Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Biuro Maklerskie Pekao (BM Pekao) informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty  jakichkolwiek usług (w rozumieniu kodeksu cywilnego), świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom BM Pekao, i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

BM Pekao dokłada należytej staranności, aby wszelkie materiały i informacje wchodzące w skład serwisu internetowego były aktualne i kompletne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz i informacji o produktach. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik niniejszego serwisu internetowego. BM Pekao nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Otrzymując dostęp do stron serwisu internetowego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy użytkowania systemu Pekao24Makler.

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego BM Pekao są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego BM Pekao pod warunkiem nie naruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do BM Pekao, innych podmiotów Grupy, w skład której wchodzi Bank Pekao S.A. i innych podmiotów prawnych powiązanych z Bankiem Pekao S.A. organizacyjnie lub kapitałowo. W szczególności żadna część serwisu BM Pekao nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystywana bez zgody BM Pekao.