Formularz przystąpienia
do programu

Przepraszamy.
Wystąpił błąd, spróbuj ponownie.
Formularz został wysłany poprawnie!

*upoważnienie wymagane od nowego klienta (Poleconego)

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
art. 4 i 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Możesz polecić

Konto z kartą debetową lub PeoPay możesz polecić maksymalnie 15 osobom.
Za skuteczne polecenie zyskasz 100zł.

Jesteś klientem Banku Pekao S.A. i masz już konto.

1

Krok 1

Masz już konto osobiste w złotych w Banku Pekao S.A.
Krok 1 masz już za sobą!

2

Krok 2

Zapisz się do Programu Poleceń*

3

Krok 3

Polecaj konto w Banku Pekao S.A. i odbieraj nagrody!
Przekaż kod polecenia znajomemu (tj. nr telefonu podany przez Ciebie podczas rejestracji do Programu) Pamiętaj o spełnieniu warunków** Regulaminu

Nie jesteś klientem Banku Pekao S.A. i nie masz jeszcze konta?

1

Krok 1

Załóż Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium w Banku Pekao S.A.

2

Krok 2

Zapisz się do Programu Poleceń*

3

Krok 3

Polecaj konto w Banku Pekao S.A. i odbieraj nagrody!
Przekaż kod polecenia znajomemu (tj. nr telefonu podany przez Ciebie podczas rejestracji do Programu) Pamiętaj o spełnieniu warunków** Regulaminu

Twój znajomy może zyskać otwierając u nas konta. Nawet podwójnie!

Twój znajomy zakładając konto korzysta z aktualnych promocji

Po założeniu konta może przystąpić do Programu Poleceń i sam polecać dalej nasze rachunki swoim bliskim lub znajomym

Łącznie Twój znajomy może zyskać:

1700 zł jeśli skutecznie poleci nasze konta 15 osobom i sam skorzysta z ww. promocji konta osobistego na selfie albo
2100 zł jeśli skutecznie poleci nasze konta 15 osobom i sam skorzysta z ww. promocji za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes

Pokaż regulamin programu

* Nasza promocja jest przeznaczona tylko dla osób, które ukończyły 18 lat, mają obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i polską rezydencję podatkową oraz nie są pracownikami naszego banku.

**W naszej promocji nagrodę otrzymujesz jedynie jako Polecający. Aby tak się stało, część warunków powinieneś spełnić sam, a pozostałą część powinny spełnić osoby, którym poleciłeś usługi banku (Nowi Klienci).

1) Warunki do spełnienia przez Ciebie jako Polecającego (od 19.12.2019 do 30.04.2020 r.):

a)    przystąp do Programu POLECAM PRZEKORZYSTNIE wypełniając formularz powyżej i wpisując w nim swoje imię, nazwisko i numer klienta, który posiadasz w naszym banku – ten numer znajdziesz np. w umowie swojego konta; pamiętaj – przystępując do Programu powinieneś posiadać konto osobiste w naszym banku,
b)    zaakceptuj Regulamin Programu,
c)    w momencie swojego przystąpienia do Programu wyraź zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i informacji o charakterze marketingowym drogą telefoniczną i do czasu wypłaty nagrody nie wycofuj tych zgód ani nie składaj sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych na cele marketingowe,
d)    w momencie swojego przystąpienia do Programu podaj swój nr telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu,
e)    wyraź zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu udziału w Programiet
f)    zapewnij jednorazowy wpływ na swoje konto osobiste w naszym banku w wysokości min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewu wewnętrznego pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym banku),
g)    wykonaj minimum jedną płatność za pomocą karty debetowej wydanej do twojego konta osobistego w naszym banku lub za pomocą aplikacji PeoPay,
h)    zaloguj się przynajmniej raz do aplikacji PeoPay, będącej częścią usługi bankowości elektronicznej,
i)    osobie, której chcesz polecić nasze konto, przekaż swój numer telefonu – ten sam, który podałeś zgłaszając się do Programu,

2) Warunki do spełnienia przez Nowego Klienta. 19.12.2019 do 30.04.2020 r. powinien on lub ona:

a)    zawrzeć z naszym bankiem umowę o Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium lub Konto Przekorzystne Biznes wraz z kartą debetową do tego konta, podając otrzymany od Ciebie kod polecenia, czyli numer telefonu, który podałeś na naszej stronie internetowej rejestrując się do Programu; możesz to zrobić na Stronie internetowej Banku, poprzez aplikację PeoPay lub w oddziale naszego Banku,
b)    zapewnić jednorazowy wpływ na swoje Konto w wysokości min. 500 zł zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewu wewnętrznego pomiędzy jego/jej rachunkami w naszym banku),
c)    zapłacić minimum raz za pomocą karty debetowej wydanej do swojego konta prowadzonego w naszym banku lub za pomocą aplikacji PeoPay,
d)    zalogować się przynajmniej raz do aplikacji PeoPay,
e)    na stronie, na której właśnie się znajdujesz, albo w oddziale naszego banku:
- zaakceptować Regulamin Programu,
- podać swoje imie, nazwisko i numer klienta, który ma w naszym banku,
- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Programie,
- wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i informacji o charakterze marketingowym drogą telefoniczną,
- podać swój numer telefonu i adresu e-mail do kontaktu oraz
- udzielić Bankowi upoważnienia do ujawnienia wobec Polecającego tajemnicy bankowej w zakresie informacji, iż jest Klientem Banku spełniającym warunki Programu.

Definicje usług reprezentatywnych powiązanych z kontem są dostępne na www.pekao.com.pl/definicje

Formularz przystąpienia
do programu

Przepraszamy.
Wystąpił błąd, spróbuj ponownie.
Formularz został wysłany poprawnie!

*upoważnienie wymagane od nowego klienta (Poleconego)

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
art. 4 i 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne