Animator rynku i emitenta

Animator rynku i emitenta

oferujemy wsparcie kapitałowe, techniczne i szkoleniowe
jesteśmy animatorem rynku i emitenta dla 22 akcji i 28 serii kontraktów future
pełnimy funkcję superanimatora
posiadamy wieloletnie doświadczenie

Działalność Animatora, a uprzednio Maklera Specjalisty prowadzona jest w Grupie Pekao S.A. od początku funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych, tj. od 1991 roku. Doświadczenie w zakresie wspierania płynności zdobywaliśmy począwszy od kwotowań w systemie jednolitego kursu dnia podnosząc nasze kwalifikacje wraz z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce, aż do jego dzisiejszego kształtu.

Maklerzy wykonujący funkcję animatora legitymują się wieloletnim doświadczeniem, merytoryczną wiedzą, a w wykonywaniu swoich obowiązków korzystają ze wsparcia kapitałowego, technicznego i szkoleniowego ze strony Grupy Pekao S.A.

W 2019 roku pełniliśmy funkcję animatora dla 22 spółek zawierając transakcje o łącznej wartości przekraczającej 3,7 mld PLN.

O przynależności do grona najaktywniejszych animatorów na warszawskim parkiecie świadczy również udział animatorów Pekao S.A. w programie Superanimator. Program ten adresowany jest do najaktywniejszych animatorów rynku.

Rozpoczynając współpracę ze spółką giełdową nie poprzestajemy na umowie animatora emitenta, w każdym przypadku równolegle do umowy ze spółką zawieramy Umowę Animatora Rynku z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Pełnienie funkcji animatora rynku na podstawie umowy z GPW stanowi dla emitenta dodatkową gwarancję wypełniania wszystkich wymogów stawianych animatorowi przez organizatora rynku.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas