawa
www.xelion.pl/

tel. +48 (22) 565 44 00
faks +48 (22) 565 44 01
Infolinia: 801 370 370

Spółki pośrednio zależne

1

FPB Media Sp. z o.o. (zależna od Pekao Property S.A.) (Deweloperska)

ul. Puławska 54/56,
02-592 Warszawa

tel.: +48 (22) 624 33 11
fax: + 48 (22) 624 33 09

* Pioneer Pekao Investment Management S.A. posiada 100% udziałów w Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (powstałe z połączenia Pekao/Alliance TFI S.A. oraz Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)

Szczegółowe informacje dotyczące składu Grupy kapitałowej Banku zamieszczone są w Sprawozdaniach Finansowych.

Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty