Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminów Promocji i akceptuję Regulaminy Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Ciesz się Kontem Przekorzystnym!
Tyle zapłacisz bezwarunkowo miesięcznie za jego prowadzenie:
za prowadzenie Konta
Przekorzystnego.
Dotyczy rachunków
otwieranych od 15.07.2021 r.2
Zobacz, co jeszcze możesz mieć za 0 zł!
za obsługę karty debetowej
Mastercard Debit FX**
prowizji banku za wypłaty gotówki
z bankomatów za granicą kartą
debetową Mastercard Debit FX**
za 2 pierwsze wypłaty gotówki
w miesiącu z obcych bankomatów w Polsce
kartą debetową Mastercard Debit FX**
za Pakiet Komfort
przez pół roku1
prowizji banku za wypłaty
z bankomatów za granicą kartą debetową
Mastercard Debit FX**
za obsługę
karty debetowej Mastercard
Debit FX**
** 0 zł za obsługę karty debetowej Mastercard Debit FX do tego konta, wszystkie wypłaty gotówki z bankomatów za granicą, przewalutowanie przy płatności kartą w przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów pomiędzy rachunkami własnymi Klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową Mastercard Debit FX wydaną przez Bank Pekao S.A. lub aplikacją PeoPay w kolejnym miesiącu kalendarzowym bank nie pobierze opłaty. Do ukończenia 26 roku życia 0 zł za prowadzenia Konta Przekorzystnego, obsługę karty do tego konta oraz brak prowizji banku za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą są bezwarunkowe. Po ukończeniu 26 roku życia bank pobierze prowizje zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla Klientów detalicznych – rachunki bankowe

Od 1.09.2021 r. opłata za obsługę karty debetowej Mastercard Debit FX do Konta Przekorzystnego wyniesie 4 zł, jeśli nie spełnisz powyższych warunków. Od 1.09.2021 opłata za wypłatę gotówki z bankomatów krajowych obcych banków kartą Mastercard Debit FX do Konta Przekorzytsnego będzie wynosiła 2,3%, czyli min. 5 zł. Bank nie pobierze opłaty za 2 pierwsze wypłaty gotówki w miesiącu z obcych bankomatów w Polsce, jeśli spełnisz warunki opisane powyżej.
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminów Promocji i akceptuję Regulaminy Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Benefity rewolucyjnej karty wielowalutowej Mastercard do Konta Przekorzystnego3
Mnóż swoje nagrody! Zgarnij nawet 200 zł!
za spełnienie warunków
promocji
Do
za płatność kartą
debetową
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminów Promocji i akceptuję Regulaminy Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
za spełnienie warunków
promocji
Otwórz Konto Przekorzystne z kartą debetową do konta i aplikacją PeoPay w terminie 15.07.2021 – 30.09.2021 r. i spełnij warunki w każdym z 3 pełnych miesięcy kalendarzowych:
1 wpływ na konto min. 500 zł6
min. 1 transakcja bezgotówkowa (kartą debetową Mastercard Debit FX do Konta Przekorzystnego lub aplikacją PeoPay)
Dodatkowo złóż dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort w Okresie przystąpienia do Promocji i nie odstępuj od niej minimum do dnia wypłaty Nagrody.
Nagrodę otrzymasz w zależności od dnia przystąpienia do promocji:

a) do 30.11.2021 r. w przypadku kont założonych w lipcu 2021 r.
b) do 31.12.2021 r. w przypadku kont założonych w sierpniu 2021 r.
c) do 31.01.2022 r. w przypadku kont założonych we wrześniu 2021 r.

Jeśli założysz konto online, powinieneś również złożyć wzór podpisu w dowolnym oddziale banku:

