Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Ciesz się Kontem Przekorzystnym!
Tyle zapłacisz bezwarunkowo miesięcznie za jego prowadzenie:
za prowadzenie Konta
Przekorzystnego.
Dotyczy rachunków
otwieranych od 15.07.2021 r.2
Zobacz, co jeszcze możesz mieć za 0 zł!
za obsługę karty debetowej
Mastercard Debit FX**
prowizji banku za wypłaty gotówki
z bankomatów za granicą kartą
debetową Mastercard Debit FX**
za 2 pierwsze wypłaty gotówki
w miesiącu z obcych bankomatów w Polsce
kartą debetową Mastercard Debit FX**
za Pakiet Komfort
przez pół roku1
prowizji banku za wypłaty
z bankomatów za granicą kartą debetową
Mastercard Debit FX**
za obsługę
karty debetowej Mastercard
Debit FX**
** 0 zł za obsługę karty debetowej Mastercard Debit FX do tego konta, wszystkie wypłaty gotówki z bankomatów za granicą, przewalutowanie przy płatności kartą w przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów pomiędzy rachunkami własnymi Klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową Mastercard Debit FX wydaną przez Bank Pekao S.A. lub aplikacją PeoPay w kolejnym miesiącu kalendarzowym bank nie pobierze opłaty. Do ukończenia 26 roku życia 0 zł za prowadzenia Konta Przekorzystnego, obsługę karty do tego konta oraz brak prowizji banku za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą są bezwarunkowe. Po ukończeniu 26 roku życia bank pobierze prowizje zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla Klientów detalicznych – rachunki bankowe

Od 1.09.2021 r. opłata za obsługę karty debetowej Mastercard Debit FX do Konta Przekorzystnego wyniesie 4 zł, jeśli nie spełnisz powyższych warunków. Od 1.09.2021 opłata za wypłatę gotówki z bankomatów krajowych obcych banków kartą Mastercard Debit FX do Konta Przekorzytsnego będzie wynosiła 2,3%, czyli min. 5 zł. Bank nie pobierze opłaty za 2 pierwsze wypłaty gotówki w miesiącu z obcych bankomatów w Polsce, jeśli spełnisz warunki opisane powyżej.
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Benefity rewolucyjnej karty wielowalutowej Mastercard do Konta Przekorzystnego3
Masz ochotę na nagrodę?
za spełnienie warunków
promocji
Otwórz Konto Przekorzystne z kartą debetową do konta i aplikacją PeoPay w terminie 15.07.2021 – 30.09.2021 r.
i spełnij warunki w każdym z 3 pełnych miesięcy kalendarzowych:
1 wpływ na konto min. 500 zł6
min. 1 transakcja bezgotówkowa (kartą debetową Mastercard Debit FX do Konta Przekorzystnego lub aplikacją PeoPay)
Dodatkowo złóż dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort w Okresie przystąpienia do Promocji i nie odstępuj od niej minimum do dnia wypłaty Nagrody.
Spełnij dodatkowe warunki promocji, które znajdziesz w Regulaminie Promocji
Nagrodę otrzymasz w zależności od dnia przystąpienia do promocji:

a) do 30.11.2021 r. w przypadku kont założonych w lipcu 2021 r.
b) do 31.12.2021 r. w przypadku kont założonych w sierpniu 2021 r.
c) do 31.01.2022 r. w przypadku kont założonych we wrześniu 2021 r.

Jeśli założysz konto online, powinieneś również złożyć wzór podpisu w dowolnym oddziale banku:

a) do 29.10.2021 r. w przypadku kont założonych w lipcu 2021 r.
b) do 30.11.2021 r. w przypadku kont założonych w sierpniu 2021 r.
c) do 31.12.2021 r. w przypadku kont założonych we wrześniu 2021 r.
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Wybierz swój wariant Pakietu Komfort
Pakiet Komfot
STANDARD
Express Elixir7
2 szt. miesięcznie
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
i ubezpieczenia assistance –
usługi informacyjne
w tym tel. komórkowy
Pakiet Komfot
ZŁOTY
Express Elixir7
3 szt. miesięcznie
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
i ubezpieczenia assistance –
usługi informacyjne
w tym tel. komórkowy
Pomoc w domu8
Pomoc specjalistów - dojazd,
robocizna, części
Pakiet Komfot
PLATYNOWY
Express Elixir7
4 szt. miesięcznie
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
i ubezpieczenia assistance –
usługi informacyjne
w tym tel. komórkowy
Pomoc w domu8
Pomoc specjalistów - dojazd,
robocizna, części
Odpowiedzialność cywilna
w życiu prywatnym
Złóż dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort podczas zakładania Konta
Ochronę ubezpieczeniową zapewnia PZU SA. Bank jest ubezpieczającym i opłaca składkę.

Pakiet Komfort składa się z płatnego Pakietu Express Elixir i bez dodatkowych opłat dla Klienta, w całym okresie ochrony, Pakietu Ubezpieczeń. Pakiet Express Elixir jest bezpłatny w promocji przez 6 pierwszych miesięcy, jeżeli będzie aktywowany do konta po raz pierwszy. Po tym okresie pobierzemy miesięcznie opłatę za Pakiet Express Elixir zgodnie z Regulaminem Pakietu Komfort.
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Pakiet Komfort
STANDARD
Pakiet Komfort
Złoty
Pakiet Komfort
Platynowy
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
2 szt. miesięcznie
Express Elixir
3 szt. miesięcznie
Express Elixir
4 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 6 zł 9 zł 12 zł
Konto Świat Premium 4 zł 6 zł 8 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów8
dojazd + robocizna + części
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów8
dojazd + robocizna + części
10 000 zł OC w życiu prywatnym
Pakiet Komfort
STANDARD
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
2 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 6 zł
Konto Świat 4 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
10 000 zł
Pakiet Komfort
złoty
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
3 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 9 zł
Konto Świat 6 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów8; dojazd + robocizna + części
10 000 zł
Pakiet Komfort
platynowy
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
4 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 12 zł
Konto Świat 8 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów8; dojazd + robocizna + części
10 000 zł OC w życiu prywatnym
Suma Ubezpieczenia jest ustalana na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w każdych kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia. Pakiet Ubezpieczeń stanowi obok Pakietu Express Elixir część Pakietu Komfort. W ramach Pakietu Komfort dostępne są trzy warianty (Platynowy, Złoty, Standard) różniące się liczbą przelewów natychmiastowych (w ramach Pakietu Express Elixir) oraz zakresem ubezpieczenia w ramach Pakietu Ubezpieczeń. Zakres ochrony Pakietu Ubezpieczeń w poszczególnych wariantach:
- Wariant Standard: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne;
- Wariant Złoty: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne, ubezpieczenie Pomoc w domu;
- Wariant Platynowy: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne, ubezpieczenie Pomoc w domu oraz OC w życiu prywatnym.
Bankuj z dowolnego miejsca na świecie!
Korzystaj na co dzień z aplikacji PeoPay9 i swobodnie zarządzaj swoimi pieniędzmi.
Jak założyć konto online?
Klikając w „Załóż konto online” wejdź na wniosek online
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Dodatkowe benefity dla Ciebie!