Nowość

Nowość

Produkt strukturyzowany CYFROWE TECHNOLOGIE USD - zapisy do 30.04.2024

Do 30 kwietnia 2024 r. przyjmujemy zapisy na produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dacie wykupu w USD: Dwuletni Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst Of Powiązany z Akcjami Sony Group Corporation i Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) w USD

Sprawdź szczegóły >>