Oferta Obligacje Skarbowe

Oferta Obligacje Skarbowe

Filtry

Czas trwania inwestycji

Oprocentowanie w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym

Skrót obligacji

Oprocentowanie

Odsetki wypłacone

Kapitalizacja odsetek

Rodzaj obligacji Seria / Sprzedaż Oprocentowanie / Odsetki Cena Sprzedaż i obsługa

Seria / Sprzedaż

Seria


Sprzedaż

-

Oprocentowanie / Odsetki

Oprocentowanie:

Odsetki:

Cena

Kupno

Zamiana

Sprzedaż i obsługa

Nota Prawna
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje dotyczące produktu określone są w liście emisyjnym.
Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie https://www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe/regulacje-i-taryfy-oplat.html