Nowość

Nowość

Obligacje Skarbu Państwa w Biurze Maklerskim Pekao

W Biurze Maklerskim Pekao w Punktach Sprzedaży Obligacji, w serwisie Pekao24 i aplikacji mobilnej PeoPay oraz w serwisie telefonicznym możesz kupować detaliczne obligacje skarbowe.
Dzięki obligacjom możesz wprowadzić do swojego portfela inwestycyjne instrumenty dłużne o różnym horyzoncie czasowym, oraz różnych zasadach oprocentowania i naliczania odsetek.

CO WYRÓŻNIA OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA

  • Wystarczy 100 zł - każda obligacja niezależnie od rodzaju kosztuje 100 zł,
  • Różne okresy inwestowania – możesz ulokować środki już nawet na 3 miesiące,
  • Oprocentowanie stałe i zmienne – obligacje o stałym oprocentowaniu i zmiennym uzależnionym od wskaźnika inflacji lub stopy referencyjnej,
  • Możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji - zainwestowane środki możesz szybko wycofać składając dyspozycję przedterminowego wykupu, jednak może wiązać się to z pobraniem opłaty, której wysokość określona jest w liście emisyjnym danej obligacji,
  • Brak opłat - prowadzenie rachunku pieniężnego, zawarcie umowy, zakup obligacji, zamiana bez żadnych kosztów.

JAK KUPIĆ OBLIGACJE

Umowę o obsługę obligacji skarbowych podpiszesz online w aplikacji mobilnej PeoPay lub w serwisie internetowym Pekao24.

Skorzystaj z instrukcji i sprawdź jak podpisać umowę i kupić obligacje.

Możesz również przyjść do jednego z Punktów Sprzedaży Obligacji zlokalizowanych w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao i Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w wybranych oddziałach Banku Pekao S.A..

Wsparcie w procesie podpisywania Umowy o obsługę obligacji skarbowych otrzymasz na Infolinii czynnej w dni robocze w godzinach 8:00-20:00, pod numerem +48 22 591 22 00 (koszt połączenia według cennika operatora).

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje dotyczące produktu określone są w liście emisyjnym. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie https://www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe/regulacje-i-taryfy-oplat.html