Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Promocja trwa do 30.09.2021 r.
Masz ochotę na nagrodę?
za spełnienie warunków
promocji
Otwórz Konto Przekorzystne dla Młodych (do 26 lat) z kartą debetową do konta i aplikacją PeoPay w terminie 15.07.2021 – 30.09.2021 r. i spełnij warunki w każdym z 3 pełnych miesięcy:
1 wpływ na konto min. 500 zł1
min. 1 transakcja bezgotówkowa
(kartą lub PeoPay)
Dodatkowo złóż dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort w Okresie przystąpienia do Promocji i nie odstępuj od niej minimum do dnia wypłaty Nagrody.
Spełnij dodatkowe warunki promocji, które znajdziesz w Regulaminie Promocji
Nagrodę otrzymasz w zależności od dnia przystąpienia do promocji:

a) do 30.11.2021 r. w przypadku Kont założonych w lipcu 2021 r.
b) do 31.12.2021 r. w przypadku Kont założonych w sierpniu 2021 r.
c) do 31.01.2022 r. w przypadku Kont założonych we wrześniu 2021 r.

Jeśli założysz konto online, powinieneś również złożyć wzór podpisu w dowolnym oddziale banku:

a) do 29.10.2021 r. w przypadku Kont założonych w lipcu 2021 r.,
b) do 30.11.2021 r. w przypadku Kont założonych w sierpniu 2021 r.,
c) do 31.12.2021 r. w przypadku Kont założonych we wrześniu 2021 r.
więcej
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Chcesz pakiet?
No, chcesz!
Zakładając konto wybierz Pakiet Komfort
i przez pół roku nie płać za niego ani zeta.
Co Ci da? Ubezpieczymy Twoje zakupy
w necie! Shopping online jak normalnie,
a bezpieczeństwo dużo większe!2
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Pakiet Komfot
STANDARD
Express Elixir3
2 szt. miesięcznie
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
i ubezpieczenie assistance –
usługi informacyjne
w tym tel. komórkowy
Pakiet Komfot
ZŁOTY
Express Elixir3
3 szt. miesięcznie
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
i ubezpieczenie assistance –
usługi informacyjne
w tym tel. komórkowy
Pomoc w domu4
Pomoc specjalistów - dojazd,
robocizna, części
Pakiet Komfot
PLATYNOWY
Express Elixir3
4 szt. miesięcznie
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
i ubezpieczenie assistance –
usługi informacyjne
w tym tel. komórkowy
Pomoc w domu4
Pomoc specjalistów - dojazd,
robocizna, części
Odpowiedzialność cywilna
w życiu prywatnym
Złóż dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort podczas zakładania Konta
Ochronę ubezpieczeniową zapewnia PZU SA. Bank jest ubezpieczającym i opłaca składkę.

Pakiet Komfort składa się z płatnego Pakietu Express Elixir i bez dodatkowych opłat dla Klienta, w całym okresie ochrony, Pakietu Ubezpieczeń. Pakiet Express Elixir jest bezpłatny w promocji przez 6 pierwszych miesięcy, jeżeli będzie aktywowany do konta po raz pierwszy. Po tym okresie pobierzemy miesięcznie opłatę za Pakiet Express Elixir zgodnie z Regulaminem Pakietu Komfort.
Pakiet Komfort
STANDARD
Pakiet Komfort
Złoty
Pakiet Komfort
Platynowy
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
2 szt. miesięcznie
Express Elixir
3 szt. miesięcznie
Express Elixir
4 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
Konto Przekorzystne 6 zł 9 zł 12 zł
Konto Świat Premium 4 zł 6 zł 8 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Bezpłatny w całym okresie ochrony
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów4; dojazd + robocizna + części
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów4; dojazd + robocizna + części
10 000 zł OC w życiu prywatnym
Pakiet Komfort
STANDARD
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
2 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
Konto Przekorzystne 6 zł
Konto Świat 4 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Bezpłatny w całym okresie ochrony
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
10 000 zł
Pakiet Komfort
złoty
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
3 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
Konto Przekorzystne 9 zł
Konto Świat 6 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Bezpłatny w całym okresie ochrony
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów4; dojazd + robocizna + części
10 000 zł
Pakiet Komfort
platynowy
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
4 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
Konto Przekorzystne 12 zł
Konto Świat 8 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Bezpłatny w całym okresie ochrony
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów4; dojazd + robocizna + części
10 000 zł OC w życiu prywatnym
Suma Ubezpieczenia jest ustalana na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w każdych kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia. Pakiet Ubezpieczeń stanowi obok Pakietu Express Elixir część Pakietu Komfort. W ramach Pakietu Komfort dostępne są trzy warianty (Platynowy, Złoty, Standard) różniące się liczbą przelewów natychmiastowych (w ramach Pakietu Express Elixir) oraz zakresem ubezpieczenia w ramach Pakietu Ubezpieczeń. Zakres ochrony Pakietu Ubezpieczeń w poszczególnych wariantach:
- Wariant Standard: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne;
- Wariant Złoty: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne, ubezpieczenie Pomoc w domu;
- Wariant Platynowy: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne, ubezpieczenie Pomoc w domu oraz OC w życiu prywatnym.
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Dodatkowe bonusy?
SUPER!
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
JAK ZAŁOŻYĆ KONTO ONLINE?
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Korzystaj ze swojej kasy
skądkolwiek masz ochotę!
Aplikacja PeoPay6 to wygodny i bezpieczny dostęp do konta.
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu