KONTAKT

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841

Bank Pekao SA - Centrala 
ul. Grzybowska 53/57
skrytka pocztowa 1008
00-950 Warszawa

tel. (22) 656 00 00
faks (22) 656 00 04, 656 00 05

SWIFT: PKOP PL PW
LEI:  5493000LKS7B3UTF7H35

Nazwa Serwisu

Zakres obsługi

Numer telefonu

Czas pracy

dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy
Infolinia produktowa Informacje o produktach i usługach Banku Pekao SA

801 365 365

(42) 68 38 232

obsługa całodobowa
(7 dni w tygodniu)

Infolinia Funduszy Inwestycyjnych

Infolinia pożyczek gotówkowych

Infolinia Pożyczki Ekspresowej

  801 325 325

(42) 68 38 683

codziennie
7.00 - 22.00

 

SMS o treści
"KONTAKT"
pod numer 3399

Oddzwaniamy:
dni robocze 
09:00-21.00 
nd. i święta
13.00 - 18.00

Infolinia kredytów hipotecznych

 801 334 334

(42) 68 38 334
(22) 59 12 334

codziennie
7.00 - 22.00

Infolinia Bankowości Osobistej Premium  

 801 351 351

(42) 68 38 351

codziennie
7.00 - 22.00

Obsługa kart płatniczych

Obsługa kart płatniczych emitowanych przez Bank Pekao SA: zastrzeganie kart, informacje o posiadanych kartach.

801 324 324

(42) 68 38 324
(22) 59 12 324

obsługa całodobowa

Zastrzeganie kart płatniczych

Zastrzeganie kart płatniczych

800 120 016

(42) 68 38 316
(22) 59 12 316

obsługa całodobowa

Obsługa Pekao24
(w tym bankowość telefoniczna)

Informacje o rachunkach, składanie dyspozycji, wsparcie użytkowników systemu internetowego.

800 380 380

(42) 68 38 380

automatyczny serwis transakcyjny dostępny przez cała dobę

obsługa całodobowa (7dni w tygodniu)

Infolinia Biznes Banku Pekao SA

Informacje
o produktach
i usługach
dla firm

 801 340 340

  (42) 68 38 340

 codziennie
7.00-22.00

Obsługa PekaoFirma24  

Infolinia PekaoFirma24  

  801 666 555

(22) 591 23 23 

obsługa całodobowa 

Infolinia i Obsługa Klientów Domu Maklerskiego Informacje o produktach i usługach Domu Maklerskiego: dostęp do informacji o posiadanym rachunku maklerskim, możliwość złożenia dyspozycji do rachunku.

800 105 800

(22) 591 22 00

w dni robocze w godzinach 8.00 - 20.00

Obsługa rachunków objętych procesem monitoringu i windykacji Informacja o rachunkach (bieżących, kredytowych, kart kredytowych), w przypadku których prowadzone są działania monitoringowe i windykacyjne

(42) 683 84 44
(22) 591 24 43

(42) 683 84 44
(22) 591 24 43

w dni robocze w godzinach 
 8:00-21:00

Biuro Reklamacji
                                Informacja o sposobie składania i statusie rozpatrywania reklamacji w Banku Pekao S.A.

 (22) 524 6988

(22) 524 6988

 dni robocze
9:00-16:00

Umożliwiamy naszym Klientom złożenie reklamacji w sposób najbardziej dla nich dogodny, dając do dyspozycji następujące drogi:

  • osobiście w Oddziale Banku
  • za pomocą Infolinii Banku - 801 365 365 lub (42) 68 38 232
  • faksem lub pocztą na adresy Oddziałów Banku lub Biura Reklamacji:

       Biuro Reklamacji 
       Bank Pekao S.A. 
       ul. Żwirki i Wigury 31 
       02-091 Warszawa 
       faks: (22) 534 63 07

  • użytkownicy Pekao24 mogą złożyć reklamację poprzez:
    • konsultanta TelePekao - 800 380 380  lub  (42) 68 38 380
    • wiadomość wysłaną w serwisie internetowym Pekao24.

Bank Pekao SA -
Centrala
ul. Grzybowska 53/57
skrytka pocztowa 1008
00-950 Warszawa
tel. (22) 656 00 00
faks (22) 656 00 04, 656 00 05
SWIFT: PKOP PL PW
NIP: 526 00 06 841

Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.
ul. J. Conrada 37
31-357 Kraków
tel. (12) 635 44 50
faks: (22) 571 48 52


Centrum Kart
Banku Pekao SA

ul. Giełdowa 5
01-211 Warszawa
faks (22) 534 36 33, 534 35 00

Fakt utraty karty prosimy zgłosić:
tel. 0-800 120 016 (tylko w Polsce)
lub +48 (42) 683 83 16 (z zagranicy)
Toolbox
  Placówki i bankomaty
  Formularze Kontaktowe
  Notowania akcji
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty