Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.

Polecaj Przekorzystnie!


Poleć Konto Przekorzyste
i odbierz nagrodę.
Dołącz do XIII edycji programu poleceń
do 15.05.2024 r.

Sprawdź szczegóły

Dołącz wygodnie do programu w aplikacji mobilnej PeoPay oraz w bankowości elektronicznej Pekao24

3 kroki do odebrania nagrody za polecenie konta

Pamiętaj, że do programu powinni zapisać się zarówno polecony, jak i polecający.

Polecaj Konta znajomym i odbieraj nagrody

Zobacz, jakie to proste! Możesz otrzymać do 1500 zł. Im więcej polecasz, tym więcej zyskujesz.

Twój znajomy z Kontem Przekorzystnym wiele zyskuje:

Zobacz, co możesz zyskać!

1Brak opłat za obsługę karty do konta, wypłaty gotówki z bankomatów za granicą – w przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów pomiędzy rachunkami własnymi Klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej tą konkretną kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub aplikacją PeoPay w kolejnym miesiącu kalendarzowym, bank nie pobierze opłaty. Do ukończenia 26 roku życia za ww. usługi dotyczące Konta Przekorzystnego jest bezwarunkowe 0 zł. Pozostałe opłaty i prowizje znajdziesz w Taryfie Opłat i Prowizji. Operator bankomatu może pobrać dodatkową opłatę za wypłatę gotówki. Informacja o opłacie zostanie wyświetlona na ekranie bankomatu przed wykonaniem wypłaty. Opłata zostanie doliczona do kwoty transakcji. Jeśli nie chcesz ponosić tej opłaty, zrezygnuj z wypłaty w tym bankomacie.

Dodatkowo Twój znajomy może zyskać w ramach aktualnych promocji

Ważne dokumenty

Najważniejsze dokumenty przy przystępowaniu do programu

Regulamin Programu Polecam Przekorzystnie

Warunki do spełnienia przez Ciebie jako Polecającego:

Warunki należy spełnić do 15.05.2024 r.:

 • przystąp do Programu POLECAM PRZEKORZYSTNIE w aplikacji mobilnej PeoPay w sekcji "Dla Ciebie" lub w bankowości elektronicznej Pekao24 w sekcji "Oferty i Wnioski",
 • zapoznaj się z Regulaminem programu i zaakceptuj go,
 • wyraź zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i informacji o charakterze marketingowym drogą telefoniczną oraz podaj swój nr telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu oraz zgodę na upoważnienie banku do ujawnienia wobec Polecającego, od którego otrzymałeś kod polecenia, tajemnicy bankowej w zakresie informacji takich, jak imię, nazwisko oraz informację, że jesteś klientem banku spełniającym warunki Programu,
 • potwierdź, że zapoznałeś się z informacją banku o przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 • przekaż kod polecenia Nowemu Klientowi.

Warunki do spełnienia przez Nowego Klienta:

Warunki należy spełnić do 15.05.2024 r.:

 • przystąp do Programu POLECAM PRZEKORZYSTNIE w aplikacji mobilnej PeoPay w sekcji "Dla Ciebie" lub w bankowości elektronicznej Pekao24 w sekcji "Oferty i Wnioski" do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę o Konto,
 • zapoznaj się z Regulaminem programu i zaakceptuj go,
 • wyraź zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i informacji o charakterze marketingowym drogą telefoniczną oraz podaj swój nr telefonu komórkowego i adres mailowy do kontaktu oraz zgodę na upoważnienie banku do ujawnienia wobec Polecającego, od którego otrzymałeś kod polecenia, tajemnicy bankowej w zakresie informacji takich, jak imię, nazwisko oraz informację, że jesteś klientem banku spełniającym warunki Programu,
 • potwierdź, że zapoznałeś się z informacją banku o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
 • zawrzyj z naszym Bankiem umowę o Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium lub Konto Przekorzystne Biznes wraz z kartą debetową do tego konta, podając otrzymany kod polecenia, czyli numer telefonu,
 • wykonaj minimum jedną transakcję do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę o Konto,
 • Dodatkowo Nowy klient otrzyma nagrodę za otwarcie konta w promocji dla Nowych Klientów oraz spełnienie warunków wskazanych w tej promocji.
Nasza promocja jest przeznaczona tylko dla osób, które ukończyły 18 lat, mają obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i polską rezydencję podatkową oraz nie są pracownikami naszego banku.

Pojęć: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, obsługa Karty kredytowej, polecenie przelewu, polecenie przelewu wewnętrznego i usługa bankowości elektronicznej, użyliśmy w znaczeniu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. Stosowne definicje znajdziesz TUTAJ

Definicje usług reprezentatywnych powiązanych z kontem są dostępne na www.pekao.com.pl/definicje

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841. REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.