KARTY PREPAID

Karta Prepaid to idealne rozwiązanie dla osób ceniących swobodę i szybkość w dostępie do gotówki oraz bezpieczeństwo transakcji. 

Uwaga! Ulega zmianie Regulamin kart Prepaid wydawanych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zmieniony regulamin dla aktualnych posiadaczy kart Prepaid zgodnie z art. 65 będzie obowiązywał od 22.07.2015 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w treści regulaminu która znajduje się w zakładce "Dokumenty".

Karty prepaid  to rodzaj elektronicznego instrumentu płatniczego, który nie wymaga  posiadania rachunku osobistego w banku ani podpisywania dodatkowej umowy. Transakcji można dokonywać do wysokości salda środków - jednostek pieniądza elektronicznego, na rachunku technicznym karty, który należy wpierw zasilić poprzez wpłatę w wybrany sposób - przelewem z dowolnego rachunku bankowego lub wpłatę gotówkową. Karta nie jest spersonalizowana, oznacza to że, na karcie nie umieszcza się imienia i nazwiska Posiadacza. 
Główne korzyści z posiadania kart prepaid:
 • łatwo dostępna - nie musisz podpisywać żadnych umów, karta dostępna jest od ręki we wszystkich oddziałach Banku Pekao S.A.
 • proste zasilenie - kartę doładujesz przelewem z rachunku w dowolnym banku lub wpłatą gotówkową w oddziałach Banku Pekao S.A. lub na poczcie. 
 • bezpieczeństwo - w każdej chwili możesz sprawdzić stan środków wysyłając sms, w bankomacie Banku Pekao S.A. lub sieci Euronet, w serwisie WWW lub infolinii, a kartę doładujesz kwotą która w danej chwili jest Ci potrzebna  
 • płatności internetowe - bez trudu zapłacisz w sklepach internetowych, dokonasz rezerwacji hoteli czy biletów lotniczych 
 • dostęp do gotówki - w każdej chwili możesz wypłacić pieniądze w dowolnym bankomacie lub dokonując transakcji cashback - jednorazowo do kwoty 300 zł, w tysiącach punktów handlowo-usługowych świadczących tę usługę.  
 • szybkie i bezpieczne transakcje zbliżeniowe - dzięki funkcji zbliżeniowej, do kwoty 50 zł możesz płacić bez potwierdzania kodem PIN, i niezależnie od kwoty płacisz bez konieczności podawania karty sprzedawcy.  
 • program rabatowy - dostęp do setek zniżek w całym kraju w Programie Galeria Rabatów  
 
 

Zapoznaj się z zasadami działania kart prepaid Banku Pekao S.A. i ciesz się swobodą bezpiecznych i szybkich płatności.  

Ważne informacje przy użytkowaniu kart prepaid:

 • pamiętaj aby nadać własny numer PIN wykorzystując w tym celu Kod Startowy umieszczony w folderze karty. Możesz to zrobić w dowolnym bankomacie Banku Pekao S.A. Kod PIN będzie służył do potwierdzania transakcji w bankomacie lub terminalu - do czasu nadania numeru PIN do tego celu możesz wykorzystać Kod Startowy. Kod PIN możesz zmieniać dowolną ilość razy,
 • należy zachować folder (dokument do którego przytwierdzona jest karta), ponieważ może być potrzebny w kontaktach z Bankiem,
 • kartę można przekazać dowolnej osobie. Przekazując kartę należy również przekazać folder, Regulamin i numer PIN jeśli został nadany. Karty nie można przekazać gdy została uprzednio podpisana, zarejestrowana w serwisie www lub Pekao24,
 • dzienny limit transakcji dokonywanych kartą wynosi 500 zł.

Doładowanie karty prepaid 

Kartę prepaid można zasilić na kilka sposobów:

 • przelewem na rachunek techniczny karty z rachunku złotowego w Banku Pekao S.A. lub dowolnego w innym banku,
 • wpłatą gotówkową w kasie Banku Pekao S.A.,
 • wpłatą gotówkową na poczcie. 

