Ubezpieczenie turystyczne Bezpieczna podróż

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Planujesz wyjazd zagraniczny lub wakacje w Polsce w ramach zorganizowanego wypoczynku? PZU SA przygotowało ubezpieczenie „Bezpieczna podróż” dla klientów Banku Pekao S.A., dzięki któremu zyskasz wsparcie w razie nieoczekiwanych problemów podczas podróży. Otrzymasz pomoc, gdy zachorujesz, zdarzy Ci się wypadek, wyrządzisz szkodę innej osobie, a także w innych trudnych sytuacjach.

nagłe zachorowanie na COVID-19

Twoja ochrona w czasie podróży zagranicznej trwającej do 30 dni

 • Zobacz szczegóły

  Jeśli wybierasz się w podróż zagraniczną, która będzie trwała nie dłużej niż 30 dni, ubezpieczenie zapewni Ci ochronę również w przypadku nagłego zachorowania na COVID-19. PZU SA zrealizuje przysługujące na podstawie OWU świadczenia z tytułu nagłego zachorowania na COVID-19, o ile będzie to zgodne z przepisami prawa wydanymi przez właściwe władze, dotyczącymi przeciwdziałania epidemii czyli zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19. 

wygodny zakup on-line

poznaj cenę i kup ubezpieczenie w aplikacji PeoPay lub serwisie Pekao24

 • Zobacz szczegóły

  Po zalogowaniu do aplikacji PeoPay lub serwisu Pekao24 we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wskaż kierunek i cel podróży, okres ubezpieczenia. Nastepnie dopasuj zakres ochrony do swoich potrzeb,wybierz sumy ubezpieczenia i uzupełnij dane uczestników wyjazdu. Zawrzyj umowę i opłać składkę ze swojego rachunku. Polisę otrzymasz w twojej bankowości internetowej lub mobilnej.

szeroki zakres ubezpieczenia

wybierz jeden z dostępnych wariantów ochrony lub utwórz dostosowane do Twoich potrzeb ubezpieczenie w wariancie edytowalnym

 • Zobacz szczegóły

  W podstawowym zakresie ubezpieczenia znajdziesz trzy ubezpieczenia tj.: kosztów leczenia i assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków i OC w życiu prywatnym. Ochronę możesz rozszerzyć dodatkowo o choroby przewlekłe oraz ryzyka związane z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa lub snowbordu oraz uprawiane sportów wysokiego ryzyka wraz z assistance Pakiet Sport. Dodatkowo możesz kupić ubezpieczenie bagażu podróżnego, a jeśli będziesz uczestniczyć w zorganizowanej imprezie turystycznej możesz wykupić ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku. Gdy w podróż wybierasz się samochodem możesz rozszerzyć zakres podstawowy o assistance komunikacyjne na czas wyjazdu.

Sprawdź ofertę ubezpieczenia turystycznego.
 

Dla kogo jest to ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie możesz zawrzeć: 

 • dla siebie albo
 • dla siebie i osób, z którymi wybierasz się w podróż np. członków rodziny czy znajomych 

jeśli za pośrednictwem rachunku w Banku Pekao S.A. masz dostęp do usług bankowości elektronicznej.
Z ubezpieczania mogą korzystać Polacy i cudzoziemcy.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 • Możesz wybrać jeden z trzech wariantów ochrony: Minimum, Edytowalny lub Maksimum. 
 • Wariant Edytowalny pozwoli Ci dostosować sumę ubezpieczenia do Twoich potrzeb. 
 • W każdym wariancie ubezpieczenie możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia w zakresie podstawowym lub rozszerzyć ochronę o dodatkowe ryzyka związane z uprawianiem sportów, a także choroby przewlekłe oraz ubezpieczenia zawarte w klauzulach dodatkowych.
 • W zależności od kierunku podróży wybierz ubezpieczenie w strefie Polska, Europa, Świat lub Świat z USA, Kanadą, Australią oraz Japonią.

Podstawowy zakres ubezpieczenia:

 • koszty leczenia i ubezpieczenie assistance
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • OC w życiu prywatnym

Możesz rozszerzyć zakres podstawowy i mieć ochronę, jeśli np.   

 • wyjeżdżasz by uprawiać sport,  
 • cierpisz na chorobę przewlekłą lub choroby, z powodu których w okresie 12 miesięcy przed zawarciem ubezpieczenia przebywałeś w szpitalu lub w okresie 30 dni przed zawarciem umowy ubezpieczenia przeszedłeś zabieg przeprowadzony w ramach chirurgii jednego dnia 

Ubezpieczenie Bezpieczna Podróż możesz wzbogacić o wybrane dodatkowe klauzule:

 • ubezpieczenie assistance Pakiet Sport
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku
 • ubezpieczenie assistance komunikacyjne

Jesteś naszym klientem?

Zaloguj się do serwisu
 • Co zyskasz z ubezpieczeniem

  • Z ubezpieczeniem kosztów leczenia i assistance, otrzymasz pomoc, jeśli w czasie podróży nagle zachorujesz lub przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek. Jesteś objęty ochroną od wyjścia z domu do momentu powrotu z podróży. Zobacz przykłady wsparcia, jakie PZU SA może Ci zaoferować: 

   • leczenie - zorganizuje i opłaci pobyt i leczenie w szpitalu, wizyty u lekarza (także stomatologa), badania, operacje lub zabiegi ambulatoryjne,
   • transport - zapewni transport (także medyczny) z miejsca wypadku do lekarza lub szpitala, a nawet z zagranicy do domu. Zorganizuje również transport zwłok do miejsca pochówku w Polsce,
   • zwrot kosztów leczenia - zwróci Ci pieniądze, które wydasz np. na leki (przepisane przez lekarza podczas Twojego wyjazdu) czy naprawę lub zakup sprzętu ortopedycznego albo okularów korekcyjnych,
   • wsparcie po powrocie do domu - zapewni Ci pomoc domową w razie zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku w podróży
   • poszukiwanie i ratownictwo - opłaci akcję poszukiwawczą lub ratowniczą w razie zaginięcia, (np. w górach), a także na lądzie i na wodzie. Jeśli zdarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek, zapewni pieniądze np. na leczenie, w tym rehabilitację.

   Wsparcie finansowe po wypadku. PZU SA wypłaci pieniądze, jeśli np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

   • Twoje zdrowie poważnie ucierpi (dojdzie do tzw. trwałego uszczerbku), np. złamiesz nogę lub skręcisz kolano,
   • umrzesz – w takiej sytuacji pieniądze z ubezpieczenia otrzymają Twoi bliscy.

   Dzięki ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym, osoba, której wyrządzisz szkodę, otrzyma od PZU SA odszkodowanie. Ubezpieczenie działa, jeśli np.: 

   • Ty lub osoby, którymi opiekujesz się podczas podróży (a także Twoje zwierzę), okaleczycie kogoś lub zniszczycie czyjąś własność,
   • zniszczysz wypożyczony sprzęt lub przedmioty w wynajmowanym pokoju.
 • Rozszerzony zakres ubezpieczenia

  • Assistance – Pakiet Sport
   Jeśli zależy Ci na pełnym komforcie w podróży, podczas której będziesz rekreacyjne uprawiać narciarstwo lub snowboard na oznakowanych trasach zjazdowych albo uprawiać  sporty wysokiego ryzyka, PZU SA zapewni Ci m.in.:

   • pokrycie kosztów zakwaterowania, jeśli nie możesz wrócić do swojego miejsca zakwaterowania,
   • świadczenie w razie zamknięcia  tras zjazdowych w przypadku zamknięcia wszystkich oznakowanych tras zjazdowych położonych w promieniu 30 km od miejsca zakwaterowania z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, 
   • zwrot kosztów niewykorzystanego Ski-Pass w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania,
   • zwrot kosztów naprawy zniszczonego sprzętu sportowego lub jego wynajmu w razie utraty lub zniszczenia sprzętu sportowego wchodzącego w skład bagażu podróżnego, np. w wyniku zderzenia z innymi osobami, kradzieży z włamaniem lub rabunku lub zdarzeń losowych potwierdzonych przez służby ratunkowe.

   Ubezpieczenie bagażu podróżnego
   Otrzymasz wsparcie po utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu bagażu z rzeczami osobistymi, sprzętem elektronicznym lub sportowym. Dzięki ubezpieczeniu, PZU SA  wypłaci odszkodowanie jeśli m.in.:

   • ktoś włamie się do Twojego pokoju hotelowego lub innej kwatery (czy zamkniętego samochodu) i ukradnie lub uszkodzi Twój bagaż,
   • Twoje walizy, torby, neseser, plecak lub podobne przedmioty zostaną uszkodzone lub zniszczone wskutek udokumentowanej kradzieży części albo całej ich zawartości.

   Jeśli podczas podróży będziesz rekreacyjne uprawiać narciarstwo lub snowboard na oznakowanych trasach zjazdowych albo uprawiać  sporty wysokiego ryzyka, możesz rozszerzyć ochronę bagażu, dzięki czemu ubezpieczeniem objęty będzie także sprzęt sportowy wraz z osprzętem i specjalistycznym strojem do uprawiania danej dyscypliny sportu.

   Ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku
   Jeżeli musisz, np. z powodu choroby, zrezygnować z wcześniej zorganizowanej podróży lub ją przerwać, to PZU SA zwróci Ci:

   • poniesione koszty Twojej rezygnacji,
   • koszty anulowania wykupionych biletów.


   Ubezpieczenie assistance komunikacyjny 
   Jeśli w podróż wybierasz się samochodem osobowym lub z przyczepą o ładowności do 2 ton (z wyjątkiem przyczep kempingowych), który będziesz użytkować wyłącznie do celów prywatnych, PZU SA zorganizuje i pokryje koszty usług assistance w razie problemów na drodze. Zyskasz pomoc, jeśli będziesz mieć wypadek, awarię, zabraknie Ci paliwa, zatrzaśniesz kluczyki w samochodzie, rozładuje Ci się akumulator lub coś stanie się Tobie (np. nagle zachorujesz). W takiej sytuacji zapewnimy Ci holowanie, samochód zastępczy, nocleg, , zmiennika kierowcy i wiele innych usług.  

   Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej, w tym miejsce wypadku i obszar realizacji świadczeń, obejmuje:

   • strefę „Polska” albo 
   • strefę „Polska” oraz  wszystkie państwa europejskie, z wyłączeniem Mołdawii i Rosji, a także  obejmuje Algierię, Maroko, Izrael i Tunezję.
 • Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

  • W niektórych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa nie będzie działała lub jest ograniczona. O takich sytuacjach PZU SA mówi, że są to ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej.
   Nie będziesz mógł się ubezpieczyć, jeśli np.:

   • jedziesz za granicę zdiagnozować chorobę lub się leczyć (czyli na planowe leczenie),
   • wyjeżdżasz, pomimo tego, że ze względów zdrowotnych nie powinieneś.

   Pełną listę ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczeniowej znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia 

 • Sprawdź cenę za ubezpieczenie „Bezpieczna podróż”

  • Zaloguj się i oblicz składkę w oparciu o wybrane kryteria podróży oraz zakres i sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie kupisz w 5 prostych krokach: 

   • Dane o podróży - wypełnij krótki formularz 
   • Oferta ubezpieczenia – sam dopasuj zakres ochrony i poznaj składkę 
   • Podróżujący - uzupełnij dane ubezpieczonych
   • Podsumowanie - zaakceptuj ofertę i opłać składkę online
   • Płatność - pobierz polisę
 • Warunki zawarcia ubezpieczenia „Bezpieczna podróż”

  • Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Bezpieczna podróż” dla Klientów Banku Pekao S.A. 

   Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia „Bezpieczna podróż” dla klientów Banku Pekao S.A. Zwróć uwagę szczególnie na zakres ochrony ubezpieczeniowej, sumę ubezpieczania, warunki zawarcia umowy ubezpieczenia, zasady odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności PZU SA.
    

 • Zgłoszenie szkody w PZU SA

  • Jeżeli w związku z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem lub innym zdarzeniem objętym ochroną potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Centrum Pomocy PZU pod numerem telefonu +48 22 505 11 55* czynnym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest na podstawie zawartej indywidualnej umowy ubezpieczenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna pełni rolę agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11145778/A. 

Materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, wyłączeniach i ograniczeniach ochrony ubezpieczeniowej oraz sumach ubezpieczenia i limitach  kwotowych określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Bezpieczna podróż” dla klientów Banku Pekao S.A. dostępnych na stronie www.pekao.com.pl, sekcja: pliki do pobrania, a także dostępne na stronie www.pzu.pl

 • Pliki do pobrania - archiwum

  • Regulamin promocji Ferie z ubezpieczeniem "Bezpieczna podróż"

   Regulamin promocji Ferie z ubezpieczeniem "Bezpieczna podróż"
   Pobierz plik

   Regulamin promocji Bezpieczna podróż URLOP 2022, ważny do 31.08.2022

   Regulamin promocji Bezpieczna podróż URLOP 2022, ważny do 31.08.2022
   Pobierz plik

   Regulamin zawierania umów ubezpieczenia drogą elektroniczną w Pekao24 - obowiązujący do 3.11.22 r.

   Regulamin zawierania umów ubezpieczenia drogą elektroniczną w Pekao24 - obowiązujący do 3.11.22 r.
   Pobierz plik

   Regulamin promocji "Ferie2024" z ubezpieczeniem "Bezpieczna Podróż" dla klientów banku Pekao S.A.- ob(...)

   Regulamin promocji "Ferie2024" z ubezpieczeniem "Bezpieczna Podróż" dla klientów banku Pekao S.A.- obowiązujący do 29.02.2024
   Pobierz plik