a) do 29.10.2021 r. w przypadku kont założonych w lipcu 2021 r.
b) do 30.11.2021 r. w przypadku kont założonych w sierpniu 2021 r.
c) do 31.12.2021 r. w przypadku kont założonych we wrześniu 2021 r.
Spełnij dodatkowe warunki promocji, które znajdziesz w Regulaminie Promocji
Do
za płatność kartą
debetową
Otrzymasz zwrot 10% wartości Twoich transakcji, wykonanych kartą debetową do konta w ciągu 3 pierwszych miesięcy od dnia przystąpienia do promocji. Maksymalna kwota zwrotu to 100 zł przy wydaniu 1000 zł.
Nagroda zostanie wypłacona nie później niż do 31.01.2022
Spełnij dodatkowe warunki promocji, które znajdziesz w Regulaminie Promocji
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminów Promocji i akceptuję Regulaminy Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Wybierz swój wariant Pakietu Komfort
Pakiet Komfot
STANDARD
Express Elixir7
2 szt. miesięcznie
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
i ubezpieczenia assistance –
usługi informacyjne
w tym tel. komórkowy
Pakiet Komfot
ZŁOTY
Express Elixir7
3 szt. miesięcznie
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
i ubezpieczenia assistance –
usługi informacyjne
w tym tel. komórkowy
Pomoc w domu8
Pomoc specjalistów - dojazd,
robocizna, części
Pakiet Komfot
PLATYNOWY
Express Elixir7
4 szt. miesięcznie
Ubezpieczenie zakupów
przez internet
Ubezpieczenie rzeczy osobistych
i ubezpieczenia assistance –
usługi informacyjne
w tym tel. komórkowy
Pomoc w domu8
Pomoc specjalistów - dojazd,
robocizna, części
Odpowiedzialność cywilna
w życiu prywatnym
Złóż dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort podczas zakładania Konta
Ochronę ubezpieczeniową zapewnia PZU SA. Bank jest ubezpieczającym i opłaca składkę.

Pakiet Komfort składa się z płatnego Pakietu Express Elixir i bez dodatkowych opłat dla Klienta, w całym okresie ochrony, Pakietu Ubezpieczeń. Pakiet Express Elixir jest bezpłatny w promocji przez 6 pierwszych miesięcy, jeżeli będzie aktywowany do konta po raz pierwszy. Po tym okresie pobierzemy miesięcznie opłatę za Pakiet Express Elixir zgodnie z Regulaminem Pakietu Komfort.
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminów Promocji i akceptuję Regulaminy Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Pakiet Komfort
STANDARD
Pakiet Komfort
Złoty
Pakiet Komfort
Platynowy
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
2 szt. miesięcznie
Express Elixir
3 szt. miesięcznie
Express Elixir
4 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 6 zł 9 zł 12 zł
Konto Świat Premium 4 zł 6 zł 8 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów8
dojazd + robocizna + części
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów8
dojazd + robocizna + części
10 000 zł OC w życiu prywatnym
Pakiet Komfort
STANDARD
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
2 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 6 zł
Konto Świat 4 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
10 000 zł
Pakiet Komfort
złoty
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
3 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 9 zł
Konto Świat 6 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów8; dojazd + robocizna + części
10 000 zł
Pakiet Komfort
platynowy
Pakiet przelewów Express Elixir
Express Elixir
4 szt. miesięcznie
Miesięczna opłata za
Pakiet przelewów Express Elixir
Promocja - 0zł przez pierwsze 6 miesięcy
Konto Przekorzystne 12 zł
Konto Świat 8 zł
Pakiet Ubezpieczeń
Suma ubezpieczenia
Dostępny bez dodatkowych opłat, w całym okresie ochrony
(koszt składki ponosi Bank Pekao S.A. jako Ubezpieczający)
5 000 zł Ubezpieczenie zakupów
przez internet!
1 000 zł
Ubezpieczenie rzeczy
osobistych
(w tym tel. komórkowego)
3 x 800 zł = 2 400 zł
Pomoc w domu
Pomoc specjalistów8; dojazd + robocizna + części
10 000 zł OC w życiu prywatnym
Suma Ubezpieczenia jest ustalana na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w każdych kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia. Pakiet Ubezpieczeń stanowi obok Pakietu Express Elixir część Pakietu Komfort. W ramach Pakietu Komfort dostępne są trzy warianty (Platynowy, Złoty, Standard) różniące się liczbą przelewów natychmiastowych (w ramach Pakietu Express Elixir) oraz zakresem ubezpieczenia w ramach Pakietu Ubezpieczeń. Zakres ochrony Pakietu Ubezpieczeń w poszczególnych wariantach:
- Wariant Standard: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne;
- Wariant Złoty: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne, ubezpieczenie Pomoc w domu;
- Wariant Platynowy: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne, ubezpieczenie Pomoc w domu oraz OC w życiu prywatnym.
Bankuj z dowolnego miejsca na świecie!
Korzystaj na co dzień z aplikacji PeoPay9 i swobodnie zarządzaj swoimi pieniędzmi.
Jak założyć konto online?
Klikając w „Załóż konto online” wejdź na wniosek online
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji oraz jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminów Promocji i akceptuję Regulaminy Promocji oraz Informację Administratora Danych
Wymagana jest akceptacja regulaminu
Dodatkowe benefity dla Ciebie!