Środki w zależności od sposobu zasilenia zostaną udostępnione niezwłocznie po ich wpływie do Banku, najpóźniej następnego dnia roboczego. 

Sprawdzenie stanu środków 

W każdej chwili posiadacze kart prepaid mogą sprawdzić stan środków oraz sprawdzić listę operacji na rachunku karty. Mogą tego dokonać w następujący sposób:

 • sprawdzenie salda w bankomatach Banku oraz krajowej sieci Euronet,
 • sprawdzenie listy 5 ostatnich operacji w bankomatach Banku,  
 • wysłanie wiadomość SMS na numer 3800 lub +48 662003800 o treści:

RRRRRRRRKKKK#23 (stan środków)
RRRRRRRRKKKK#26 (5 ostatnich operacji) 
RRRRRRRR - ostatnie 8 cyfr identyfikatora karty 
KKKK - ostatnie 4 cyfry numeru karty
wersja angielska - poprzez dodanie #EN na końcu każdej z wyżej wymienionych sekwencji. 

Przykładowe zapytanie: dla wersji angielskiej: 456123655478#23#EN dla wersji polskiej: 456123655478#23

(oplata za wysłaną wiadomość SMS będzie pobrana wg cennika operatora). 

 • w serwisie www pod adresem http://www.prepaid.pekao24.pl lub w Pekao24 (w przypadku Klientów Banku Pekao S.A. korzystających z serwisu Pekao 24 po uprzednim zarejestrowaniu karty w oddziale Banku Pekao S.A.), 
 • pod numerem infolinii 801 324 324 lub +48 42 68 38 324 (opłata wg cennika operatora).

Wykup środków  

 • po zakończeniu terminu ważności karty i w okresie określonym w Regulaminie możliwy jest wykup środków które pozostały na rachunku technicznym karty. W tym celu należy zgłosić się do najbliższego oddziału Banku Pekao S.A. wraz z oryginalnym folderem, dowodem tożsamości  oraz wypełnić formularz wykupienia. 
 • środki zwracane są w ciągu 30 dni na wskazany w formularzu rachunek własny Posiadacza prowadzony w banku krajowym. Brak oryginalnego folderu uniemożliwi realizację przez Bank zlecenie wykupienia środków.

Bezpieczeństwo 

 • posiadacz karty zobowiązany jest do zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa jak w przypadku każdej innej karty płatniczej. Należy starannie przechowywać Kartę oraz ochronić Kod Startowy lub PIN oraz hasło do serwisu www. W przypadku zagubienia karty lub kradzieży należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Banku. Wykup środków będzie możliwy na ogólnych zasadach określonych w Regulaminie,
 • zastrzeżenia karty można dokonać pod numerem infolinii telefonu 800 120 016 lub +48 42 68 38 316 lub w serwisie http://www.prepaid.pekao24.pl i Pekao24. 

 

Poniżej znajduje się tabela opłat do Kart Prepaid. Wszystkie opłaty pobierane są w ciężar środków znajdujących się na karcie. W przypadku gdy na rachunku karty nie znajduje się wystarczająca kwota do pobrania opłaty transakcja ta nie dojdzie do skutku.Tabela znajduje się w regulaminie Karty.

 Rodzaj Opłaty  Stawka
Opłata za kartę zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w punkcie sprzedaży Kart
Wykup środków
12 zł
Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach na terenie Polski
5 zł
Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą
10 zł
Zmiana PIN w bankomacie
0 zł
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w serwisie www
0 zł
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków poprzez wysłanie wiadomości SMS (nie pobiera się opłaty do 30.06.2012 r.)
0,2 zł
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
3 zł
Sprawdzenie historii operacji na Rachunku Karty w serwisie www
0 zł
Sprawdzenie historii operacji na Rachunku Karty poprzez wysłanie wiadomości SMS (nie pobiera się opłaty do 30.06.2012 r.)
0,2 zł
Sprawdzenie historii operacji na Rachunku Karty w bankomacie
3 zł
Miesięczna opłat za obsługę Karty.
Opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania wpłaty na Rachunek Karty lub transakcji bezgotówkowej przynajmniej raz na 6 miesięcy.
1 zł

Miesięczna opłata za obsługę Rachunku Karty

opłaty nie pobiera się w okresie ważności karty

1 zł

 

 

 

 

 

 

Poniżej znajduje się lista najczęście zadawanych pytań. Prosimy o zapoznanie się z nią w przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z karty prepaid. W przypadku gdybyś nie znalazł odpowiedzi na pytania prosimy o kontakt z Contact Center po numerem infolinii 801 365 365 (opłata wg cennika operatora).

Co to jest karta prepaid ?

Karta prepaid to rodzaj elektronicznego instrumentu płatniczego który nie wymaga posiadania rachunku w Banku. W celu zasilenia karty Posiadaczowi udostępniany jest rachunek techniczny na który dokonuje wpłat. Z karty prepaid można korzystać tak samo jak z każdej karty płatniczej a Klient nie musi podpisywać umowy ani podawać swoich danych. Karta prepaid wydawana jest zwykle jako instrument pieniądza elektronicznego - oznacza to, że jej Posiadacz dysponuje na karcie jednostkami pieniądza elektronicznego, wydanymi przez Bank w zamian za wpłacone środki pieniężne.

Czy na karcie są jakieś limity, a jeśli tak to czy można je zmieniać ?

Tak, karta posiada limity:
 • 500 zł - dzienny łączny limit transakcji,
 • 10 000 zł lub równowartość 2 500 euro - maksymalny limit środków jakie mogą być przechowywane na karcie w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
 • 1000 EUR - Maksymalna kwota wykupu w danym roku kalendarzowym
  Nie ma możliwości zmiany tych limitów.

Kto może zakupić kartę prepaid ?

Kartę może zakupić każda osoba posiadającą pełna lub ograniczaną zdolność do czynności prawnych, oznacza to że kartę może nabyć osoba powyżej 13 roku życia, bez względu na obywatelstwo.

Gdzie można nabyć kartę prepiad ?

Kartę prepaid Klient może nabyć w dowolnej placówce Banku Pekao SA. 

Czy należy podpisać kartę?

Brak podpisu na karcie może spowodować odmowę przeprowadzenia transakcji w punkcie handlowo-usługowym. W takim przypadku w celu kontynuowania transakcji kartę należy podpisać na odwrocie w miejscu do tego przeznaczonym. Nie można przekazywać podpisanej karty kolejnemu Posiadaczowi.

Czy można przekazać kartę do użytkowania innej osobie?

Tak, jest taka możliwość. Razem z kartą należy również przekazać folder (dokument, do którego była przytwierdzona karta) oraz numer PIN, jeżeli został nadany. Kolejny Posiadacz powinien nadać własny numer PIN.

Jakich transakcji można dokonać kartą prepaid Banku?

Kartą można dokonywać transakcje bezgotówkowe:

 • w sklepach i punktach usługowych akceptujących karty, także zbliżeniowo,
 • w automatach samoobsługowych akceptujących karty,
 • w internecie.

oraz transakcje gotówkowe:

 • w bankomatach,
 • w sklepach i punktach usługowych dokonujących wypłat typu cashback. 

 

Czy kartą prepaid mogą posługiwać się dzieci?

Karta po zakupie może zostać przekazana osobom w wieku poniżej 13 roku życia. W przypadku przekazania karty osobie poniżej 13 roku życia we wszelkich kontaktach z Bankiem może występować opiekun prawny. 

Co się stanie, gdy karta straci ważność, a na rachunku karty będą jeszcze środki?

Na wykup środków, które zostały na karcie Klient ma 1 miesiąc od momentu upływu terminu ważności karty lub 12 miesięcy od daty ostatniej wpłaty - którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi później. Po upływie tych terminów środki przepadają. 

Co się stanie gdy karta zostanie zgubiona lub skradziona?

