Prozi - tancerz, filmowiec, podróżnik

Zgarnij do

200 zł

+ 3 400 punktów w programie Bezcenne Chwile

Jak? Zrób selfie i załóż Konto Przekorzystne.
Spełnij pozostałe warunki promocji i czekaj na wpływy!

Promocja trwa do 30.09.2020 r.

ZAŁÓŻ KONTO ONLINE ZAŁÓŻ KONTO ONLINE
ZAŁÓŻ KONTO ONLINE
Wymagana jest akceptacja Regulaminu

CIESZ SIĘ BENEFITAMI
KONTA PRZEKORZYSTNEGO

do 200 zł

100 zł za założenie konta za pomocą selfie, 4 miesięce aktywności i spełnienie pozostałych warunków1

100 zł za skuteczne polecenie konta znajomemu
Dowiedz się więcej

3 400 punktów w programie Bezcenne Chwile, które możesz wymienić, np. na voucher do Allegro o wartości 50 zł2

24/7

Dostęp do konta 24/7 przez aplikację mobilną PeoPay

0 zł3

za prowadzenie Konta Przekorzystnego

za obsługę karty rewolucyjnej

za przewalutowanie przy płatności kartą

prowizji banku za wypłaty z bankomatu za granicą

Karta Rewolucyjna

Karta Rewolucyjna do konta z gwarancją niskich kursów4

OK, GO

Program rozwoju OK,GO5

Wymagana jest akceptacja Regulaminu
ZAŁÓŻ KONTO ONLINE
ZAŁÓŻ KONTO ONLINE

Jak założyć konto online?

Klikając w „Załóż konto online” wejdź na wniosek online

Wypełnij wniosek online

wypełnij wniosek
online

Wybierz weryfikację tożsamości na selfie (biometria)

wybierz weryfikację
tożsamości na selfie
(biometria)

Zatwierdź umowę zdalnie

zatwierdź umowę
zdalnie

do 200 złotych

Spełnij warunki1
i zgarnij do 200 zł

Wymagana jest akceptacja Regulaminu
ZAŁÓŻ KONTO ONLINE
ZAŁÓŻ KONTO ONLINE

Regulamin promocji ” Otwórz Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium wraz z Kartą i aplikacją mobilną PeoPay i otrzymaj nagrodę 100 zł” – edycja II
Regulamin rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych.
Taryfa Prowizji i Opłat bankowych dla Klientów detalicznych.

1 Aby otrzymać 100 zł premii, należy: do 30.09.2020 r. otworzyć Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium z kartą i aplikacją mobilną PeoPay. Umowa powinna zostać zawarta w aplikacji mobilnej PeoPay lub online na pekao.com.pl/konto (jeśli identyfikacja klienta podczas zawierania umowy się nie powiedzie, umowę można zawrzeć w oddziale naszego banku), do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego lub Konta Świat Premium i w każdym z trzech kolejnych miesięcy spełnić oba warunki aktywności, tzn. zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł z zewnątrz lub konta firmowego z Banku Pekao S.A. oraz wykonać jedną transakcję kartą do tego konta lub aplikacją mobilną PeoPay, a także zalogować się do aplikacji mobilnej PeoPay i spełnić pozostałe warunki określone w regulaminie promocji.
Nagroda 100zł będzie wypłacona na Twoje Konto Przekorzystne do 28.02.2021 r.

2 Nagroda przysługuje za zapisanie się do Programu Mastercard Bezcenne Chwile do dnia 30.09.2020 r. na www.pekao.com.pl/bezcennechwile oraz spełnieniu warunków opisanych w regulaminie promocji. Po przyznaniu punktów w programie - wybierz jako nagrodę voucher do Allegro. Regulamin promocji „Punkty na start z Bankiem Pekao S.A. – edycja III”

3 0zł do ukończenia 26. roku życia 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego, obsługę karty do tego konta oraz brak prowizji banku za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą są bezwarunkowe.

4 Karta rewolucyjna to karta Mastercard Debit FX do Konta Przekorzystnego. Gwarancja niskich kursów dotyczy płatności za granicą tą kartą, rozliczanych w ramach środków w PLN, dostępnych na Koncie Przekorzystnym, polega na rozliczeniu płatności po średnim kursie Mastercard bez dodatkowych prowizji banku za przewalutowanie i bez doliczania marży banku do kursu wymiany. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient akceptuje przewalutowanie transakcji po kursie oferowanym w punkcie zlecania płatności. Gwarancja nie obejmuje poziomu kursów Mastercard, które mogą wzrastać lub spadać.

5 OK,GO, program rozwoju dla młodych, szkolenia online i dostęp do HRB, więcej na myican.hbrp.pl/pekaogo

Pojęcia: wypłata, prowadzenie konta, obsługa karty, przelew i PeoPay odpowiadają następującym określeniom z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437): wypłata gotówki, prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, polecenie przelewu, polecenie przelewu wewnętrznego, usługa bankowości elektronicznej. Stosowne definicje znajdziesz tutaj.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-814. REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

* Polityka prywatności