Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Konto Przekorzystne najlepszym kontem
osobistym w rankingu „Złoty Bankier 2021”
przygotowanym przez Bankier.pl i Puls Biznesu.
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Konto Przekorzystne najlepszym kontem osobistym w rankingu „Złoty Bankier 2021” przygotowanym przez Bankier.pl i Puls Biznesu.
Zgarnij 100 zł!
za spełnienie warunków
promocji
sprawdź szczegóły
Otwórz Konto Przekorzystne z kartą debetową
do konta i aplikacją PeoPay w terminie
01.10.2021 – 31.12.2021 r. i spełnij warunki
w każdym z 3 pełnych miesięcy:
1 wpływ na konto min. 500 zł2
min. 1 transakcja bezgotówkowa (kartą
debetową Mastercard Debit FX do Konta
Przekorzystnego lub aplikacją PeoPay)
Dodatkowo złóż dyspozycję aktywacji Pakietu
Komfort w Okresie przystąpienia do Promocji
i nie odstępuj od niej minimum do dnia wypłaty Nagrody.
Termin wypłaty nagrody zależy od dnia
przystąpienia do promocji3
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Ciesz się Kontem Przekorzystnym!
Tyle zapłacisz bezwarunkowo miesięcznie za jego prowadzenie:
za prowadzenie Konta
Przekorzystnego
Zobacz, co jeszcze możesz mieć za 0 zł!
za obsługę karty debetowej
Mastercard Debit FX4
prowizji banku za wypłaty gotówki
z bankomatów za granicą kartą
debetową Mastercard Debit FX4
za 2 pierwsze wypłaty gotówki
w miesiącu z obcych bankomatów w Polsce
kartą debetową Mastercard Debit FX4
za Pakiet Komfort
przez pół roku1
prowizji banku za wypłaty
z bankomatów za granicą kartą debetową
Mastercard Debit FX4
za obsługę
karty debetowej Mastercard
Debit FX4
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Wybierz swój wariant Pakietu Komfort
Co zawiera
PAKIET KOMFORT?
Express Elixir5
Jak często?
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
i ubezpieczenie assistance –
usługi informacyjne,
w tym tel. komórkowy
Pomoc w domu6
Pomoc specjalistów - dojazd,
robocizna, części
Odpowiedzialność cywilna
w życiu prywatnym
Pakiet Komfot
STANDARD
Express Elixir5
2 szt. miesięcznie
Pakiet Komfot
ZŁOTY
Express Elixir5
3 szt. miesięcznie
Pakiet Komfot
PLATYNOWY
Express Elixir5
4 szt. miesięcznie
Pakiet Komfot
STANDARD
Express Elixir5
Jak często?
Express Elixir5
2 szt. miesięcznie
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych i ubezpieczenie assistance – usługi informacyjne,
w tym tel. komórkowy
Pomoc w domu6
Pomoc specjalistów - dojazd, robocizna, części
Odpowiedzialność cywilna
w życiu prywatnym
Pakiet Komfot
ZŁOTY
Express Elixir5
Jak często?
Express Elixir5
3 szt. miesięcznie
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych i ubezpieczenie assistance – usługi informacyjne,
w tym tel. komórkowy
Pomoc w domu6
Pomoc specjalistów - dojazd, robocizna, części
Odpowiedzialność cywilna
w życiu prywatnym
Pakiet Komfot
PLATYNOWY
Express Elixir5
Jak często?
Express Elixir5
4 szt. miesięcznie
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych i ubezpieczenie assistance – usługi informacyjne,
w tym tel. komórkowy
Pomoc w domu6
Pomoc specjalistów - dojazd, robocizna, części
Odpowiedzialność cywilna
w życiu prywatnym
Złóż dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort podczas zakładania konta
Ochronę ubezpieczeniową zapewnia PZU SA. Bank jest ubezpieczającym i opłaca składkę.

Pakiet Komfort składa się z płatnego Pakietu Express Elixir i bez dodatkowych opłat dla Klienta, w całym okresie ochrony, Pakietu Ubezpieczeń. Pakiet Express Elixir jest bezpłatny w promocji przez 6 pierwszych miesięcy, jeżeli będzie aktywowany do konta po raz pierwszy. Po tym okresie pobierzemy miesięcznie opłatę za Pakiet Express Elixir zgodnie z Regulaminem Pakietu Komfort.
sprawdź szczegóły
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Pakiet Komfort
STANDARD
Pakiet Komfort
Złoty
Pakiet Komfort
Platynowy
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
2 szt. miesięcznie
Express Elixir
3 szt. miesięcznie
Express Elixir
4 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 6 zł 9 zł 12 zł
Konto Świat Premium 4 zł 6 zł 8 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów6
dojazd + robocizna + części
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów6
dojazd + robocizna + części
10 000 zł OC w życiu prywatnym
Pakiet Komfort
STANDARD
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
2 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 6 zł
Konto Świat 4 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
10 000 zł
Pakiet Komfort
złoty
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
3 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 9 zł
Konto Świat 6 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów6; dojazd + robocizna + części
10 000 zł
Pakiet Komfort
platynowy
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
4 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 12 zł
Konto Świat 8 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów6; dojazd + robocizna + części
10 000 zł OC w życiu prywatnym
Suma Ubezpieczenia jest ustalana na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w każdych kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia. Pakiet Ubezpieczeń stanowi obok Pakietu Express Elixir część Pakietu Komfort. W ramach Pakietu Komfort dostępne są trzy warianty (Platynowy, Złoty, Standard) różniące się liczbą przelewów natychmiastowych (w ramach Pakietu Express Elixir) oraz zakresem ubezpieczenia w ramach Pakietu Ubezpieczeń. Zakres ochrony Pakietu Ubezpieczeń w poszczególnych wariantach:
- Wariant Standard: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne;
- Wariant Złoty: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne, ubezpieczenie Pomoc w domu;
- Wariant Platynowy: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne, ubezpieczenie Pomoc w domu oraz OC w życiu prywatnym.
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Wygraj Elektryczne Audi Q4 e-tron!
Zgłoś udział w loterii, płać kartami Mastercard® Banku Pekao S.A., zbieraj losy i wygraj:
Nagroda główna
Elektryczne AUDI Q4 e-tron
o wartości około 226 000 zł
Co tydzień w okresie
od 22.10.2021 r. do 5.01.2022 r.
3 x rower elektryczny
o wartości około 5 000 zł
Regulamin loterii tutaj
Udział w loterii możesz zgłosić od 12.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
Bankuj z dowolnego miejsca na świecie!
Korzystaj na co dzień z aplikacji PeoPay7 i swobodnie zarządzaj swoimi pieniędzmi.
Jak założyć konto online?
Klikając w „Załóż konto online” wejdź na wniosek online
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuję Regulamin Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Dodatkowe benefity dla Ciebie!