W przypadku kradzieży bądź zgubienia karty należy dokonać jej zastrzeżenia pod numerem telefonu 800 120 016 lub +48 42 68 38 316 (opłata wg. cennika operatora) lub poprzez serwis WWW. W takich sytuacjach Bank nie wydaje automatycznie kolejnej karty w miejsce utraconej. Po zastrzeżeniu karty można dokonać wykupu środków które pozostały na karcie i ew. wpłacić je na rachunek nowej karty. 

Czy kartą można płacić za granicą?

Kartą można płacić we wszystkich miejscach oznaczonych symbolem MasterCard z wyjątkiem krajów Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Boliwia, Birma/Myanmar, Chiny, Ekwador, Etiopia, Filipiny, Ghana, Indonezja, Jemen, Kenia, Kuba, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tajlandia, Tanzania, Turcja, Wietnam, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. 

Czy na karcie można przechowywać środki w USD lub EUR?

Nie na karcie przechowywane są jednostki pieniądza elektronicznego stanowiące równowartość kwoty złotych polskich. Wpłaty z rachunków innych banków dokonane w walucie zostaną automatycznie przeliczone na złote. Nie ma możliwości dokonania wpłaty walutowej z rachunku prowadzonego w Banku.  

Aplikacja mobilna Pekao Prepaid to wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku karty prepaid Banku Pekao S.A. na Twoim urządzeniu mobilnym. Dzięki niej możesz całodobowo, w prosty i bezpieczny sposób sprawdzić: operacje dokonywane kartą, w tym operacje oczekujące na rozliczenie, stan dostępnych środków czy, w razie potrzeby, zastrzec kartę.

Pierwsze logowanie do aplikacji wymaga zeskanowania kodu QR umieszczonego na rewersie karty (dla telefonów wyposażonych w technologię NFC wystarczy zbliżyć kartę) i wprowadzenia hasła startowego przekazanego w folderze karty. Podczas pierwszego logowania użytkownik nadaje swój indywidualny mPIN, który przy kolejnych logowaniach do aplikacji Pekao Prepaid będzie jedynym wymaganym hasłem.

Aplikacja mobilna Pekao Prepaid jest w pełni bezpieczna!
 • Informacje o karcie są dostępne wyłącznie po zalogowaniu.
 • Dane poufne jak: numer karty, hasło startowe czy mPIN nie są przechowywane w urządzeniu.
 • Nie istnieje możliwość instalacji i przenoszenia aplikacji na kartę SD.

Aplikacja mobilna jest dostępna dla użytkowników telefonów z systemem operacyjnym Android w wersji 2.1 i wyższej.
 
Pobierz aplikację mobilną  już teraz
 
Aby pobrać aplikację Pekao Prepaid na urządzenie mobilne z systemem Android kliknij w poniższy link:
 
      Google Play
 
lub zeskanuj poniższy kod QR a urządzenie wykona pobranie automatycznie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Android - instrukcja instalacji aplikacji

Wybranie linku do Google Play (dawniej Android Market)
1. Zostaniesz przekierowany do Google Play (dawny Android Market).
2. Wybierz "Zainstaluj".
3. Aplikacja zostanie pobrana i zainstalowana na Twoim urządzeniu mobilnym (upewnij się, że urządzenie ma włączoną transmisję danych).
4. Aplikacja jest dostępna z poziomu głównego menu urządzenia.
 
Przekierowanie z kodu QR 
1. Po zeskanowaniu QR kodu zostaniesz przekierowany do Google Play.
2. Wybierz "Zainstaluj".
3. Aplikacja zostanie pobrana i zainstalowana na Twoim urządzeniu mobilnym (upewnij się, że urządzenie ma włączoną transmisję danych).
4. Aplikacja jest dostępna z poziomu głównego menu urządzenia.
 
Wkrótce aplikacja będzie dostępna dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemem iOS.  

Toolbox
  Zostań Klientem - załóż konto
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Do pobrania
   Zapamiętane skróty