Dla klientów do 30. roku życia

Dla klientów do 30. roku życia

Dla klientów Biura Maklerskiego Pekao do 30. roku życia, którzy posiadają rachunek inwestycyjny lub otworzą go do 31.12.2024 r. obniżamy stawki opłat i prowizji dla czynności wskazanych w cz. I („Instrumenty finansowe dostępne w systemach obrotu działających w Polsce”) pkt 1 Taryfy Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Pekao i w cz. V („Obsługa rachunku inwestycyjnego (rachunku)”) pkt 2 Taryfy Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Pekao.

  • Obniżone stawki wynoszą 0,2%, min. 5,90 PLN i obejmują transakcje z tytułu wykonywania zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, kwitów depozytowych, REIT, certyfikatów inwestycyjnych, ETP i produktów strukturyzowanych.
  • Opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego dla osoby fizycznej zostaje obniżona do 0 zł.

Wymienione wyżej stawki opłat i prowizji obowiązują do czasu zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończysz 30. rok życia. 

Klienci, których objęliśmy ofertą w 2023 r. korzystają z niej na warunkach określonych w Komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao nr 11/BM/ZWS/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje o warunkach obniżenia opłat i prowizji dostępne są w Komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao nr 103/BM/ZWS/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

 

Nota prawna

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym. Nie należy go traktować jako oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

UWAGA! Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Ryzyko inwestycyjne zależy od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Pekao w sekcji Informacje prawne.

Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą odbiorcy niniejszego materiału.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.